Organisasjonsledd

organisasjonsform for etater, forvaltningsorganer og forvaltningsbedrifter

Organisasjonsledd (ORGL) er en organisasjonsform som benyttes ved registrering i Enhetsregisteret for de fleste norske etater, forvaltningsorganer og forvaltningsbedrifter, i stat, fylke og kommune, der disse er skilt ut som egne enheter.

Dette gjelder også blant annet:[1]

Det var per 1. januar 2021 registrert 1 751 enheter med denne organisasjonsformen i Enhetsregisteret, noe som utgjør 1,7 promille av alle hovedenheter.[1]

Referanser

rediger
Autoritetsdata