Utdanningsetaten i Oslo

Utdanningsetaten i Oslo (UDE) er Oslo kommunes etat for forvaltning av skoler og utdanning i Oslo. Etaten er Norges største kommunale etat med 15 000 årsverk et bruttobudsjett på 13 mrd kroner (2019). UDE administreres av Utdanningsadministrasjonen (UDA) i Grensesvingen 6 på Helsfyr. Utdanningsetaten og skolene i Oslo omtales gjerne som Osloskolen[1]

UDA er underlagt byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, og har forvaltningsansvar for ca 160 grunnskoler, ca 25 videregående skoler, fag- og yrkesopplæring, Fagskolen Oslo Akershus, spesialundervisning, Oslo musikk- og kulturskole (OMK), pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Sommerskolen Oslo, Aktivitetsskolen og 5 skoler tilknyttet Oslo Voksenopplæring, samt avdeling for skoleanlegg som kvalitetssikrer skoleanlegg sammen med det kommunale foretaket Undervisningsbygg. Etaten har eget kurs- og konferansesenter ved hovedkontoret i Grensesvingen 6, samt eget tjenestesenter under navnet EFT Kompetanse, som selger kurs- og konsulenttjenester innen regnskap, lønn, budsjettoppfølging, innkjøp, IKT-systemene NLP og AGRESSO og innføring av styringssystemer i Brynsveien 13.

EtatsledereRediger

Marte Gerhardsen ble ansatte som ny direktør våren 2019. Hun ble fristilt fra sin stilling som divisjonsdirektør i Helsedirektoratet og kunne tiltre i mai 2019.[2]

Etatens første leder fra 1971 var Helge Sivertsen (1913-1986), Ap-politiker og tidligere kirke- og undervisningsminister. Sivertsen var skoledirektør i Oslo, Akershus og Østfold 1956–60 og skoledirektør i Oslo og Akershus 1966-70 før han tok over som skolesjef i Oslo, som da ble utskilt som egen etat.[3]

Sivertsen ble etterfulgt av Steinar Riksaasen (1937-1989). Riksaasen var høyrepolitker og vara til Stortinget fra 1969-1973. Han døde 9. august. [4]

Jan B. Ommundsen hadde fungert som skolesjef fra januar 1989 under Riksaasens sykdomsperiode. Fra 1990 ble han formelt ansatt som skolesjef og hadde rollen til 1992 da han ble direktør for Høyskolen Kristiania. Ragnvald Thilesen tok over sjefsrollen fra 1993. I 1999 ble Thilesen bedt om å fratre sin stilling av byråd Grete Horntvedt etter stort økonomisk overforbruk ved skolene.[5]

I 1999 ble Ruth Lilian Brekke ansatt som skolesjef etter Ragnvald Thilesen. Samme høst ble Brekke valgt som ordfører i Frogn kommune og måtte trekke seg fra stillingen.[6] Etter dette, fra våren 2000, ble tidligere statssekretær Astrid Søgnen ansatt med tittelen direktør for Utdanningsetaten i Oslo. Søgnen hadde tidligere vært assisterende utdanningsdirektør i Akershus fylkeskommune. Søgnen satt i stillingen til 2018 da hun måtte gå av etter lengre tids stridigheter mellom henne og byrådet i Oslo.[7]

Kari Andreassen ble fra 1. desember 2018 konstituert som direktør i Utdanningsetaten i påvente av en formell utlysning og ansettelsesprosess.[8]

Liste over etatsledereRediger

ReferanserRediger

  1. ^ utdanningsetaten: Jobb i Osloskolen
  2. ^ «Marte Gerhardsen innstilles som ny direktør i Utdanningsetaten». 23. april 2019. Besøkt 3. juni 2019. 
  3. ^ «Sivertsen, Helge (1913-1986)». stortinget.n. Besøkt 16. februar 2019. 
  4. ^ «Riksaasen, Steinar (1937-1989)». stortinget.n. Besøkt 16. februar 2019. 
  5. ^ «Oslo-rektorene til streik». stortinget.n. 1.juni 1999. Besøkt 17. februar 2019.  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)
  6. ^ Dagbladet (9. juni 1999): Ny skolesjef i Oslo
  7. ^ Fladberg, K.L. (14. november 2018). «Utdanningsdirektør Astrid Søgnen i Oslo går av». ABC Nyheter. 
  8. ^ «Kari Andreassen engasjert som utdanningsdirektør». 

Eksterne lenkerRediger