Frydenberg (Oslo)

strøk i Oslo

Frydenberg er et strøk i bydel Grünerløkka i Oslo. Det ligger på nordsida av Grenseveien, og i grove trekk mellom Hekkveien og Hasleveien, skjønt grensa til strøket Hasle kan være noe uklar. De to strøka har da også felles velforening.

Adam Hiorths vei
Frydenbergveien

Frydenberg gårds våningshus ligger ennå i Frydenbergveien 37. Gården blei utskilt fra Hasle i 1662 og het først Søndre Hasle. Navnet Frydenberg fikk den rundt 1730 av daværende eier Mathias Rosenberg. I 1858 kjøpte industriutbyggeren Adam Hiorth gården; han var en av grunnleggerne av Nydalens Compagnie. I 1919 overtok Per Kures Byggeselskap området, som nå i stor grad er bebygd av villaer og flermannsboliger. Langs Hekkveien og den vestlige delen av Grenseveien har vi imidlertid en del blokker, og på Per Kure-tomta (Hasleveien 50) bygges nå (2008) et nytt boligfelt som markedsføres under navnet Frydenberg.

Et særegent område er hagebyen Hasle Hageby (i Hasleveien og Fjordgløttveien), som blei bygd ut som arbeiderboliger for Freia rundt 1912. Arkitekter var Christian Morgenstierne og Arne Eide. Hagebyen blei i 1987 utvida med nyere boliger i tilpassa stil i Frydenbergbakken (arkitekter HRTB, landskapsarkitekt Per Gustavsson). Prosjektet var i 2006 et av tre nominerte til Oslo kommunes pris for god byarkitektur.

Våningshuset på Frydenberg benyttes i dag som barnevernsinstitusjon.

Eksterne lenker

rediger