Predikant

person som forkynner kristen religion, ofte i en frikirkelig sammenheng.

En predikant er en person som forkynner Guds ord, det vil si holder en preken eller taler i en kristen forsamling eller under en gudstjeneste. En predikant kan være en prest, men brukes særlig om lekfolk, gjerne omreisende forkynnere og møteledere. Ofte brukes betegnelsen legpredikant for å tydeliggjøre skillet mellom prester og legfolk.

Predikant kan i sammensetninger også brukes om andre engasjerte talere og forkjempere, for eksempel avholdspredikanter og moralpredikanter. Ordet henger sammen med det gammelnorske predika, det vil si preke eller predike, som kommer via det tyske ordet prediken fra det latinske praedicare som betyr å «forkynne».

Se også rediger