Europavei 6 (Troms og Finnmark)

Europavei 6 i Troms og Finnmark er den nordligste delstrekningen på europavei 6 i Norge og går mellom Kirkenes i Sør-Varanger og fylkesgrensen mot Nordland. Med en lengde på 1040,6 km er det også den lengste delstrekningen gjennom ett fylke. Før Finnmark ble slått sammen med Troms var strekningen gjennom Finnmark den lengste.

Europavei 6 (Troms og Finnmark)
Strekning
Kirkenes, Sør–Varanger
– fylkesgrensen på Gratangseidet, Gratangen
Data
Lengde1040,6 km
Statusriksvei
Tilstøtende riksveier

Standard

rediger

I Troms og Finnmark er det ikke bygd noen motorveier eller motortrafikkveier, men på noen strekninger med fartsgrense på 90 km/t. Disse er:[1]

Det finnes strekninger med dekkebredde mindre enn 6 meter:[1]

 • mellom Alta–Sennalandet (flere delstrekninger, tilsammen 4 km)
 • mellom Karasjok–Tana Bru (tilsammen 100 km)
 • mellom Olderdalen–Djupvik, Kåfjord kommune (1 km)

E6 går ikke retteste veien i Finnmark. Det finnes alternative veier for å reise fra et sted langs veien til et annet.

De lengste tunnelene er:

De lengste bruene er:

Historikk

rediger
 
Sáhkkobátnitunnelen (åpnet 2013) inngår i prosjektet E6 Storsandnes-Alta.

Europavei 6 i Troms ble opprettet 1969 da E6 ble forlenget fra Stjørdalshalsen i Stjørdal til Nordkjosbotn i Balsfjord.

1983 ble E6 forlenget fra Nordkjosbotn til Kirkenes i Sør-Varanger.[2] Da UNECE reformerte europaveisystemet i 1983 var det opprinnelig planlagt at veien mellom Svinesund i Østfold og Nordkapp skulle være del av europavei 47, E6 skulle gå mellom Olderfjord og Kirkenes (grunnet at oddetall var brukt for nord-syd-veier og partall for vest-øst-veier). For å unngå kostnadene for omskilting av E6 i Norge og Sverige ble den opprinnelige skiltingen imidlertid beholdt, og strekningen Olderfjord – Nordkapp ble europavei 69.

Det gamle navnet før 1965 var Riksvei 50, og 1965–1983 Riksvei 6 der det ikke var europavei. Før 1975 var nåværende Fylkesvei 868 og ferjesambandet Lyngseidet–Olderdalen en del av riksvei 6.

I 1986 hadde hele E6 gjennom Finnmark fått fast dekke.

Strekningen fra Storsandnes og til Alta fra vest har fra 2009 vært under oppgradering med flere lange tunneler. Hele strekningen er på 48 km.[3] Ny vei Kvenvik – Møllnes med ny bru og tunnel ble åpnet 20.12.2013, med 6 km innkortning Áilegastunnelen med 5 km innkortning ble åpnet i november 2018 som siste del av strekningen.

To lange tunneler i Nord-Troms, Skardalstunnelen og Isfjelltunnelen ble åpnet i 2003–2005. To lange tunneler til, Sørkjostunnelen og Nordnestunnelen og en del ny vei ble åpnet i 2018.

I mai 2022 ble Badderen bru stengt etter at deler av fundamentene ble vasket bort av vårflommen og broen begynte å knekke sammen. Trafikken ble omdirigert via Finland og Forsvaret ble forespurt om å legge ut en midlertidig bro.[4]

Byggearbeider og planer

rediger
 • Utbedret og ny vei Hesseng–Høybuktmoen i Sør-Varanger planlegges med en tunnel og en ny bru over Langfjordstrømmen.
 • Ny tunnel bygges gjennom Kvænangsfjellet for bedre regularitet.
 • Veien Hatteng–Nordkjosbotn er under planlegging.

Kommuner og knutepunkter

rediger

  Troms og Finnmark fylke

rediger

Sør-Varanger
 
E 6 på Prestøyveien i Kirkenes
Kirkenes

Kaiveien

 •  
Kirkenes havn
 •  
  Hurtigruten via   Vardø mot Tromsø, biler kan tas med.
 •  
Fv8120 Prestøyveien fra Prestebukta til Kirkenes sykehus (0,3 km)

Prestøyveien

 •  
Fv8122 Hans Væggers vei fra Småbåthamna mot Wesselborgen (1,3 km)

Arbeidergata
Johan Knudtzens gate

 •  
Kv Meieribakken til   Kirkenes kirke

Lønboms plass
Storgata
Solheimsveien

 •  
Fv8122 Pasvikveien fra Wesselborgen mot Småbåthamna

Uten navn

 •  
Kv Kristen Nygaards gate mot Jomfrulia
Privat vei til Lokstallen
 •  
Kv Skytterhusveien mot Prestvasslia (0,9 km)
 •  
  Bjørkheimveien fra Bjørkheimkrysset mot riksgrensen ved Storskog  Russland
Hesseng
 •  
Kv Hessengveien ringvei gjennom Hesseng (2,6 km)
 •  
Fv8850 Sandnesveien fra Hessengkrysset mot   Øvre Pasvik nasjonalpark

Neidenveien

 
E 6 ved Neiden.
   Utbedret og ny vei Hesseng–Høybuktmoen planlegges med en tunnel og en ny bru over Langfjordstrømmen
 •  
Arm Garnisonsbakken fra Høybuktmoen til   Kirkenes lufthavn (0,6 km)
 •   Buholmen
 •   Munkelv bru (Munkelva, 41 m, to kjørefelt)
 •   Bordevarre
 •  
  Finlandsveien fra Skoltefossen til riksgrensen → 92 Finland
 •   Neidenelv
 •  
Fv8108 Mikkelsnesveien fra Nedre Neiden veidele til Neiden (2,0 km)

Bugøyfjordveien

 •   Neiden
 •   Nordmannsbekken
 •   Ferdesmyra
 •   Sukkerberget
 •   Nyrud
 •   Grundvik
 •   Haukeberget
 •   Hauksjøen

Nesseby

Rávttebelgeainu

 •   Brannsletta
 •  
Fv8112 Uten navn fra Brannsletta til Bugøynes i Sør-Varanger (19,7 km)
 •   Åpenvik
 •   Nyelv bru (Nyelva, 28 m)
 •   Sirdagoppi
 •  
Fv8086 Stuorravuonna fra Sirddagohppi via Karlebotn til Karlebotnhøgda (2,8 km)
 •  
Fv8086 Stuorravuonna fra Karlebotnhøgda 
 •   Vesterelv bru (Reppenelva, 33 m)
 •  
  Várjjatgeaidnu fra Varangerbotn til Vardø, felles trasé til Roavvegieddi

Tana

Várjjatgeaidnu

 
Tana bru
 •  
895 Polmakveien fra Skiippagurra til finsk vei 970 Riksgrensen
 •   Tana bru
 •  
890 Austertanaveien fra Tana bru mot 890 Berlevåg

Deanugeaidnu

Tana bru
 •  
98 Tanafjordveien fra Tana bru til Lakselv i Porsanger
 •   Gassanjárga
 •   Goavddesgurnjárga
 •   Goavddesgurnjárga
 •   Storfossen
 •   Lavsejohka bru (Lavsejohka, 38 m)
 •   Sirbmá
 •  
Fv8084 Skuvlageaidnu til Sirma skole
 •  
Fv8084 Skuvlageaidnu fra Sirma skole
 •  
  Uten navn fra Roavvegieddi til riksgrensen ved Samelandsbrua4  Europavei 75 Finland
 •   Roavvegieddi
 •   Biretjunsavu
 •   Borssejohka bru (Borssejohka, 20 m)
 •   Leavvajohka
 •   Leavvajohka bru (Leavvajohka, 39 m)

Badje Deatnu

 •  
Kv Ivar Hauge-veien mot Levajok Fjellstue
 •   Levajok hotell

Karasjok

Deanugeaidnu

 •   Baíšjohka bru (Baíšjohka, 24 m)
 •   Valjohka bru
 •   Váljohka
 •  
Váljohka
 •   Vuolitnjárga
 •   Jávrrašmuottkenjárga
Karasjok
 •  
  Uten navn fra Karasjok til riksgrensen → 92 Finland, felles trasé ca. 300 m

Ávjovargeaidnu

 •  
  Ávjovargeaidnu fra Karasjok til   Gievdnejávri i Kautokeino

Leavnnjageaidnu

 •  
Kv Mari Boine geaidnu til   De Samiske Samlinger
 •   Jussajeaggi
 •   Jussajeaggi
 •   Doaresjávri

Porsanger
 
I nærheten av Porsangmoen.

Skoganvarreveien

 •   Lávkkajávri
 •   Laukkavann
 •  
Kommunal vei til Luostejok kraftverk
 •   Luostejohka bru (Luostejohka, 47 m)
 •   Luostejohka
Lakselv
 •  
98 Porsangerfjordveien Øst fra Lakselv mot   Tana bru i Tana (210,5 km)
Arm Flyplassveien til Lakselv lufthavn (1,2 km)
 •  
  North Cape Golf Club
 •  
  Lakselv lufthavn, Banak

Banakveien

 •  
Kv Arne M. Holdens vei mot Stasjonsgruppe Banak
 •  
Fv8062 Klemetstadveien fra Smørstad til Holmen (3,6km)

Vestre Porsangerveien

 •   Bjørnnes
 •  
Fv8064 Trollholmsundveien fra Kolvik vegkryss til Kolvik (2,6 km)
 •   Salletjohka bru (Salletjohka, 24 m)
 •   Veidnes
 •  
  Vestre Porsangerveien fra Olderfjord mot Nordkapp

Hatterveien

 Guorrovággi / Hatter / Háhttir (Olderfjord bom – Skaidi bom), 19,6 km
 •   Olderfjord bom for høyfjellsovergang
 •   Olderfjorddalen
 •   Olderfjorddalen

Hammerfest

Hatterveien

 •   Hatter (240 moh.)
 •   Guorrujohka bru
 •   Guorrujohka bru (Guorrujohka, 20 m)
 •   Skaidi bom for høyfjellsovergang

Skaidiplassen

 •  
  Uten navn fra Skaidi til Hammerfest (  svinger i krysset)

Repparfjorddalen

 •   Skaidielv bru (Skaidielva, 53 m)
 •   Doggelv bru (Doggelva, 23 m)
 •   Knottheim
 •   Trangdalen
 •  
 •   Repparfjordselva
 
E 6 over Sennalandet
 Sennalandet (Fossen–Leirbotnvatn), 35,3 km
 •   Fossen bom for høyfjellsovergang
 •   Veslemoen
 •   Áisaroaivi
 •   Gjetkanas bru (Voggenesselva, 23 m)
 •   Okselv bru (Okselva, 23 m)

Alta

Stokkedalsveien

 •   Lauvås
 •   Leirbotnvatn bom for høyfjellsovergang
 •   Leirbotnvannet
 •  
Fv8830 Nyvollveien fra Lauvås mot Lerresfjord

Sarvesveien

 •  
Fv8006 Russeluftveien fra Rafsbotn til Russeluft (7,9 km)

Rafsbotnveien

 •   Sørelv bru (Sørelva, 20 m)
 •   Rafsnes
 •   Transfarelvmoen

Transfarelvmoen

 •  
Transfarelv
 •   Transfarelv bru (Transfarelva, 54 m)

Altaveien

Alta
 •  
Fv8002 Tverrelvdalsveien fra Tørrfossen til Bjørnstad bru (8,2 km)
 •   Tørrfossen bru (Tverrelva, 30 m)
 •  
Fv7990 Kjosveien fra Kronstad til   Leirbakken (8,8 km)
 •  
870 Aronnesveien fra Elvebakken til Granshagen (5,1 km)
Kv Ringveien (1,0 km)
 •  
Kv Skippertorget 
Kv Ishavstorget 
 •  
Kv Rishaugmoen 
Kv Ringveien 
 •  
Kv Altagårdsveien mot   Elvebakken kirke (0,9 km)
Arm Altagårdskogen til   Alta lufthavn (0,3 km)
 •  
Arm til Bukta havn (0,5 km)
Betongveien
 •  
  Hurtigbåt fra Alta hurtigbåtterminal via Fv8830 Storekorsnes til 871 Hammerfest[6]
  Hurtigbåt via Fv8830 Storekorsnes mot Kvalfjord
 •  
Fv7984 Buktaveien fra Bukta til Amtmannsnes (3,0 km)
 •  
Kv Skoleveien til Kvilekrysset (1,1 km)
 •  
Finnmarkshallen
Kv Komsaveien til Fjellveien (0,5 km)
 •  
Fv8004 Bossekopveien fra Kvilekrysset til   (Kautokeinoveien) Gakori (3,5 km)
 
Altaveien i Bossekop.
Alta (Sentrum syd)
 •  
Kv Markveien til Dalebakken → Finnmarksfakultetet
Kv Maskinsvingen til Midtbakkveien
 •  
870 Aronnesveien fra Granshagen til Elvebakken
 •  
  Kautokeinoveien fra Bossekop/Bossogohppi til riksgrensen ved Geadgejávri93 Finland
 •  
Gakori

Kåfjordveien

 •   Kvenvikelva bru (Kvenvikelva, 53 m)
 •  
Fv7996 Kvenvikmoen fra Kvenvik/Covošluovta mot Møllnes (9,3 km) (gamle E 6)
 •   Kvenvik
 •   Langstrømnes
 •  
Fv7996 Kåfjordbotn fra Møllnes mot Kvenvik
 •   Møllnes bru (Møllneselva, 32 m)
 •   Smørnes

Kråknesveien

 •  
Kv Kråknesveien fra Smedvik til Kråkneset (gamle E6, 3,2 km)
 •   Halselv bru (Halselva, 29 m)

Talvikbukta

Langnesveien

 •   Svahella
 •   Fornesvik bru (Forneselva, 21 m)
 •   Storberget
 •   Langnes
 •  
Kv Langnesveien fra Langnes til Isnestoften (gamle E6, 4,0 km)

Langfjordveien

 •   Saraset
 •  
Ulvsvåg
 •   Indreelv bru (Ristenjohka, 21 m)
 •   Kjerringdal
 •   Kjerringdalelv bru (Kjerringelva, 23 m)
 •   Melkelv bru (Melkelva, 20 m)
 •     (4,0 m) Skredoverbygg ved Stålneset[7] (112 m)
 •   Ytre Oldernes
 •  
Bognelv
 •   Bognelv bru (Bognelva, 38 m)
 •   Langfjordbotn
 •  
882 Tappeluftveien fra Langfjordbotn mot Hasvik

Kvænangen

Kvænangsveien

 •   Fjellstad
 •  
Fv7966 Jøkelfjordveien fra Alteidet til Gulpenjárga kai (13,2 km)
 •   Kirstenstykket
Burfjord
 •  
Fv7964 Strandveien fra Burfjord til Burfjord kai (0,3 km)
 •  
Fv7962 Stajordveien fra Burfjord til Laukeng (8,9 km)
 •   Toppen
 •  
Fv7960 Jafet Lindebergs vei fra Undereidet til Dorras (5,4 km)
 •  
Fv7968 Kvænangsbotnveien fra Sekkemo til Karvik
 •  
Fv7958 Nordstraumveien fra Nordstraumen til Fv7968 Kjøllefjord (5,2 km)
 •  
Fv7968 Kvænangsbotnveien fra Karvik til Sekkemo
  Utbedring planlegges Karvik–Oksfjordhamn[8][9]
Delstrekning 3: Karvik–Sandneselva
 •   Bukta
  Kvænangsfjellet (Sandneselv bom - Oksfjordvannet bom)
 •   Bom for fjellovergang, Rakkeneslia
 •   Sandneselv bru (Sandneselva, 21 m)
 •  
Kvænangsveien Arm, gammel E6
 •   Kvænangsfjellet nord

Nordreisa

Oksfjordveien

 •   Eidet
  Delstrekning 1: Tverrelva–Oksfjordhamn[8], klar september 2024[11]
 •   Bom for fjellovergang, Oksfjordvannet
 •  
Fv7956 Øvergårdveien fra Mettevoll til Øvergård (4,6 km)
 •  
Fv7954 Storengveien fra Oksfjordhamn til Storeng (6,7 km)
 •   Oksfjord bru (Fiskelva, 65 m)
 •   Straumen

Straumfjord øst

 •   Tretten
 •  
Fv7950 Straumfjord vest fra Tretten til Indre Storvik (20,4 km)

Straumfjordeidet
Hovedveien nord

Storslett

Sentrum

 •  
Fv8650 Høgeggvegen fra Storslett til Bilto
  
 •   Storslett bru II og I, nye bruer planlegges over Reisaelva, byggestart 2024[12]

Hovedvegen

 •  
Fv7948 Skarpsno fra Storslett til Kildal (7,6 km)
Sørkjosen
 •  
Fv7946 Flyplassvegen fra Sørkjosen til   Sørkjosen lufthavn (0,3 km)

Jubelen
Uten navn

 •   Langslettkrysset
 •  
866 Ravelseidet Indre fra Langslett mot Skjervøy

Rotsundveien

  Utbedring planlegges Langslett-Olderdalen.[13]
 •   Rotsundelv bru (Rotsundelva, 26 m)
 •  
Fv7952 Uten navn mot   Rotsund–Havnnes–UløybuktUløya

Kåfjord

Lyngenfjordveien

 •   Djupvik
 •   Nordmannvik bru (Vikelva, 20,5 m)

Olderdalsveien

Olderdalen
 •  
91 Haugenveien mot   Olderdalen–Lyngseidet  Svensby–Breivikeidet  Fagernes i Tromsø
 •   Olderelv bru (Olderdalselva, 23 m)
 •  
Kv Kirkeveien til Kåfjord kirkegård (0,7 km)

Langnesveien
Perttukentäntie

 •   Grønvoll
 •   Skádjaorrit
Birtavarre
 •  
Fv7936 S. Pettersens veg fra Birtavarre til Kåfjorddalen (7,7 km)

Båen

 •   Isfjellgrunnen

Skardalsveien

 •  
Fv7932 Løkvollvegen fra Løkvoll mot Brustraum (12,2 km)
 •  
Fv7934 Garver Hansens vei fra Løkvoll til Fv7932 Manndalen (3,8 km)

Nordnesveien

 •  
Arm Nordnesveien (gammel E6) via Nordnesodden til Fv7934 Sandmelen (14,1 km)
 •   Nordnesodden
 •   Bjørkelva
 •   Indre Nordnes
 •   Gattel
 •   Flosteinan
 •   Innerelva bru (Innerelva, kommunegrense, 7 m)

Storfjord

Skibotsveien

 •   Innerelva
 •   Larsbergneset
 •   Larsbergbukta
 •   Aspenesbukta
 •  
  Nordlysveien fra Skibotn til riksgrensen → 21  Europavei 8 (Finland), felles trasé til Nordkjosbotn

Nordlysveien

 •   Nallavuopia
 •   Grasnes
 •   Faddasnes
  Utbedring planlegges. Nytt kryss E6 og E8 Skibotn.[14]
 •  
Kv Hattengveien til Fv7930 Hatteng
 •   Hatteng
  Utbedring, delvis ny vei planlegges Hatteng–Nordkjosbotn, 21 km, byggestart omtrent 2030.[15]
 •   Kitdal bru (Kitdalselva, 23 m)
 •  
Fv7930 Hattengveien fra Lássegieddi mot Søreng (8,2 km)
 •  
868 Vestersidaveien fra Oteren til 91 Lyngseidet i Lyngen

Balsfjord
 
Nordkjosbotn med E 6 øverst til venstre

Øvergårdveien

 •  
87 Tamokveien fra Øvergård mot Elverumskrysset i Bardu
 •   Bomstad bru (Bomstadelva, 21 m)
Nordkjosbotn
 •  
  Uten navn fra Nordkjosbotn til 862   Tromsø lufthavn i Tromsø (  svinger i krysset)

Uten navn

 •   Halvorneset
 •  
Fv7904 Uten navn fra Fossberg til Bergneset (8,6 km)
 •   Fossberg
 •  
Fv7904 til Fossberg Uten navn fra Bergneset 
 •  
858 Sørkjosveien fra Tømmerelv til 862 Eidkjosen i Tromsø
 •   Dale
 •  
Fv7888 Åsveien fra Sætervang til 858 Sagelv (5,1 km)
 •  
Fv7906 Sagelvvassveien fra Fossum til 858 Storsteinnes (12,8 km)
 •   Heia (234 moh.)
 •   Heia
 •  
Fv8570 Takvassveien fra Heia til 87 Øverbygd i Målselv

Målselv

Takelvveien

 •  
  Privat vei til Mauken-Blåtind skytefelt
Moen
 •   Olsborgfossen bru (Takelva, 30 m)
 •  
854 Målsnesveien fra Olsborg til Målsnes, felles trasé ca. 150 m

Målselvveien

 •  
854 Mellombygdveien fra Bukta til 87 Rundhaug
 •   Takelvneset
 •  
855 Karlstadveien fra Buktamoen mot 86 Finnfjordbotn i Senja
  Ny vei fra Buktamoen til Tromsø planlegges med bru over Malangen og over Balsfjorden.[16]
 •   Veltamoan
Andslimoen
 •  
Kv Fagerlidal fra Andslimoen mot Fv8530 Andselv
Kv Industriveien mot Veltamoan og Haraldvollen
 •   Litje Krokbekken bru (Litje Krokbekken, 31 m)
 •   Krokbekkbrua (Krokbekken, 38 m)
 •  
Arm fra Andselv til Bardufoss lufthavn (1,8 km)
Fossmoveien
 •  
Fv8530 Steinhusveien til Andselv (0,3 km)
Andselv (Stormoen)
 •  
Fv7830 Fossmoveien til 87 Nytrøa (5,3 km)

Flyplassveien

 •  
  Bardufoss lufthavn

Rustahøgdveien

 •   Andselvbrua sør (Andselva, 22 m)
 •  
86 Andsvatnveien fra Andselv mot Torsken i Senja
 •   Andselv bru (Andselva, 21 m)
Heggelia
 •  
Kv Kapellveien via Istindportalen til Rusta leir og Bardufoss flystasjon
 •   Andselv bru (Andselva, 21 m)

Sundliveien

Bardu
 
Bardudalen med Barduelva og E 6 mellom Setermoen og Elverumskrysset.

Sundliveien

 •   Sundli bru (Skoelva, 68 m)
 •  
87 Beredskapsveien fra Elverumskrysset til   Øvergård i Balsfjord

Tromsøveien

 •   Stormostøa
 •   Barduelva
Setermoen

Fogd Holmboes gate

 •  
Fv8470 Altevannsveien fra Setermoen mo Altevatnet

Nyveien

Narvikveien

 •  
851 Kistefossveien fra Brandvoll til 84 Sjøvegan i Salangen
 •   Bardu bygdetun
 •   Jordamo
 •   Koielia
 •  
Fv7816 Bonesveien fra Skogstad til Storjorda (12,1 km)
 •   Skogstad bru (Salangselva, 45 m)
 •   Salangselva
 •   Kolbranskaret

Lavangen
 
Minnebauta ved Lapphaugen, Lavangen.

General Fleischers vei

 •  
84 Spansdalveien fra Fossbakken til 86 Sørreisa
 Gratangsfjellet
 •   Bom for fjellovergang, Hesjebakken
 •   Jordbrua

Gratangen

Uten navn

 •   Fjelldalen
 •   Bom for fjellovergang, Langmyra
 •   Langmyra bru (Storelva, 31 m)
 •  
825 Kystkulturveien fra Langmyra mot   Steinsland i Tjeldsund
  Gratangseidet
 •   Bom for fjellovergang, Storvatnet
 •   Veines
 •   Gratangseidet


Referanser

rediger
Autoritetsdata