Hovinbyen

Hovinbyen er et navn som er gitt Oslo kommunes største byutviklingsområde. Området ligger like øst for indre by (grensen er Gjøvikbanen, som har vært indre øst sin «østgrense» i snart 100 år), og tankegangen er at befolkningstettheten i nye boligområder innenfor planområdet skal bli like stor som nettopp i indre by. Området strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst, og er arealmessig like stort som indre by innenfor Ring 2. Sentralt i området blir det nye storsenteret som skal erstatte Økernsenteret.

Kart over Hovinbyen

Utviklingen av området startet for noen år siden med Ensjøbyen og Løren-utbyggingen, uten at dette da var en del av en større Hovinbyen-plan. De etablerte boligstrøkene like øst for Gjøvikbanen vil forbli som i dag selv om de ligger innenfor planområdet. Her kan man se et tydelig skille mellom Indre og Ytre by i bebyggelsen ut ifra hvilken side av jernbanen man er på, eksempelvis: Sinsenbyen vs Sinsen hageby; Carl Berner vs Hasle og Keyserløkka; Tøyen vs Lille Tøyen; Kampen vs Ensjø.

I dag bor det 40 000 mennesker innenfor planområdet, og det er lagt planer for at området skal kunne utbygges med 27 000 nye boliger og 2,5 millioner m2 næringsareal. Plan- og bygningsetaten anslår at det kan bo over 100 000 mennesker i området i år 2030.

AvgrensningRediger

I vest er området avgrenset av Gjøvikbanen, og i nord av Trondheimsveien. I sør og øst er grensen hovedsakelig Hovedbanen, men man går også noe utenfor dette ved å inkludere Breivoll området (som ligger i Bydel Alna), og å få med hele Bryn sør til Fellesstrekningen i øst på T-banen. I nordøst går grensen like vest for Linderud skole / Linderud gård

StrøksoversiktRediger

 
Kart over de ulike strøkene og reguleringsplans-områdene i Hovinbyen.

Man «forsyner seg» strøksmessig størst av Bydel Bjerke, hvor hele Delbydel Økern (med grunnkretsene: Refstad, Økern, Risløkka, Brobekk, Nordre Hovin, Aker sykehus, Bjerkebanen og Økern senter) ligger innenfor planområdet.

Eksterne lenkerRediger