Mandal (kommune)

tidligere kommune i Agder

Mandal var en egen kommune fra 1837 inntil 2020, da som Norges sørligste kommune, beliggende i daværende Vest-Agder fylke. Den grenset pr 2019 i vest og nordvest mot Lindesnes, i nord mot Marnardal, og i øst mot Søgne. Kommunen hadde 15 529 innbyggere i 2016. I 1987 var folketallet 12 263 - det har dermed steget med mer enn 3 000 i løpet av 30 år. I 1964 ble bykommunen Mandal ble slått sammen med omlandskommunen Halse og Harkmark og innlandskommunen Holum litt lenger nord. Ved kommunereformen i 2020 ble Mandal slått sammen med Lindesnes og Marnardal kommuner til Lindesnes kommune. Mandal by (med 11 330 innbyggere [3]) er administrasjonssenter i den nye kommunen.

Mandal
Tidligere norsk kommune

Våpen

Kart over Mandal Tidligere norsk kommune

LandNorges flagg Norge
FylkeAgder
Innbyggernavnmandalitt
Grunnlagt1837
Avviklet31. des. 2019
Adm. senterMandal
Areal222,83 km²[1]
Befolkning15 529[2] (2016)
Bef.tetthet69,69 innb./km²
Antall husholdninger6 856
Kart
Mandal
58°02′00″N 7°29′00″Ø

NS Krums kart over Mandal fra 1895.
Bilde av Mandal sentrum med Mandalselva til venstre og Furulunden i bakgrunnen til høyre.
I Furulunden rundt Sjøsanden la Mandalselva opp store mengder sand gjennom årtusene, og denne ble presset helt ut mellom holmer og dannet lune, isolerte sandstrender. Bildet viser holme utenfor «Kanelstranda».
Ryvingen fyr på øya Ryvingen.
Umoe Mandal er kommunens nye hjørnesteinsbedrift, med produksjon av vesentlig militære fartøyer.
Bildet «Aften ved kysten» er typisk for landskapsmaleriene som Amaldus Nielsen malte mange av ute ved Skogsøy og andre skjærgårsmiljøer i Mandal.
Mandal Kirke fra 1821
Mandal kirke i Øvrebyen er Norges største trekirke, med 1.800 sitteplasser.
Kjøbmandsgaarden.
Mandal Byuseum har fine kunstsamlinger, og ligger i Andorsengården.
Tidemandgården.
Den hvite trehusbebyggelsen er vanlig i sentrum
Kulturhuset Buen i Mandal
Mandal har en gjestehavn i Mandalselva, midt i sentrum.

Byen er kjent for sin lakseelv, som sjøfartsby, og for sin industri med skipsverft, produksjon av båtmotorer, tekstiler og hermetikk. Mandal er også kjent for sine kunstnere. Mandal ble ladested på 1800-tallet, og ble kjøpstad i 1921, men byen har gamle røtter: Mye tyder på at det var urban bebyggelse i Vester-Risør allerede på 1300-tallet.

Natur og geografi

rediger

For en oversikt over grunnkretser, se Grunnkretser i Mandal kommune.

Den vestlige delen av Agder tilhører det svekonorvegiske grunnfjellsskjoldet, og består av to geologiske hovedformasjoner av proterozoiske bergarter som er dannet under de gotiske og senere svekonorvegiske fjellkjedeforldingene, med sterk metamorfose under den sistnevnte.[4] Et underlag av 1 600 - 1 450 millioner år gammel skifer, kvartsitt, marmor og amfibolitt med noe hornblendegneis, og ovenpå dette sure overflatestrukturer av både granitt og granodioritt (henholdsvis 1 250 - 1 000 mill år gammelt, og stedvis 1 550 - 1 480 millioner år gammelt). De yngste svekonorvegiske dannelsene bevitnes av større formasjoner av granitt. Den kaledonske fjellkjedefoldingen nådde ikke ned hit. Forkastningene går både i sørvest-nordøst retning, og i sør-nord retning.[5]

Mandal ligger i Norges sørligste kommune, med skvalpeskjæret Pysen rett øst for Ryvingen som Norges sørligste punkt. Mandalselva er byens naturlige geografiske midtpunkt. Mandalselva hadde tidligere et annet løp, så store deler av sentrum og vestlige bystrøk har sandgrunn som elva skylte med seg gjennom flere tusen år. Området Furulunden med Sjøsanden og andre strender vitner om dette, den er en vernet furu-mo på sandgrunn.

Den tidligere kommunen er kupert, med typisk sørlandske knauser og berg. Godt, flatt jordbruksland finner vi på Ime i øst, og langs elva nord i Holum. Mandal ligger i grunnfjell-skjoldet og har derfor ganske sur jord med begrenset flora og moderat godt jordbruk. Derimot vokser noen varmekjære arter langs kysten her, blant annet kristtorn og eik, men neppe bøk. En del arter har også kommet med ballastjord direkte eller via andre havner, eksempelvis kjempehøymol og grønnamarant. Det er rikere løvskog i Sånum i sørvest mot Lundevik, i områdene mellom Skogsfjorden og havet.

Området har en flott skjærgård med en stor mengde hytter og er godt tilrettelagt for båtturister. Elva, som også er en lakseelv, deler byen i to før den renner ut i havet. Tre lakser var motiv i det tidligere kommunevåpenet.

Historie og utvikling

rediger

Historiske funn i kommunen viser at det lenge har bodd folk langs elvas utløp og ved tilstøtende fjorder. De eldste funnene av våpen og redskap av flint som er gjort, skriver seg fra ca 3000 år f. Kr.

Mandal er nevnt som «Vester-Risør» på slutten 1300-tallet da kong Erik av Pommern ga stedet rett til handel med den senere så berømte mandalslaksen. På denne tiden hadde borgerne i Landskrona i Skåne i Danmark enerett på handel og næringsvirksomhet i Vester-Risør.

Stedet hadde da bymessig bebyggelse vest for Sjøsanden, ved innseilingen til Skogsfjorden, et lite handelssted kalt Spidsbo. Et annet sted med tidlig bebyggelse lå oppe i Mandalselva, kalt Marndal eller Mandal, med bl.a. en egen kirke fra 1500-tallet. Mandal er dermed en av sørlandets eldste byer – om ikke den eldste. I tillegg lå en tredje bebyggelse i Kleven, hvor den naturlige havnen var avgjørende. Kleven var en svært viktig uthavn langs kysten av Agder i historisk tid, og her var det los- og tollstasjon. Handelsstedet Vester-Risør er første gang nevnt med ladestedprivilegier i 1632. Vester-Risør fikk fornyet privilegiene i 1662, underlagt kjøpstaden Kristiansand, og med navnebytte til Mandal.[6]

I perioden 1809-1815 var det produksjon ved Mandal saltverk.

Bybrannen i 1810 tok den gamle stenkirken fra 1500-tallet, som stod på torget nede i byen. Dagens Mandal kirke er fra 1821 og Norges største trekirke, bygget i empirestil. Mandal fikk som ladested eget formannskap og kommunalt selvstyre i 1837. 1800-tallet ble en pionertid med stor vekst, yrende kunstliv og nye virksomheter. Laksefiske og handel gjorde Mandal til en rik handelsby, noe gjenstående, store borgerhus vitner om. En håndfull familier med skogs- og lakseretter tjente godt på fiske og utførsel av laks og tømmer. Velstanden gjenspeiles i statuen «Mandalitten» i sentrum, han har «laks i lommene, egg i skoene og fint brød i hatten».

Mandal sykehus ble anlagt i 1877. Byen fikk status som kjøpstad 1. juli 1921, og samtidig ble kommunegrensene utvidet, med bl.a. Vestnes fra Halse og Harkmark. Under andre verdenskrig anla den tyske okkupasjonsmakten flyplass på den flate avsetningsmarken på Vestnes, mellom Furulunden og Skogsfjorden, og flyplassen gjorde Mandal til et alliert bombemål. Etter krigen ble flyplassen fjernet og området bebygd med eneboliger.

I 1964 ble bykommunen slått sammen med landkommunene Halse og Harkmark og Holum til dagens Mandal kommune. Kommunen har vokst jevnt med 100-200 innbyggere hvert år de siste tiårene. Byen har fortsatt å utvide seg og dekker i dag også områder som tidligere var en del av Halse og Harkmark, deriblant næringsområdet Skinsnes og boligstrøket Ime med egen skole.

De eldre kommunale arkivkildene for kommunen (og de tidligere kommunene) finnes i dag hos Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS(IKAVA). Dette inkluderer protokoller fra for eksempel kommunestyre, formannskap, fattigstyre, skolestyre og arkiver med blant annet personopplysninger i form av klientarkiver, skatteprotokoller, men også skoleprotokoller.

Politikk

rediger

Kommunestyrevalget 2015

rediger
Parti Prosent Stemmer Mandater Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 32,4 +7,2 2 380 11 +2 3
Fremskrittspartiet 23,9 -4,4 1 756 8 -2 1
Høyre 18,8 +1,2 1 376 7 +1 2
Kristelig Folkeparti 11,8 -3,7 866 4 -1 1
Venstre 4,3 -1,3 316 2 1
Miljøpartiet De Grønne 3,0 +0,9 222 1
Sosialistisk Venstreparti 2,9 -0,1 212 1
Senterpartiet 2,8 +0,5 209 1 1
Andre -0,4
Valgdeltakelse/Total 60,5 % 7 384 35 9
Ordfører: Alf Erik Andersen (Frp) Varaordfører: Ingvild Wetrhus Thorsvik (V)
Merknader: Kilde: Valgresultat.no og Mandal kommune

Næringsliv og samferdsel

rediger

Mandal er kjent for sin skipsindustri og verkstedsindustri. Det var mye handel i seilskutetiden, hvor den naturlige havnen i Kleven ved Gismerøya ble benyttet. Store verft har levert skip og skipsutstyr i Norge og utlandet: Westermoen Hydrofoil, Båtservice Verft ved Skogsfjorden, det senere Umoe Mandal sørøst for utløpet av Mandalselva. I byen produsertes også de legendariske Marna båtmotorer fra 1930 til 1984.

Den andre hermetikkfabrikken i Norge ble også etablert i Mandal av Abraham Brodersen i 1866. The Norwegian Preserving Co drev fra 1866 til 1903, og var lokalt kjent under navnet Kogeriet.

Kommunen har også vært et sentrum for utvikling og bygging av hurtigbåter i Norge fra tidlig på 1950-tallet. Det var Toralf Westermoen som startet dette arbeidet. Siden er det bygd og utviklet nye hurtigbåtkonsepter kontinuerlig i byen. For tiden er Sjøforsvarets nye missiltorpedobåter av Skjold-klassen under bygging i Mandal på verftet Umoe Mandal.

Videre har tekstilindustrien vært betydelig, med fire industribedrifter i glansperioden på 1930- til 60-talletSjølingstad Uldvarefabrik, Buøy Veveri, Mandal Kokosveveri og Mandal Veveri. I forrige århundre arbeidet tidvis 2-300 mennesker ved tekstilbedriftene i byen.

Mandal har veiforbindelse til Kristiansand og Stavanger via E-39 (tidligere E-18). Det går flyforbindelser og ferjer til kontinentet fra Kristiansand.

Kultur og utdanning

rediger

Kunstnerne Adolph Tidemand, Olaf Isaachsen, Amaldus Nielsen, Gustav og Emanuel Vigeland var fra Mandal. Flere av dem er representert i Mandal museum i Andorsengården.

Bibliotek, kino, teater- og konsertsal ligger i Buen kulturhus, som åpnet i 2012.

Lokalavisen Lindesnes kommer ut 4 dager i uken.

Fotballaget Mandalskameratene spiller i 4. divisjon.

Kommunen har én videregående skole: Mandal videregående skole, to ungdomsskoler (Blomdalen ungdomsskole og Vassmyra ungdomsskole), samt fire barneskoler: Furulunden skole, Frøysland skole, Ime skole og Holum skole.

Bygninger i Mandal kommune

rediger

Sentrum har mange hvitmalte sørlandshus, og trange, sjarmerende gater som gir sentrum en helt spesiell atmosfære. Midt i sentrum ligger en gågate. Her finnes det en rekke butikker og restauranter. I tillegg finnes det en lang promenade langs elven.

Se også Mandals gamle trehusbebyggelse

Festivaler

rediger
  • Skalldyrfestivalen – festival for sjømat andre helgen i august hvert år
  • Mandaljazz - jazzfestival siste helgen i juni

Foreninger, lag og organisasjoner

rediger

Kjente mandalitter

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ «Arealstatistikk for Norge». Statens kartverk. 27. februar 2018. 
  2. ^ «Befolkning, 1. januar 2016». Statistisk sentralbyrå. 
  3. ^ «Tettsteders befolkning og areal». Statistisk sentralbyrå. 12. desember 2023. Besøkt 12. desember 2023. 
  4. ^ Ivar B. Ramberg et al, Landet blir til - Norges geologi, Norsk geologisk forening 2006 (2007), side 71.
  5. ^ Berggrunnskart over Norge, NGU 2006. (kart Arkivert 18. januar 2015 hos Wayback Machine.)
  6. ^ Eliassen, Finn-Einar (1995). Mandal bys historie. Mandal kommune. s. 56-57. ISBN 8299025613. 

Eksterne lenker

rediger

Diverse

rediger