Lov om trudomssamfunn og ymist anna

Lov om trudomssamfunn og ymist anna er en norsk lov vedtatt 13. juni 1969 og i kraft fra 1. januar 1970. Loven presiserer prinsippet om religionsfrihet nedfelt i Grunnloven § 16 og fastslår at alle har rett til å drive religiøs virksomhet og etablere trossamfunn.[1]

Lov om trudomssamfunn og ymist anna
Coat of arms of Norway.svg
TypeLov
VirkeområdeNorge
Vedtatt13. juni 1969 (lov nr. 25)
I kraft1. januar 1970
Opphevet(21. juni 2019 ble det lagt frem forslag om en ny lov)
NettsideOm lov om trossamfunn stortinget.no

Det følger av loven at barn som blir født mens foreldrene er gift, tilhører samme trossamfunn som foreldrene. Er foreldrene ikke gift når barnet blir født, tilhører barnet samme trossamfunn som moren.[2]

Overtredelser av visse bestemmelser i loven kan straffes med bot.[3]

I juni 2019 ble det lagt frem et forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)[4][5], som vil erstatte denne loven, lov om tilskott til livssynssamfunn (fra 1981)[6] og lov om Den norske kirke (fra 1996).

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Lovens § 1
  2. ^ § 5
  3. ^ § 29
  4. ^ Nyhet fra Barne- og familiedepartementet: Ny tros- og livssynspolitikk
  5. ^ Prop. 130 L (2018–2019) Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)
  6. ^ «Lov om tilskott til livssynssamfunn - Lovdata». Besøkt 14. juli 2019. 

Eksterne lenkerRediger