Åpne hovedmenyen

Kriminell lavalder er den minste alder en person må være for å kunne bli strafferettslig ansvarlig for en kriminell handling. I Norge er den kriminelle lavalder 15 år etter Lov om straff § 20. Den gamle straffeloven av 1902 hadde 14 år som ble endret til 15 år i 1987.

Den kriminelle lavalder i de nordiske landene er den samme som i Norge. Et stort antall land har lavere grense, eksempelvis er grensen i India 7 år, i Skottland er den 8 år, i England og Wales er grensen 10 år.

Det er verdt å merke seg at selv om en person ikke kan straffes, under kriminell lavalder eller strafferettslig utilregnelig, så betyr ikke det at samfunnet ikke kan gjennomføre en rekke tiltak rundt vedkommende. Noen av disse, som f.eks. kraftig begrenset bevegelsefrihet, vil nok oppleves som en straff av lovbryteren. At man ikke straffes i tradisjonell forstand innebærer heller ikke at handlingene anses som lovlige. Hvis f.eks. en 14 år gammel gutt har sex med en 10 år gammel jente vil han ikke kunne bli straffet. Likefullt er handlingen ulovlig og samfunnet vil kunne gjennomføre tiltak. Ved kriminelle handlinger utført av barn under den kriminelle lavalder så er det normalt barnevernet som har myndighet og ansvar for å følge opp dette.

Eksterne lenkerRediger