Mandals gamle trehusbebyggelse

Mandals gamle trehusbebyggelse skriver seg fra både før og etter den store bybrannen i 1810. De to gamle hovedgatene Store Elvegate og Nordgata ble rettet opp og utvidet etter brannen. Begge disse gatene har et unikt, samlet bygningsmiljø, og disse gatene er nå spesielt brannsikret på grunn av verneverdien. Av spesielt viktige, monumentale trebygninger i Mandal kan nevnes Mandal kirke, Andorsengården og Lindesnesgården (tidligere Bondeheimsgården). Av private bygninger kan dessuten nevnes Christensensgården, Reymertgården, Dedekams hus og Kjøbmannsgaarden. Det spesielle havnemiljøet i Kleven har også stor bevaringsverdi.

Kjøbmandsgaarden
Foto: Philip Gabrielsen

Se også Bygninger i Mandal kommune.

LitteraturRediger

  • Eliassen, Finn-Einar: Mandal bys historie, bd. 1 og 2