Aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen (AKS) er Oslos skolefritidsordning (SFO). Den skal fungere som en alternativ læringsarena som legger til rette for sosial og faglig utvikling. Det er Utdanningsetaten som har det overordnede ansvaret for AKS og som legger føringer for innhold. Aktivitetsskolens målområder er natur, teknikk og miljø; mat og helse; lekser og fordypning; kunst, kultur og kreativitet, samt fysisk aktivitet og lek.[1] Det er opp til hver enkelt aktivitetsskole å tilby aktiviteter i forlengelsen av målområdene. Aktivitetsskolene kan benyttes av elever fra 1. - 4. trinn. Elever med særskilte behov kan benytte Aktivitetsskolen fra 1. - 7. trinn. Aktivitetsskolene holder vanligvis åpent i skolens ferier, herunder for eksempel vinterferien. Aktivitetsskolene holder stengt på offentlige fridager, helligdager, jul- og nyttårsaften og hele juli. Åpningstidene varierer fra skole til skole, men de fleste er åpne én time før skolestart og deretter fra skoleslutt til 1630. Foreldrene betaler en månedlig sum for enten hel- eller halvdagsplass. Det er foreldrenes inntekt som avgjør hvor mye de betaler per måned.

ReferanserRediger

  1. ^ Oslo kommune Utdanningsetaten. «Rammeplan for Aktivitetsskolen» (PDF). Besøkt 27.02.2017. 

Eksterne lenkerRediger