Pastor

prestetittel i frikirkelig trossamfunn

Pastor er en tittel som særlig blir brukt om menighetsledere i frikirkelige eller andre kristne trossamfunn registrert i henhold til lov om trudomssamfunn og ymist anna. Hos registrerte trossamfunn kan pastortittelen også erstattes av tittelen forstander, fordi dette er den tittel som benyttes under registrering hos Fylkesmannen.

Også hos ikke-kristne trossamfunn registreres lederen som forstander, men disse vil sjelden benytte pastortittelen, som konvensjonelt tillegges kristne trossamfunn.

Sekulærprester i den romersk-katolske kirke tituleres i visse land (Norge, Indonesia) også pastor. Ellers i den katolske kirke er pastor en ren stillingsbetegnelse: Sogneprest.

I Norge er tittelen ubeskyttet så lenge den ikke knyttes til et bestemt registrert trossamfunn, der det er vanlig at personen som innehar pastortittelen er ordinert / vigslet til sin stilling.

Ordet pastor er bibelsk (i latinsk oversettelse) kommer via tysk fra latin og betyr egentlig hyrde. Pastor/ hyrde i den kristne betydning gjenfinnes flere steder i Bibelen, bl.a. i Jeremias bok 3,15 og Efeserbrevet 4,11.

I Nederland betyr ”pastor” romersk-katolsk sogneprest.

Avledede og sammensatte pastortitler rediger

Tittelen pastor brukes også i avledede og sammensatte former:

  • Pastor loci eller pastor in loci betegner den prest som tjenestegjør i et bestemt geografisk område, sogneprest til f.eks. Glemmen menighet i Fredrikstad vil være "pastor loci Glemmen". Tittelen forkortes ofte P.L. eller p.l.
  • Pastor pastorum betegner pastorenes pastor, og tittelen brukes gjerne om den prest som har hyrdeansvar også for menighetens prester. En biskop vil f.eks. være pastor pastorum. Tittelen forkortes vanligvis PP, f.eks. som dagens romersk-katolske pave: "Benedictus PP. XVI"
  • Superintendent-pastor har samme betydning som "pastor pastorum". Uttrykket er svært vanlig i engelskspråklig sammenheng, og forkortes Supt.Pr. eller Supt. Pastor. Kirkesamfunn der tittelen superintendent erstatter tittelen biskop bruker ofte også denne sammensatte tittelen.

Se også rediger