Spesialpedagogikk (ofte forkortet spesped) er et fagområde som har fokus på mennesker som faller utenfor de normale rammene til pedagogikken. Det er ofte et fokus på vansker av ulike slag, og innenfor spesialpedagogikken kan en blant annet rette fokus mot barn og voksne med lese- og skrivevansker, eksempelvis dysleksi, dyskalkuli, andre matematikkvansker, språk- og talevansker, syns- og hørselsvansker, samt ulike sosiale og emosjonelle vansker. Spesialpedagogikken retter seg også mot mennesker med ulike typer fysiske og psykiske funksjonshemminger.

Som fagfelt er spesialpedagogikk sammensatt av flere fag, blant annet medisin, psykologi, logopedi, sosiologi, idéhistorie og pedagogikk. En profesjonsutdannet spesialpedagog har utdanning på masternivå innenfor de nevnte fagområder (logopedi, synspedagogikk, audiopedagogikk og så videre). Før Bologna-prosessen var utdanningen på embetseksamens nivå, cand.paed.spec. eller cand.ed. Spesialpedagogene har undervisnings-, rådgivings- og forskningskompetanse.

Eksterne lenker

rediger