Åpne hovedmenyen

Evangeliesalen Berøa

Evangeliesalen Berøa
Foto: Anne-Sophie Ofrim

Evangeliesalen Berøa eller Pinsemenigheten Berøa er en pinsemenighet i Oslo. Menigheten har en lang historie med røtter i vekkelsesbevegelsen i 1880-årene. Menigheten har 965 medlemmer, medregnet tilhørige, det vil si barn av døpte medlemmer[1] og er engasjert i Centrum TV.


HistorieRediger

Evangeliesalen Berøa har røtter tilbake til to ulike menigheter eller misjoner i Oslo. Den ene går tilbake til Plymouthbevegelsen, som etablerte seg som Menigheten Berøa, i Oslo i 1895. Den andre går tilbake til Kristiania Fellesmisjon i 1880-årene. Rundt 1908 (? 1916) ble en ny virksomhet av Kristiania Fellesmisjon etablert i byen, en ny familiemenighet med en sterke indre åndelige og sosiale bånd og der misjonsarbeid var sentralt. Fordi de la vekt på at hele familien skulle være med, vokste det frem et rikt barnearbeid. I 1908 ble en søndagsskole grunnlagt.

I 1922 ble Menigheten Berøa og Kristiania Fellesmisjon enige om å slå seg sammen til en menighet under navnet Kristiania Fellesmisjon Berøa. Den bestod av 200 medlemmer. Sammenslutningen var ikke helt problemfri, blant annet fordi menighetene hadde ulike dåpssyn, noe som førte til at flere etter hvert trakk seg vekk. I 1929-30 ble menigheten reorganisert, med navnet Menigheten Berøa. Den praktiserte det baptistiske dåpssyn. De medlemmer fra tidligere som ikke hadde vært døpt som troende, fikk fortsette å ha sitt medlemskap. Dermed ble begge dåpssyn representert i en overgangsperiode.

Etter ble virksomheten preget av pinsevekkelsen, og i 1939 fikk menigheten sin tilknytning til den norske Pinsebevegelsen, med navnet Pinsemenigheten Berøa.

Ved årsskiftet i 1945 talte menigheten 500 medlemmer og menigheten opplevde en spesiell tid med vekkelse.

På begynnelsen av 1990-tallet ble menigheten preget av en sterk utadvendt virksomhet i samarbeid med Evangeliesentrene. Lise og Ludvig Karlsen var forstanderpar fra 1990 og fram til 2004. I denne perioden ble mer enn 650 medlemmer blitt lagt til menigheten, de fleste ved dåp.

MisjonRediger

Evangeliesalen Berøa er engasjert med misjonsarbeid i Israel, Filippinene og Kenya.

ReferanserRediger

  1. ^ Brox, T.F. 2009. Årbok 2009. For Pinsebevegelsen i Norge.

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger