Robotikk er teknologi som handler om design, konstruksjon og bruk av roboter. Robotikk er nært knyttet til elektronikk og programmering.

Honda robot

Et eksempel på en konvensjon innen robotikk er Denavit-Hartenberg konvensjonen.