Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap (UE) er en landsomfattende ideell organisasjon som ble etablert 21. oktober 1997. Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanning og tilbyr ulike programmer fra grunnskole til høyere utdanning. Organisasjonen består av et nasjonalt sekretariat og 11 fylkesorganisasjoner.

UE er medlem i den europeiske organisasjonen JA Europe og i den verdensomspennende organisasjonen JA Worldwide. Maalfrid Brath fra ManpowerGroup er styreleder.

Ungt Entreprenørskap ble stiftet av følgende institusjoner og organisasjoner: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), Landbruks- og matdepartementet (LMD), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Finans Norge (tidl. Sparebankforeningen), Kunnskapsdepartementet (KD) og Innovasjon Norge.

Omfang og aktivitetstallRediger

I 2016 gjennomførte Ungt Entreprenørskap over 260 000 elev- og studentaktiviteter i ulike programmer.

13 000 elever i grunnskolen drev Elevbedrift. 11 000 elever i videregående skole drev Ungdomsbedrift. Nær 800 studenter i høyere utdanning drev Studentbedrift. På landsgjennomsnitt drev 17 prosent av elevene på et trinn i videregående skole Ungdomsbedrift i skoleåret.

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger