Buktamoen

Buktamoen er et viktig knutepunkt på europavei 6. Veikrysset ligger i Målselv kommune, 10 km nord for Andselv og 1 km sør for Olsborg. Fra Buktamoen svinger fylkesvei 855 av fra E6. Fv855 er den viktigste ferdselsåren mellom byen Finnsnes og resten av fylket, spesielt nordover mot Tromsø og nordfylket.

På Buktamoen er det hyttecamping og døgnåpen bensinstasjon (Circle K). Stedet er dessuten et knutepunkt for rutebiltrafikken i regi av Troms fylkestrafikk. Her korresponderer langrutebussene mellom Tromsø og Narvik med bussene mot Finnsnes og Øvre Målselv.

På kvelden 25. november 2014 brant Buktamo Kro ned.