Filadelfia Fosser

frikirkelig menighet

Filadelfia Fosser er en kristen frikirkelig menighetFosser, i Akershus, tilsluttet den norske pinsebevegelsen. Menigheten ble stiftet 1933.

HistorieRediger

Filadelfia Fosser ble stiftet 29. desember 1933. Menigheten ble konstituert av Frans Pettersen og menighetens første forstander ble valgt: Jakob Larsen.

Den første tiden hadde ikke menigheten et fast lokale; derfor ble møtene holdt rundt omkring i hjemmene. Etter at tomten på Fosser ble kjøpt startet byggingen, og det første lokalet sto ferdig i 1936. I 1983 ble det bygget et nytt menighetsbygg på samme tomt. Det nye menighetslokalet fikk årets byggpris fra Aurskog-Høland kommune i 1984.

Menighetens forstandereRediger

(Kronologisk rekkefølge)

 • Jakob Larsen
 • Kristian Larsen
 • Fridtjof Husvik
 • Finn Frøysov
 • Finn Gauslå
 • Per Holm
 • Nils Petter Lien
 • Arne Skauen
 • Rune Davidsen
 • Gerd Lovise Seierstad

TrosgrunnlagRediger

Vi tror på den oppstandne Jesus Kristus. Frelsen Gud gir oss av bare nåde gjelder alle. Det nytestamentlige budskapet om Guds nåde og kjærlighet, Jesu frelse og Den hellige ånds kraft er ufravikelige sannheter. Vi tror at troendes dåp i vann er rett forståelse av Bibelens dåpslære men vi respekterer andre tolkninger og overbevisninger om dåpen.

Medlemmer og ledelseRediger

Menigheten har 76 medlemmer.[1]

Enhver som tror på Jesus og er enig i menighetens trosgrunnlag kan bli medlem. Barn innmeldt av foreldre registreres også som medlemmer.

Frem til 2010 ble menigheten ledet av et eldsteråd. Etter 2010 ble det opprettet et menighetsstyre som består av eldsteråd, økonomiansvarlig og andre styremedlemmer. Disse blir valgt av menigheten på årsmøte og sitter for en periode på 2-4 år. I 2013 skiftet styret navn til lederråd, hvor alle representanter var samlet.

Lederrådets oppgave er den åndelige ledelsen av menigheten med fokus på undervisning, sjelesorg, diakoni og menighetens retning og visjon. Det har også ansvar for praktisk virksomhet og gjennomføring av planer.

Menigheten har jevnlige menighetsmøter der man tar opp saker, har avstemninger og går gjennom økonomi og planer. Menighetsmøtet er menighetens øverste organ.

VirksomhetRediger

Menigheten har ukentlige møter.

Første søndag hver måned er det «SuperSøndag», en "alle-sammen-gudstjeneste". De øvrige søndagene er det tradisjonelle møter. Det benyttes både interne og eksterne talere på møtene og det legges stor vekt på bruk av lovsang og musikk. Samtidig med søndagsmøtene er det søndagsskole for barn.

Søndagsskolen heter «Helt Konge» og er et konsept utarbeidet av PBU. For ungdom i konfirmasjonsalder tilbyr menigheten den frikirkelige konfirmantundervisningen Tentro.

MisjonRediger

Filadelfia Fosser støtter arbeid for gatebarn i Kenya[1] gjennom «Tanjas gatebarnprosjekt».

ReferanserRediger

 1. ^ a b Brox, T.F. 2007. Årbok 2007. For Pinsebevegelsen i Norge.

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger