Bydeler i Mandal

10 000 av kommunens 14 000 innbyggere bor i bysenteret Mandal. Tradisjonelt var Mandal inndelt i 3: Mandal (byen på vestsiden av Mandalselva), Malmø (østsiden av Mandalselva) og Kleven (byens dyphavn utenfor sentrum). Her er en liste over bydelene i tettstedet Mandal, samt en liste over de andre tettstedene i kommunen.

Bydeler i byen (tettstedet) MandalRediger

Tettsteder og grender i tidligere Mandal kommune utenbysRediger