Åpne hovedmenyen

Bologna-prosessen er en europeisk prosess for standardisering av høyere utdanning i Europa. Den er et samarbeid mellom europeiske utdanningsministre fra 46 land. Prosessen søker å skape større bevegelse for studenter og lærere mellom de ulike landenes universiteter og høyskoler gjennom å lage sammenlignbare akademisk grader og sikre kvaliteten og nivået for disse. Målet er å skape ett felles europeisk område for høyere utdanning (EHEA) innen 2010. Prosessen bygger på landenes frivillige deltagelse og har hittil vært kjennetegnet av stor dynamikk.

Prosessen har navn etter Universitetet i Bologna, som er regnet som et av Europas eldste, fortsatt operative universitet, fra det ble åpnet i 1088. Her startet prosessen da Bologna-deklarasjonen ble undertegnet i 1999, og denne ble utgangspunktet for den videre prosessen. Denne ble undertegnet av 29 europeiske undervisningsministere, og det ble åpnet for at også andre land som hadde sluttet seg til Europarådets kulturkonvensjon fra 1954 også kunne slutte seg til Bologna-deklarasjonen.

I tillegg er det bli gjennomført oppfølgingsmøter hvert annet år, i Praha i 2001, Berlin i 2003, Bergen i 2005, London i 2007 og Leuven i 2009.

En av de aller viktigste delene av Bologna-prosessen er enigheten om å dele opp høyere utdanning i tre såkalte sykluser.[1] Syklusene kalles ofte bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad. Disse er definert gjennom European Credit Transfer and Accumulation System.

Ministrene har også bl.a. blitt enige om å anvende studiepoengsystemet ECTS som en del av Bologna-prosessen.

Deltakende landRediger

Så langt er det bare Monaco og San Marino av Europarådets medlemmer som ikke deltar i samarbeidet.

Hviterusslands søknad ble først avvist i 2012, da det ble sådd tvil om landets vilje til å støtte opp om akademisk frihet.[3] Landet ble imidlertid inkludert fra og med mai 2015.[4]

Kirgisistan, Nord-Kypros, Israel og Kosovo er av ulike, og hovedsakelig formelle årsaker blitt avvist som deltakere i samarbeidet.[5]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger