Isnestoften

Isnestoften (tidligere Langnes, nordsamisk: Lákkonjárga, på folkemunne Toften) er ei bygd i Alta kommune i Finnmark, ytterst på Langnes mellom Langfjorden og selve Altafjorden. Grunnkretsen Isnestoften hadde i 2012 72 innbyggere.[1] E6 går gjennom Isnestoften.

HistorieRediger

Flere arkeologiske utgravninger[trenger referanse] på Isnestoften støtter opp under at bygda har hatt en sammenhengende bosetning fra eldre steinalder og fram til i dag.

På Isnestoften er det funnet spor av korndyrking (byggpollen) i mer enn 3000 år gamle myrlag. Det er registrert hellerisninger, hustufter, redskap og våpen fra eldre og yngre steinalder. Det er også funnet samiske hustufter og avfallsdynger fra 1600-tallet.

Det mest kjente funnet er Pippisteinen, som ble funnet i 1950 og var det første funnet av bergkunst i Alta. I 1998 og 2008 ble det gjort nye helleristningsfunn på Isnestoften. Dennegang på Langnesholmen, 4 km fra stedet hvor Pippi i steinen ble funnet 50 år tidligere. Steinene er utstilt på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum.

Isnestoften ble i tidligere tider kalt Langnes. I de første kjente skatteregnskapene (russiske fra 1520) er navnet Alten knyttet til Langnes. Svenske fogder omtalte stedet i 1560 ved det samiske navnet Lákkonjárga (Langnes). I 1575 blir stedet omtalt som Lákkonjárga-by, og er det første stedet i Altafjorden som nevnes som «by», trolig fordi Lákkonjárga var organisert som siida (sameby).

Stedet blir nevnt i svenske skattemanntall fra 1560 av, og var dessuten et av stedene der russerne krevde inn skatt inntil 1600. Fra denne tiden har det dukket opp russiske sagn og stedsnavn på Langnes[hvilke?]. I 1593 var det 10 skattmenn på Langnes. Fra 1634 blir Langnes et handelssentrum og i 1656 avholdes det første tinget på Langnes og stedet ble etterhvert fast tingsted. I 1672 finnes de første beretninger om gudstjenester på stedet, som opphører når kirka på Århus settes opp i 1692, av Einer Olsen som var bosatt på Langnes. I 1692 bodde det 2 skattmenn på Langnes. I 1744 bodde det 3 nordmenn i bygda.

Under andre verdenskrig var det et tysk kystartilleri stasjonert i bygda.

Naturforhold og klimaRediger

Isnestoften er et friluftsområde hvor sjøfugl hekker.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger