Den reformerte kirke

Den reformerte kirke er en kristen protestantisk trosretning som er utgått av Ulrich Zwinglis og Jean Calvins virke i reformasjonen på 1500-tallet. Uttrykket den reformerte kirke er relativt bredt og kan omfatte ulike trossamfunn som skiller seg noe fra hverandre. Den reformerte kirke er forskjellig fra, men står relativt nær, den lutherske kirke, og de omtales ofte med fellesbegrepet evangelisk kristendom og inngår f.eks. i Tyskland i en felles kirkeorganisasjon, Den evangeliske kirke.

Den reformerte kirke
GrunnleggerUlrich Zwingli og Jean Calvin
Utgått fraDen katolske kirke
Antall medlemmerca. 75 millioner
Artikkelen inngår i serien om

Protestantisme

95Thesen.jpg

Reformasjonen (1500-tallet)

Reformasjonskirker (Europa)

Protestantiske bevegelser

Lutherdom (Tyskland)

Kalvinisme (Sveits)

Den reformerte kirke

Anabaptisme

Hugenotter (Frankrike)

Mennonitter (Nederland)

Den engelske kirke

Den anglikanske kirke

Puritanisme

Presbyterianisme (Skottland)

Etterreformatoriske kirkeretninger

Adventisme (USA)

Baptisme (USA)

Evangelikalisme (USA)

Metodisme (England)

Norske, protestantiske kirker

Den norske kirke

Pinsebevegelsen i Norge

Det Norske Baptistsamfunn

Misjonskirken Norge

Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Brunstad Christian Church

LæreRediger

Den reformerte kirke legger vekt på en bestemt kirkeforfatning (presbyterianisme eller kongregasjonalisme), den kalvinistiske predestinasjonslæren og en enkel liturgi. Den reformerte kirke har ellers mye til felles med de lutherske kirker. Både den reformerte kirke, den lutherske kirke, den anglikanske kirke og døperbevegelsen (anabaptister) er oppstått i reformasjonstiden.

Den reformerte kirke står sterkt i Sveits og Nederland og har en viss oppslutning i enkelte deler av Tyskland der kirken inngår i en felles paraply sammen med den lutherske kirke, Evangelische Kirche in Deutschland. I Danmark er der reformerte menigheter i Fredericia, København og på Bornholm.

Kirken er beslektet med kalvinistiske kirkesamfunn som den presbyterianske kirke i Skottland og USA. Også de engelske puritaner og de franske hugenotter var reformerte/kalvinistiske. Kirkesamfunnet har ca. 75 mill. medlemmer i hele verden.

Begrepet den reformerte kirke, eller noen ganger den kontinentale reformerte kirke, brukes gjerne for å skille den fra de andre kalvinistiske kirkene.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger