Småvilt er et samlebegrep som brukes for å beskrive jaktbare, mindre, ville placentale pattedyr og fugler som en gruppe, i motsenting til storvilt. Småvilt kan også defineres som alle viltarter som ikke kommer inn under definisjonen på storvilt, unntatt jerv.[1]

Hare er småvilt
Fjellrype skutt under støkkjakt på Nordfjelli, Voss, 2010.

I Norge omfatter begrepet dyr som er mindre enn et rådyr, en art som i seg selv regnes som storvilt.[2] Eksempler på småvilt er rødrev, hare, kanin, mår, røyskatt, ekorn, storfugl, orrfugl og rype. I varmere strøk kan man også kalle mer eksotiske pelsdyr for småvilt.

Småvilt jaktes ofte med såkalte småvilthunder av støvertypen. Dette er typisk hunder med spesielt godt utviklet luktesans og gode sporingsevner.

Se også

rediger

Referanser

rediger