Mening (eller meining) er:

Mening er et tema som blir studert i mange vitenskaper. Det er vanskelig å bestemme betydningen av begrepet «mening» og definere det presist, siden det er selvrefererende, subjektivt og lite kategoriserbart. Men man kan utrede mye rundt mening, og det kalles signifikant, og er fylt av mening.

Mening er studert i mange retninger, som i filosofi, litterær teori, kritisk teori, semantikk, antropologi, og noen deler av psykologien.

Se også

rediger