Universitetsskole er et norsk begrep for en grunnskole eller videregående skole som har inngått et gjensidig forpliktende samarbeid med lærerutdanningen ved et av landets universiteter.

En universitetsskole har aktivt søkt om denne statusen etter utlysning fra universitetet. Skolen forplikter seg å stille som arena for universitetets studenter når de skal i lærerpraksis, samt å involvere studentene i forsknings- og utviklingsarbeid. Videre skal resten av skolen kunne nyttes som forsknings- og utviklingsarena. I samarbeidet ligger en forpliktelse til å gjennomføre kompetanseutvikling av skolens ansatte i samarbeid med universitetets forskere.[1]

Per oktober 2023 er det Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Tromsø (UiT), Universitetet i Oslo (UiO) og OsloMet – storbyuniversitetet som har ordning med universitetsskoler.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

rediger

NTNU inngikk høsten 2015 samarbeid med Charlottenlund videregående skole og Charlottenlund ungdomsskole i Trondheim. Senere er Huseby barneskole kommet til.[2] Samarbeidet skal bidra til å utvikle kunnskap om hvordan man kan styrke elevenes motivasjon og læring, gjøre forsøk med nyskapende undervisning innenfor trygge rammer, styrke skolens evne til å utvikle seg systematisk og forbedre lærernes kompetanse, styrke lærerutdanningen gjennom større integrering av disiplinfag, profesjonsfag og praksis, drive forskning og utviklingsarbeid både i skolene og i lærerutdanningen.[2]

Universitetet i Oslo

rediger

UiO var først ute med etablering av universitetsskoleordning. Samarbeidet ble etablert med Stovner videregående skole i Oslo fra skolestart høsten 2009.[3] Fra januar 2012 utvidet UiO samarbeidet til ytterligere 12 skoler i Oslo og Akershus. Fra høsten 2018 er det 18 skoler i ordningen som er universitetsskoler i fireårsperioden frem til 2022. 8 ungdomsskoler: Flåtestad skole, Fyrstikkalleen skole, Hammer skole, Haugjordet ungdomsskole, Hundsund ungdomsskole, Ringstabekk skole, Ris skole, Sofienberg skole og 10 videregående skoler: Blindern videregående skole, Jessheim videregående skole, Kuben videregående skole, Lambertseter videregående skole, Mailand videregående skole, Nesodden videregående skole, Oslo handelsgymnasium, Rosenvilde videregående skole, Ullern videregående skole, Valler videregående skole.[4]

Universitetet i Stavanger

rediger

I 2018 inngikk Universitetet i Stavanger (UiS) partnerskap med kommune og fylkeskommune om å etablere universitetsskoler. Høsten 2018 fikk Lunde skole og St. Svithun videregående skole i Stavanger universitetsskolestatus. Våren 2019 fikk Jåttå barnehage status som universitetsbarnehage, og Storevarden skole og Kristianslyst skole ble universitetsskoler i henholdsvis 2020 og 2021.[5]

Universitetet i Tromsø

rediger

UiT inngikk våren 2011 et samarbeid med Tromsø kommune. Universitetsskoleprosjektet har i Tromsø hatt fire utviklingsområder: praksisopplæring til studentene, skolebasert forsknings- og utviklingsarbeid (der forskere, praksislærere og studenter samarbeider), kompetanseheving for praksislærere og spredning av kunnskap og erfaringer.[6] Fra skolestart høsten 2011 hadde seks skoler i Tromsø status som universitetsskoler: Sommerlyst skole, Langnes skole, Storelva skole, Gyllenborg skole, Workinnmarka skole og Bjerkaker skole.[1]

OsloMet – storbyuniversitetet

rediger

Universitetsskoler ved OsloMet er et samarbeidsprosjekt mellom grunnskolelærerutdanningen og utvalgte praksisskoler. Prosjektet skal skape et tettere partnerskap mellom skolene og OsloMet – og sikre likeverdighet mellom disse to læringsarenaene. De første universitetsskolene ble med i ordningen med oppstart høsten 2018. Per oktober 2023 har OsloMet følgende universitetsskoler: Fjellhamar skole, Frogner skole og kultursenter, Hallagerbakken skole, Kampen skole, Kjelsås skole, Kjenn skole, Løkenåsen skole, Rasta skole, Rustad skole, Sagdalen skole, Slemmestad skole, Solheim skole, Solvang skole, Stabekk skole, Sten-Tærud skole, Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede og Vigernes skole.[7]

Referanser

rediger
  1. ^ a b NRK (14. april 2011): Grunnskoler blir universitetsskoler - Seks skoler i Tromsø får nå status som universitetsskoler., hentet 3. januar 2012
  2. ^ a b «Universitetsskole». www.ntnu.no. Besøkt 31. januar 2016. 
  3. ^ AAG (14. juni 2009): Norges første universitetsskole, hentet 3. januar 2012
  4. ^ UiO (10. august 2018): Gratulerer til våre 18 nye universitetsskoler!, hentet 14. august 2018
  5. ^ «Universitetsskoler og universitetsbarnehage | Universitetet i Stavanger». www.uis.no. Besøkt 25. august 2021. 
  6. ^ Informasjon fra UiT om universitetsskoleprosjektet
  7. ^ storbyuniversitetet, OsloMet-. «Universitetsskoler». www.oslomet.no (norsk). Besøkt 27. oktober 2023. 

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata