Marna

Wikimedia-pekerside

Marna er et alternativt navn på Mandalselva. Dette har gitt navn videre til:

Personer