Ungdom er tiden fra man slutter med å være barn til man er blitt voksen.

Tre ungdommer fra Mauritania.

Det er vanlig å tidfeste dette til ten- årene, som begynner på tretten og slutter på nitten. Man er over kriminell lavalder når man fyller 15 år. Man kan bli konfirmert i Den norske kirke det året man fyller 15 år hvis man er døpt og medlem av Den norske kirke. Man kan da også stemme ved kirkevalg. Man er over seksuell lavalder når man fyller 16 år. Man kan begynne å øvelseskjøre med bil når man fyller 16 år hvis man har gjennomført trafikalt grunnkurs, men må være 18 for å få førerkort for bil (Førerkort for lastebil og vogntog kan man ikke ta før man fyller 21 år. Førerkort for buss og tung motorsykkel kan man ta direkte erverv når man fyller 24 år, men unntak finnes). Man kan stemme ved stortings- og kommunevalg det året man fyller 18 år. For å være verge for den som skal øvelseskjøre må man være minst 25 år. Den viktigste aldersgrense er myndighetsalder som er 18 år i Norge, når denne alderen er nådd er man ansett som voksen etter Norges lover.

Aldersgrense for å kjøpe alkoholholdig drikke på over 0,8 %, men under 22 % er 18 år. Aldersgrense for å kjøpe alkohol med 22 % og til og med 60 % i Norge er 20 år.

Ungdomstid som særegen tidsperiode er historisk sett et nytt begrep. I tidligere tider ble man regnet som voksen ved konfirmasjonen. Deretter skulle man i arbeid, gjerne i lære. Den nye velstanden i forrige århundre førte til at stadig flere unge ble gående i utdanning og fikk mere disponibel tid for seg selv. Gruppene av unge skilte seg etter hvert så mye ut at det ga mening å snakke om en ungdomskultur.

Se også rediger