Syvendedags Adventistkirken

(Omdirigert fra «Syvendedags Adventistsamfunnet»)

Syvendedags Adventistkirken (Frem til 2015 kjent under navnet Syvendedags Adventistsamfunnet) er et kristent, protestantisk kirkesamfunn som kjennetegnes ved helligholdelsen av sabbaten på lørdag, ukens sjuende dag, og troen på at Jesus Kristus snart kommer igjen.[5] Per 2023 hadde Adventistkirken 4782 tilskuddstellende medlemmer i Norge[6] og 21,9[7] millioner medlemmer på verdensbasis. Syvendedags Adventistkirken forkortes som SDA. Kortformen Adventistkirken brukes også ofte.

Syvendedags Adventistkirken
KortnavnSDA, EASJ, STA, 安息日会, 安息日會, АСД, 안식일교, AZȘ, YGA, CASD, IASD, ZDA, IASD, KADS
HovedgrenQ56312303
Grunnlagt21. mai 1863
GrunnleggerJoseph Bates, Ellen White, James Springer White, J. N. Andrews
Leder i NorgeVictor Marley
Antall medlemmer21,9 millioner
4 477 i Norge (2023)
LivssynKristendom
GeografiHele verden
HovedkontorSilver Spring (12501 Old Columbia Pike)
BekjennelseskrifterBibelen
Andre skrifterEllen G. Whites skrifter anses som inspirerte
MedlemskapAssociation of Christian Churches in Germany (gjestemedlem)[1]
Association of Evangelical Free Churches (gjestemedlem)[2]
Verband Deutscher Zeitschriftenverleger[3]
Bundesverband Kulturarbeit in der evangelischen Jugend[4]
Nettsted

Læren til Syvendedags Adventistkirken er på de mest grunnleggende områdene, lik tradisjonell protestantisk lære. Dette gjelder for eksempel synet på treenigheten og rettferdiggjørelse ved tro. Blant kirkesamfunnets mer særegne læresetninger finner man læren om de dødes ubevisste tilstand, overholdelse av sabbaten, synet på gammeltestamentlige matforskrifter og tolkningen av bestemte skriftsteder i Daniels bok og Johannes' åpenbaring i Bibelen.

Historie

rediger
 
James og Ellen White spilte en viktig rolle i etableringa av Syvendedags Adventistkirken i USA på 1860-tallet

Syvendedags Adventistkirken ble stiftet i 1863 i Battle Creek i Michigan i USA.[8] Grunnleggerne av menigheten hadde vært med i den store adventvekkelsen i USA i første halvdel av 1800-tallet. Baptistpredikanten William Miller mente at Jesu gjenkomst kunne fastsettes til 22. oktober 1844 ut fra «profetier» i Daniels bok. Millers tilhengere ble kalt både adventister og milleritter. Da Jesus ikke kom igjen til forventet tid, ble Millers tilhengere skuffet. Millerbevegelsen ble splittet i forskjellige grupperinger. Den gruppen som senere stiftet Adventistkirken, mente fremdeles at Jesu gjenkomst var nær, men ville ikke sette noen tid for dette.[8] Lokale adventistmenigheter ble etablert i perioden mellom 1844 og 1863. I 1863 ble det stiftet en organisasjon for å styrke og samordne arbeidet til de 3.500 medlemmene i 125 lokale menigheter.[9] Organisasjonens navn ble The General Conference of Seventh-day Adventists.[10]

Joseph Bates, som hadde utgitt en pamflett i 1846 som talte for helligholdelsen av sabbaten, var blant dem som spilte en viktig rolle i dannelsen av kirkesamfunnet. Ekteparet James og Ellen White spilte også en sentral rolle. Ellen White hadde gjennom hele sitt voksne liv meget stor betydning for utviklingen av Adventistkirken. Adventister mener Ellen White hadde profetisk gave og ser på hennes bøker som “en varig og autoritativ kilde med sannhet”.[11]

Organisasjon

rediger

Syvendedags Adventistkirken er organisert etter prinsippene for representativt demokrati.[12] Det er fire nivåer i Adventistkirkens organisasjon[13][14]:

 1. Lokal menighet – et fellesskap av lokale adventister
 2. Distrikt – et regionalt fellesskap av menigheter
 3. Union – et regionalt eller nasjonalt fellesskap av distrikter
 4. Generalkonferansen – verdensforbundet (Generalkonferensen har 13 divisjonskontorer rundt om i verden.)

Lokale menigheter velger selv sin ledelse etter innstilling fra en valgnemnd og sender delegater til generalforsamlingen for deres distrikt. Distriktenes styrer utpeker delegater til unionenes generalforsamlinger, mens unionsstyrene utpeker delegater til Generalkonferensen. Ved generalforsamlingene for det aktuelle organisasjonsleddet velges leder og andre embetspersoner.[13]

Syvendedags adventistene har Bibelen som sin eneste trosbekjennelse.[15] Adventistene mener at Bibelen er inspirert ved at Bibelens forfattere ble inspirert av Den hellige ånd med hensyn til hvilket budskap som skulle formidles. Menigheten tror ikke bibelforfatternes valg av de enkelte ord ble styrt av såkalt verbalinspirasjon.[16] Fra menighetens tidlige historie har det vært et ønske om å være åpen for ny innsikt i forståelse av Bibelen. Det er årsaken til at man fremholder Bibelen som den eneste trosbekjennelsen. Syvendedags adventistene har uttrykt det de oppfatter som fundamentale læresetninger i en liste med 28 punkter.[17]

Syvendedags adventistene står på reformasjonens prinsipper slik disse er uttrykt i begrepene Skriften alene, Kristus alene, troen alene og nåden alene, og ser på seg selv som arvinger av reformasjonen.[18] Frelsen i Jesus Kristus og rettferdiggjørelse ved tro er grunnleggende for Adventistkirkens lære. Adventister lærer at lydighet mot Guds lov ikke kan bidra til menneskets frelse, men er et resultat av og en respons til frelsens gave.[19]

Helligholdelsen av sabbaten er et karakteristisk trekk ved Adventistkirken. Adventistene lærer at sabbaten (2 Mos 20,8-10) er en gave til alle mennesker og at ukens sjuende dag, lørdag, skal helligholdes som en dag til “hvile, tilbedelse og tjeneste”.[20] Sabbaten ses på både som et symbol på frelsen i Kristus og et tegn på den troendes helliggjørelse.[20]

Adventister er opptatt av å forstå profetiene i Bibelen, særlig profetiene i Daniels bok og Johannes’ Åpenbaring. Disse anses som vesentlige kilder til å forstå hva som vil skje i tiden før Jesus kommer igjen.[21]

Syvendedags Adventistkirken ser ikke på nattverd og dåp som sakramenter. For adventister er både nattverd og dåp viktige symbolske handlinger som styrker og bekrefter troen. Adventistene praktiserer troendes dåp ved full neddykking. Nattverden er åpen for alle troende kristne.[22] Fotvasking praktiseres som forberedelse til nattverdsmåltidet.[23]

Tanken om den store konflikten mellom Kristus og Satan er en viktig nøkkel til syvendedags adventisters selvforståelse. Adventister ser seg selv som et av de midler Kristus bruker i kampen mot det onde.[24] I visjonen av de tre englene i Åpenbaringen 14 finner adventistene en sterk motivasjon til misjon og evangelisering.

Mellomkirkelige forhold

rediger

Adventistkirken har vært kritisk til deler av den økumeniske bevegelse og er ikke medlem av Kirkenes Verdensråd, men sender fra tid til annen observatører til Kirkenes Verdensråds møter.[25] Gjennom Generalkonferansens avdeling for Samfunnskontakt og Religionsfrihet (Public Affairs and Religious Liberty, PARL) driver kirkesamfunnet et utstrakt arbeid for å pleie gode relasjoner til andre trossamfunn.[26] Representanter for Adventistkirken deltar aktivt i følgende mellomkirkelige organer internasjonalt: Conference of Secretaries of the Christian World Communions (CS/CWC),[27] Global Christian Forum[28] og International Religious Liberty Association, IRLA.[29]

I Norge er Adventistkirken observatør i Norges Kristne Råd[30] og deltar aktivt i Bibelselskapets arbeid.[31]

Syvendedagsadventistene har som et sentralt prinsipp at de ønsker å fremme religionsfrihet og forståelse mellom folk med ulik overbevisning.

Utbredelse

rediger

Internasjonalt

rediger

Adventistkirken driver arbeid i 212 av verdens 230 nasjoner.[32] Det gjør Adventistkirken til det protestantiske trossamfunnet med størst geografisk utbredelse. Medlemstallet globalt er (per 2021) på 21,9 millioner døpte medlemmer.[33] Med udøpte barn og andre med tilknytning til adventistforsamlinger anslås antallet personer som tilhører fellesskapet å være mellom 25 og 30 millioner. I USA er Adventistkirken et av de trossamfunnene som vokser hurtigst.[34]

 
Adventkirken på Hønefoss.
 
Adventkirken på Silsand, Senja

I Norge ble Syvendedags Adventistkirken stiftet i Christiania (Oslo) i 1879 som et resultat av arbeidet til den dansk-amerikanske forkynneren John Gottlieb Matteson (1835–1896).[35] Per 2023 er Adventistkirken i Norge organisert i tre distrikter: Østnorsk distrikt[36], Vestnorsk distrikt[37] og Nordnorsk distrikt[38].

Menigheter og kirker (utvalg)

rediger

Institusjoner

rediger

Adventistkirken i Norge eier og driver følgende institusjoner:

 • Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter[39], Lillehammer.
 • Tyrifjord videregående skole[40], Røyse
 • Foreningen Norsk Bokforlag[41], Røyse
 • Norsk Bibelinstitutt[42], Røyse
 • Mosserødhjemmet[43], Sandefjord
 • Adventkirkens Eldresenter[44], Bergen
 • Lokale adventistmenigheter eier (per 2023) 11 grunnskoler i Norge.[45]
 • ADRA Norge (Adventist Development and Relief Agency) er en stiftelse opprettet av Adventistkirken.[46] Stiftelsen driver humanitært arbeid og er en del av det internasjonale ADRA-nettverket, som har virksomhet i 130 land.

Helsearbeid

rediger

Mange medlemmer av Adventistkirken er utdannet helsepersonell, og kirkesamfunnet etablerte i 2016 Syvendedags Adventistenes helsearbeiderforening (SAHA) for «å samle fagfolk på tvers av yrkesgruppene innen helse og utnytte kompetansen, ressursene og entusiasmen slik at den kommer flest mulig til gode.».[47] SAHA organiserer helsekongresser og tilbyr webinarer om ulike helserelaterte temaer.[48][49][50][51]

Mediakanaler

rediger

Adventistkirkens TV-produksjon skjer under merkenavnet Hope Channel Norge[52], som er en del av Adventistkirkens medieavdeling. Programmene sendes på forskjellige satellittkanaler og strømmes på Internett .

Adventistkirken driver også ulike lokalradiokanaler i Norge. Kanal 7 Bergen sender på FM 93,8 MHz, FM 100,3 MHz og på DAB+. Radioen kan lyttes til på FM i bergensregionen, og på DAB+ i ytre deler av Hordaland. Radio FormMedia, tidligere Tyrifjord Radio sender på FM 104,4 MHz og har gode mottaksforhold i Tyrifjordregionen.

Tidsskrifter

rediger

Adventistkirken utgir følgende tidsskrifter:

 • Sunnhetsbladet – helsemagasin
 • Advent Nytt – nasjonalt medlemsblad
 • Advent Ungdom – nasjonalt blad for ungdom

Se også

rediger

Referanser

rediger
 1. ^ www.oekumene-ack.de, besøkt 1. mai 2019[Hentet fra Wikidata]
 2. ^ www.vef.de, besøkt 1. mai 2019[Hentet fra Wikidata]
 3. ^ www.vdz.de, besøkt 5. juni 2019[Hentet fra Wikidata]
 4. ^ bka-online.org, besøkt 21. juli 2019[Hentet fra Wikidata]
 5. ^ Helje Kringlebotn Sødal (red.): Det kristne Norge. Innføring i konfesjonskunnskap, s. 211.
 6. ^ Regjeringen. «Antall tilskuddstellende medlemmer i tros- og livssynssamfunn i 2019» (PDF). Besøkt 2. november 2020. 
 7. ^ Medlemstall pr 31. desember 2019. 2020 Annual Statistical Report of the General Conference of Seventh-day Adventists, s. 20.
 8. ^ a b Helje Kringlebotn Sødal (red.): Det kristne Norge. Innføring i konfesjonskunnskap, s. 212.
 9. ^ Seventh-day Adventist Yearbook 2002, s. 4.
 10. ^ “General Conference” i Seventh-day Adventist Encyclopedia.
 11. ^ Syvendedags Adventistenes Menighetshåndbok, utgave 16, 2000, s. 14,15.
 12. ^ Syvendedags Adventistenes Menighetshåndbok, utgave 16, 2000, s. 148.
 13. ^ a b Syvendedags Adventistenes Menighetshåndbok, utgave 16, 2000, s. 26.
 14. ^ «Generalforsamlinger». Adventistkirken. Besøkt 28. november 2023. «Sommeren 2020 skulle Adventistkirken arrangere generalforsamlinger i de tre norske distriktene i tillegg til Den norske union og Generalkonferansen (verdensforbundet). Pandemien med Covid-19 har ført til at alle disse generalforsamlingene er utsatt. De norske generalforsamlingene ble først utsatt til våren 2021, og er nå utsatt til mai 2022. Den internasjonale generalkonferansen er utsatt til juni 2022.» 
 15. ^ Syvendedags Adventistenes Menighetshåndbok, utgave 16, 2000, s. 9.
 16. ^ Helje Kringlebotn Sødal (red.): Det kristne Norge. Innføring i konfesjonskunnskap, s. 214.
 17. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 27. mars 2011. Besøkt 16. juni 2011. . Se også Seventh-day Adventists Believe. General Conference of Seventh-day Adventists, 2005.
 18. ^ Lutherans & Adventists in Conversation. Report and Papers presented 1994-1998. General Conference of Seventh-day Adventists and The Lutheran World Foundation, 2000, s. 8.
 19. ^ Lutherans & Adventists in Conversation. s. 10.
 20. ^ a b Syvendedags Adventistenes Menighetshåndbok, utgave 16, 2000, s. 15.
 21. ^ Helje Kringlebotn Sødal (red.): Det kristne Norge. Innføring i konfesjonskunnskap, s. 214.
 22. ^ Syvendedags Adventistenes Menighetshåndbok, utgave 16, 2000, s. 13.14.
 23. ^ Syvendedags Adventistenes Menighetshåndbok, utgave 16, 2000, s. 14.
 24. ^ Lutherans & Adventists in Conversation. s. 17.
 25. ^ “Seventh-day Adventists and the Ecumenical Movement” i Statements, Guidelines & other Documents, Communication Department of the General Conference, 2010, s. 218-228.
 26. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 9. august 2011. Besøkt 16. juni 2011. 
 27. ^ «Home» (PDF). Biblical Research Institute (engelsk). Arkivert fra originalen (PDF) 14. mai 2012. Besøkt 15. april 2021. 
 28. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 18. juli 2011. Besøkt 16. juni 2011. 
 29. ^ «IRLA». www.irla.org (engelsk). Besøkt 23. mars 2023. 
 30. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 24. juli 2011. Besøkt 16. juni 2011. 
 31. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 23. november 2011. Besøkt 16. juni 2011. 
 32. ^ Seventh-day Adventist Yearbook 2011, s. 4.
 33. ^ Medlemstall pr 31. desember 2019. 2020 Annual Statistical Report of the General Conference of Seventh-day Adventists, s. 20.
 34. ^ «Adventists' back-to-basics faith is fastest growing U.S. church». USATODAY.COM (engelsk). Besøkt 23. mars 2023. 
 35. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 22. februar 2007. Besøkt 16. desember 2006. 
 36. ^ «Østnorsk distrikt Arkiver». Adventistkirken. Besøkt 28. november 2023. 
 37. ^ «Vestnorsk distrikt». Adventistkirken. Besøkt 28. november 2023. 
 38. ^ «Nordnorsk distrikt». Adventistkirken. Besøkt 28. november 2023. 
 39. ^ «Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS». Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS. Besøkt 23. mars 2023. 
 40. ^ «Homepage». Tyrifjord vgs. Besøkt 23. mars 2023. 
 41. ^ «NorskBokforlag.no». www.norskbokforlag.no. Norsk Bokforlag. Besøkt 23. mars 2023. 
 42. ^ «Norsk Bibelinstitutt». Norsk Bibelinstitutt (norsk). Besøkt 23. mars 2023. 
 43. ^ «Stiftlelsen Mosserødhjemmet | Omsorg og pleie». Besøkt 23. mars 2023. 
 44. ^ «Forsiden». Adventistkirkens sykehjem Nordås. Besøkt 23. mars 2023. 
 45. ^ «Finn en skole». Adventist. Besøkt 23. mars 2023. 
 46. ^ «Forside». ADRA Norge. Besøkt 23. mars 2023. 
 47. ^ «OM SAHA». SAHA. Besøkt 28. november 2023. «I 2016 ble Syvendedags Adventistenes helsearbeiderforening (SAHA) opprettet. Det er lenge siden vi har hatt en slik forening i Norge. Behovet for å skape kontakt og fellesskap mellom SDA-helsepersonell og andre som jobber med helsearbeid, for å få en oppblomstring av vår helsefilosofi, for faglighet innenfor menighetens helsearbeid, for inspirerende seminarer og kongresser, og ikke minst for en styrking av DNUs helseavdeling, har så absolutt vært til stede. Formålet med SAHA er å samle fagfolk på tvers av yrkesgruppene innen helse og utnytte kompetansen, ressursene og entusiasmen slik at den kommer flest mulig til gode.» 
 48. ^ «Ressurser fra Helsekongress 2017». SAHA (engelsk). Besøkt 28. november 2023. 
 49. ^ «Ressurser fra Helsekongress 2019». SAHA (engelsk). Besøkt 28. november 2023. 
 50. ^ «Helsekongress 2022 : Tro og psykisk helse». SAHA (engelsk). Besøkt 28. november 2023. 
 51. ^ «Tidligere webinar». SAHA. Besøkt 28. november 2023. 
 52. ^ «Hope Channel Norge | Christian Television». www.hopechannel.no. Besøkt 6. januar 2022. 

Eksterne lenker

rediger