Fylkesvei 98

vei i Finnmark

Fylkesvei 98 (Fv98) går mellom Lakselv i Porsanger og Tana bru i Tana.

Fylkesvei 98
98
{{{navn}}}
Adamsfossen bru over Adamselva
Strekning
Lakselv, PorsangerTana bru, Tana
Fylkesvei 98
Riksveier Troms og Finnmark.svg
Data
Lengde210,3 km
Statusprimær fylkesvei
FylkeTroms og Finnmark
Tilstøtende riksveier
Stamvei E6.svg Stamvei E75.svg
Restriksjoner
Kolonnekjøringing
om vinteren
Børselvfjellet
Ifjordfjellet

HistorikkRediger

Bygging av den opprinnelige strekningen over Ifjordfjellet ble påbegynt på 1920-tallet, og sto ferdig i 1937.[1] Veien over Børselvfjellet ble klar i 1940 som siste del av veiforbindelsen til Øst-Finnmark.[2] Den 1. oktober 1949 ble den en del av riksvei 50, Oslo-Kirkenes. Fra 1. juni 1965 til 1983 var veien del av riksvei 6, Nordkjosbotn-Kirkenes, forlengelse av Europavei 6 (Trelleborg-Nordkjosbotn) og hovedveien mellom Vest-Finnmark og Øst-Finnmark. Veien hadde i Finnmark, særlig langs dagens Fv 98, for dårlig standard for en Europavei. Strekningen ble oppgradert til helårsvei, denne sto ferdig 1981. For å holde veien snøfri ble veilegemet bygd høyere enn terrenget, slik at vinden skulle rydde veien.[2] Vegmiljøet over Børselvfjellet ble oppført i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner 2002, det består av gammel og ny strekning som går ved siden av hverandre.[2]

Da europaveisystemet ble reformert i 1983 ble europavei 6 ført via Karasjok, og strekningen via Lebesby ble riksvei 98. Etter at regionsreformen trådte i kraft 1. januar 2010 har den status som fylkesvei.

I løpet av 2010-2016 ble strekningen over Ifjordfjellet ble bygget om til god hovedveistandard.

Et jordskred i april 2021 tok med seg 250 meter av veien i Steinvik ved Smalfjorden i Tana kommune; strekningen ble åpnet igjen i juni.[3][4][5][6]

Kommuner og knutepunkterRediger

 
Ifjordfjellet

  Troms og Finnmark fylkeRediger

Porsanger

Porsangerfjordveien Øst

  Skoganvarreveien fra Lakselv mot   Karasjok
  Banakveien mot   Olderfjord
  Flyplassveien til   Lakselv lufthavn
 •   Brennelv bru (Brennelva, 57 m)
 •  
Fv8056 Hamnbuktveien fra Brennelv til Hamnbukt (5,5 km)
 •   Caskeljokka bru (Časkiljohka, 16 m)
 •   Bjørnnes
 •   Store Bjørneelv bru (Store Bjørnelva, 40 m)
 •   Lille Bjørneelv bru (Lille bjørnelva, 11 m)
 •   Roddenes
 •   Chappijokka
 •   Søndre Capperjohka bru (Čáhppiljohka, 18,8 m)
 •   Nordre Capperjohka bru (Čáhppiljohka, 13,5 m)
 •  
Fv8060 Porsangerfjordveien Øst fra Børselv mot Veidnesholmen i Lebesby (76,1 km)

Børselvveien

 •  
Fv8060 arm Ringveien fra Vintersletta til Fv8060   Børselv kapell (2,9 km)
  Børselvfjellet
 •   Bom for kolonnekjøring
 •   Kariojasvingen–Sletta (36 km)[7]
 •   Børselva
 •   Vieksa bru (Vieksajohka, 31 m)
 •   Børselvfjellet vegmiljø

Lebesby

Børselvfjellveien

 •   Fjellovergangens høyeste punkt 176 moh
 •   Vuonaljohk bru (Vuonjaljohka, 21 m)

Storfjordveien

 •     Sletta bom for kolonnekjøring
 •   Evafoss bru (Adamsfjordelva sideløp, 15 m)
 •  
Adamselv II kraftverk

Landersfjordveien
Tårnvikveien
Friarfjordveien
Kuvassveien

 •  
888 Ifjordveien fra Ifjord mot Mehamn i Gamvik

Fjellvåkveien

 Ifjordfjellet
 •   Ifjord bom for fjellovergang (kolonnekjøring).
 
Fra Geaidnonjoasčohkat hvor veien går i store kurver.

Ørneveien

 •   Jernvannet

Gamvik

Uten navn

 •   Gurrojohka

Tana

Tanafjordveien

 •   Storelva bru
 •   Šuoššjohka bom for fjellovergang (kolonnekjøring)
 •   Kjørebekken bru (Leaibbosjohka, 23 m)
 •   Fellesjorda
 •   Tarmfjord
 • Tarmfjordbotn
  
 • Oppgradering planlegges Tarmfjordvika - Smalfjordbotn, 9 km, bedre standard, klar 2023[11]
 • Arm til Smalfjord (1,1 km)
Smalfjordvegen
 •   Simlevannet
 •  
Fv8080 Langenesveien fra Ruostefielbmá til Tanagård (8,6 km)
 •   Golggotjohka bru (Golggotjohka, 31 m)
 •   Suolovárguolbba
 •   Masjohka bru (Máskejohka, 39 m)

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger