Utdanningsetaten i Oslo

Utdanningsetaten i Oslo (UDE) er Oslo kommunes etat for forvaltning av skoler og utdanning i Oslo. Etaten er Norges største kommunale etat med 15 000 årsverk et bruttobudsjett på 13 mrd kroner (2019). UDE administreres av Utdanningsadministrasjonen (UDA) i Grensesvingen 6 på Helsfyr. Utdanningsetaten og skolene i Oslo omtales gjerne som Osloskolen[1]

UDA er underlagt byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, og har forvaltningsansvar for ca 160 grunnskoler, ca 25 videregående skoler, fag- og yrkesopplæring, Fagskolen Oslo, spesialundervisning, Oslo musikk- og kulturskole (OMK), pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Sommerskolen Oslo, Aktivitetsskolen og 5 skoler tilknyttet Oslo Voksenopplæring, samt avdeling for skoleanlegg som kvalitetssikrer skoleanlegg sammen med det kommunale foretaket Undervisningsbygg. Etaten har eget kurs- og konferansesenter ved hovedkontoret i Grensesvingen 6, samt eget tjenestesenter under navnet EFT Kompetanse, som selger kurs- og konsulenttjenester innen regnskap, lønn, budsjettoppfølging, innkjøp, IKT-systemene NLP og AGRESSO og innføring av styringssystemer i Brynsveien 13.

EtatsledereRediger

Marte Gerhardsen ble ansatte som ny direktør våren 2019. Hun ble fristilt fra sin stilling som divisjonsdirektør i Helsedirektoratet og kunne tiltre i mai 2019.[2]

Etatens første leder fra 1971 var Helge Sivertsen (1913-1986), Ap-politiker og tidligere kirke- og undervisningsminister. Sivertsen var skoledirektør i Oslo, Akershus og Østfold 1956–60 og skoledirektør i Oslo og Akershus 1966-70 før han tok over som skolesjef i Oslo, som da ble utskilt som egen etat.[3]

Sivertsen ble etterfulgt av Steinar Riksaasen (1937-1989). Riksaasen var høyrepolitiker og vara til Stortinget fra 1969-1973. Han døde 9. august. [4]

Jan B. Ommundsen hadde fungert som skolesjef fra januar 1989 i Riksaasens sykdomsperiode. Fra 1990 ble han formelt ansatt som skolesjef og hadde rollen til 1992 da han ble direktør for Høyskolen Kristiania. Ragnvald Thilesen tok over sjefsrollen fra 1993. I 1999 ble Thilesen bedt om å fratre sin stilling av byråd Grete Horntvedt etter stort økonomisk overforbruk ved skolene.[5]

I 1999 ble Ruth Lilian Brekke ansatt som skolesjef etter Ragnvald Thilesen. Samme høst ble Brekke valgt som ordfører i Frogn kommune og måtte trekke seg fra stillingen.[6] Etter dette, fra våren 2000, ble tidligere statssekretær Astrid Søgnen ansatt med tittelen direktør for Utdanningsetaten i Oslo. Søgnen hadde tidligere vært assisterende utdanningsdirektør i Akershus fylkeskommune. Søgnen satt i stillingen til 2018 da hun måtte gå av etter lengre tids stridigheter mellom henne og byrådet i Oslo.[7]

Kari Andreassen ble fra 1. desember 2018 konstituert som direktør i Utdanningsetaten i påvente av en formell utlysning og ansettelsesprosess.[8]

Liste over etatsledereRediger

ReferanserRediger

  1. ^ utdanningsetaten: Jobb i Osloskolen
  2. ^ «Marte Gerhardsen innstilles som ny direktør i Utdanningsetaten». 23. april 2019. Besøkt 3. juni 2019. 
  3. ^ «Sivertsen, Helge (1913-1986)». stortinget.n. Besøkt 16. februar 2019. 
  4. ^ «Riksaasen, Steinar (1937-1989)». stortinget.n. Besøkt 16. februar 2019. 
  5. ^ «Oslo-rektorene til streik». stortinget.n. 1. juni 1999. Besøkt 17. februar 2019. 
  6. ^ Dagbladet (9. juni 1999): Ny skolesjef i Oslo
  7. ^ Fladberg, K.L. (14. november 2018). «Utdanningsdirektør Astrid Søgnen i Oslo går av». ABC Nyheter. 
  8. ^ «Kari Andreassen engasjert som utdanningsdirektør». 

Eksterne lenkerRediger