Adventistene omfatter flere kirkesamfunn som har fått sitt navn på grunn av sin vektlegging av Kristi nære gjenkomst (på engelsk kalt Second Advent).

Adventisme
Grunnlagt1830-40-årene
GrunnleggerGrunnlagt av tilhengere av William Miller
Utgått fraBaptismen
Artikkelen inngår i serien om

Protestantisme


Reformasjonen (1500-tallet)

Reformasjonskirker (Europa)

Protestantiske bevegelser

Lutherdom (Tyskland)

Kalvinisme (Sveits)

Den reformerte kirke

Anabaptisme

Hugenotter (Frankrike)

Mennonitter (Nederland)

Den engelske kirke

Den anglikanske kirke

Puritanisme

Presbyterianisme (Skottland)

Etterreformatoriske kirkeretninger

Adventisme (USA)

Baptisme (USA)

Evangelikalisme (USA)

Metodisme (England)

Norske, protestantiske kirker

Den norske kirke

Pinsebevegelsen i Norge

Det Norske Baptistsamfunn

Misjonskirken Norge

Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Brunstad Christian Church

I 1830– og 40-årene oppstod det i USA en tverrkirkelig vekkelse som ble kalt millerismen etter baptisten William Miller (1782–1849). Fra sitt studium av Daniels bok 8:14 og 9:24-27 ble han overbevist om at Jesu gjenkomst ville finne sted omkring 1843. Etter grundigere studier konkluderte han med at 1844 var det riktige årstallet. I 1844 ventet mange forgjeves Jesu gjenkomst 22. oktober. Den store adventvekkelsen ble avløst av det som har blitt kjent som «den store skuffelsen». Men Hiram Edson fikk en visjon. På bakgrunn av denne foretok flere adventister viderestudier av profetiene i Daniels bok og Åpenbaringen og kom frem til at 1844 var det året der «den undersøkende dommen» startet. Dette betyr at de mener at Gud undersøker hvert eneste menneskes «regnskapsbok» og forbereder dommen, som vil få sitt endelige utfall ved Jesu gjenkomst.

Den opprinnelige gruppen ble i det store og det hele oppløst, men mange tilhengere gikk sammen om å danne nye grupper. Det samfunnet som har gjort seg mest bemerket er Syvendedags Adventistsamfunnet, også kalt syvendedagsadventistene.[trenger referanse] Andre samfunn inkluderer Advent Christian Church, Church of God General Conference (Abrahamic Faith) og Primitive Advent Christian Church.

Disse gruppene har mye felles, men deres teologi har ulikheter i forhold til om de døde venter på dommen i en bevisst eller ubevisst tilstand (søvn), om de ugudeliges endelige straff er tilintetgjørelse eller evig pine, spørsmålet om udødelighet, om de ugudelige skal gjenoppstå og om helligdommen i Daniel 8 er den samme som den himmelske helligdom eller den jordiske. Bevegelsen oppmuntrer til studier av Det gamle testamente, som gjør at mange holder sabbaten (den sjuende dagen) hellig, og noen bruker navnet Jehova når de omtaler Gud.

I 1947 kom flere privatpersoner og to retninger innen Church of God Adventist movement sammen for å danne United Seventh-Day Brethren, med det formål å øke fellesskapet og få en mer samlet innsats innen evangelisering, trykksaker og lignende.

Betegnelsen «adventist» brukes ofte som forkortelse for Syvendedags Adventist (SDA).

Referanser rediger


Eksterne lenker rediger