Reform

(Omdirigert fra Reformasjon)

En reform (eller reformasjon, fra fransk reformer, fra latinsk reformare, «forme på ny»)[1][2] er i politikken en betegnelse på forandring til det bedre. Dette skjer lovlig, planlagt og fredelig, i motsetning til en revolusjon, som skjer raskt og ofte med hjelp av makt, og som er en mer fundamental eller radikal form for endring. Reform 94, som var en rekke endringer gjort i det norske skoleverket, er et eksempel på en reform. Reformer kan også skje innad religion, men da brukes ofte begrepet i en bredere forstand. Reformasjonen var for eksempel en fundamental endring i oppfatningen av den katolske kirken, og ga opphav til protestantismen.

ReferanserRediger