Tilrettelagt opplæring

(Omdirigert fra «Allmennpraktisk linje»)

Tilrettelagt opplæring (TO) er en fellesbetegnelse for spesialpedagogiske videregående skoletilbud for elever med ulike typer funksjonshemminger eller lettere psykisk utviklingshemming.[1] Elevene søkes til skolene med fortrinnsrett til skoleplass. Elevene som får tilbudet er diagnostisert med generelle lærevansker. Disse står gjerne i sammenheng med andre diagnoser som ADHD, autismespekterforstyrrelser eller Downs syndrom.

Den gamle rektorboligen ved Vahl skole huset en tilrettelagt avdeling fra 2013 til 2015, administrert første året fra Kuben videregående skole og andre året fra Ullern videregående skole.

APL og APO rediger

APL er et akronym for Allmennpraktisk linje, et begrep som tidligere ble brukt om tilbud rettet mot arbeidslivstrening, men som også omfatter opplæring rettet mot elevenes fremtidige boligsituasjon. Det trenes også på sosial kompetanse og grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning. For et utvalg elever kan opplæringen bestå av hospitering ved egnet arbeidssted.

APO er et akronym for arbeid, produksjon og opplæring[2], et begrep tidligere brukt for opplæring som i stor grad kombinerer skole og utplassering i arbeidslivet, også omtalt som APO-kurs. Kursene har spesiell vekt på arbeids- og botrening innenfor forskjellige utdanningsprogram og innføringskurs som er satt sammen som kombinasjoner av flere utdanningsprogrammer. APO-kurs er laget over lokale varianter av de ordinære læreplanene.

Referanser rediger

  1. ^ «Tilrettelagt opplæring | Videregående opplæring - vilbli.no». vilbli.no - Videregående opplæring. Besøkt 14. september 2020. 
  2. ^ «Lånekassen ombestemmer seg». www.utdanningsnytt.no (norsk). 5. oktober 2009. Besøkt 14. september 2020. «– For noen dager siden fikk vi et brev fra Statens lånekasse om at våre elever på APO (Arbeid - produksjon - opplæring) ikke får utstyrsstipend, forteller Einar Bruu, avdelingsleder ved Frogn videregående skole i Akershus. Han og elevene ble svært overrasket da de mottok brevet da stipendet ifølge Lånekassens egen hjemmeside, skal gå til alle elever i videregående opplæring med ungdomsrett når de søker om det. Unntatt er kun lærlinger og lærekandidater. Bruu lurer på om Lånekassen kan ha misforstått og trodd at APO-elevene er tilknyttet grunnskolen, for i Lørenskog er APO underlagt grunnskolen, mens de ved Frogn er tilknyttet videregående opplæring.» 

Eksterne lenker rediger