Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) er en fylkeskommunal tjeneste opprettet etter Reform 94 for ungdom med rett til videregående opplæring etter § 3-1 i Opplæringslova. Tilbudet skal følge opp ungdom som ikke er i opplæring eller arbeid. Etter Stortingsmelding 16 (2006/2007) «… og ingen sto igjen – Tidlig innsats for livslang læring» fikk oppfølgingstjenesten også en forebyggende rolle for elever i faresonen for falle utenfor. Tjenesten gjelder til fylte 21 år, og omfatter også ungdom som har mistet retten til opplæring på grunn av bortvisning. Opplæringstjenesten har som formål å sikre at ungdommer som hører til målgruppen har opplæringstilbud, arbeid eller annen sysselsetting.

Tilbudene formidlet gjennom oppfølgingstjenesten skal i hovedsak være rettet mot at ungdommene skal nå studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på et lavere nivå innenfor videregående opplæring.

Eksterne lenkerRediger