Liste over eidsvollsmenn

Wikimedia-listeartikkel

Liste over eidsvollsmenn omfatter de 112 delegatene fra Norges ulike deler, utenom Nordland, Troms og Finnmark, som deltok i arbeidet med Norges Grunnlov under Riksforsamlingen i EidsvollsbygningenEidsvoll i april–mai 1814. Listen angir valgkrets og hvilken partitilknytning de tok under riksforsamlingen.

Maleriet «Eidsvold 1814» ble utført av Oscar Arnold Wergeland 70 år etter grunnlovsforsamlingen og gitt som gave til Stortinget i 1885. Christian Magnus Falsen står oppreist foran forsamlingen og leser opp Grunnloven, mens Wilhelm Frimann Koren Christie sitter ved siden av. I alt omfatter maleriet rundt 70 portretter.[1] Bildet henger i Stortingssalen.
Artikkelen inngår i serien om

Norges historie

Osebergskipet
Epoker

Steinalder
(–1700 f.Kr)

Bronsealder
(1700–500 f.Kr)

Tidlig jernalder
(500 f.kr–500 e.Kr)

Merovingertiden
(500–793)

Vikingtiden
(793–1066)

Tidlig middelalder
(1066–1130)

Borgerkrigstiden
(1130–1240)

Høy- og senmiddelalder
(1130–1537)

Fra reformasjon til enevelde
(1537–1660)

Fra enevelde til Kielfreden
(1660–1814)

Riksforsamlingen
(1814)

Embetsmannsstaten
(1814–1884)

Industrialiseringen
(1850 –1900)

På vei mot selvstendighet
(1884–1905)

Unionsoppløsningen
(1905)

Fra venstrestat til kriseforlik
(1905–1940)

Krig og okkupasjon
(1940–1945)

Norge i etterkrigstida
(1945–1972)

Oljealderen
(1972–)

Om representantene

rediger

Av de 112 medlemmene av riksforsamlingen var 33 valgt spesielt blant det militære, mens 25 var valgt fra byene og 54 fra landdistriktene i amtene. Det kan sies at embedsmenn dominerte forsamlingen med 57 representanter, mens det var 37 bønder, 13 kjøpmenn og 5 bruks- og godseiere.[2]

Mange av eidsvollsmennene var unge: gjennomsnittsalderen for riksforsamlingen var 42,8 år.[3] Peter Daniel Baade ble først valgt som utsending fra Romsdals amt, men tok ikke imot valget på grunn av høy alder (han var 77 år).[4] Thomas Konow var den yngste og også den siste gjenlevende eidsvollsmann da han døde i 1881, 85 år gammel. Den første eidsvollmannen til å dø var Georg Ulrich Wasmuth, han døde høsten 1814, 26 år gammel. Den lengst-levende eidsvollmannen var Ole Rasmussen Apeness, han døde 94 år gammel i 1859.

Noen av eidsvollsmennene var i slekt og nær forbindelse med hverandre: Peder Anker var svigerfar til Herman Wedel Jarlsberg, mens verten for Riksforsamlingen, Carsten Anker, var Peder Ankers fetter. Severin Løvenskiold var søskenbarn av søsknene Jacob Aall, Jørgen Aall og Benedicte Henrikke Aall gift med Didrich von Cappelens bror Ulrich. Severin Løvenskiolds sønn Otto Joachim Løvenskiold ble gift med Herman Wedel Jarlsbergs datter. Didrich von Cappelens sønn, Diderik ble i 1816 gift med Severin Løvenskiolds søster, Henriette. Cappelens datter Mariane ble gift med Hans Aall som var nevø av brødrene Aall. Wergelands datter Camilla ble gift med Colletts sønn. Offiserene Henrik Frederik Arild Sibbern og Valentin Sibbern var brødre.[5] Peter Motzfeldt og Frederik Motzfeldt var søskenbarn.[6] Peder Jørgen Cloumanns ble i 1813 gift med Enevold Steenblock Høyums søster.[7][8]

Representantene

rediger

Oversikten angir alle eidsvollsmenn med yrke (stilling), alder og parti. For noen av representantene finnes det ikke tilstrekkelig dokumentasjon på hvilket av de to partiene de sluttet seg til.

Yrke eller stilling er ordnet i noen hovedkategorier. Matroser, musketerer, sersjanter og korporaler er regnet som soldater, mens øvrige militære er regnet som offiserer. Gods-, verks- og brukseiere samt kjøpmenn er oppført som forretningsmenn, mens embetsmenn med gods eller gård er oppført som embetsmenn. Bønder med verv som klokker eller lensmann er oppført som bønder.

Valentin Sibbern ble valgt som representant både for Smålenenes amt og for Akershus ridende Jegerkorps, men tok på Eidsvoll sete som representant for sin militære enhet.[9] Peter Motzfeldt ble valgt til en av Bergen bys representanter,[10] men han ble samtidig valgt av artillerikorpset og inntrådte etter Christian Frederiks råd som korpsets representant.[11]

Liste over eidsvollmennene

rediger

Militære

rediger
Militære eidsvollsmenn etter valgkrets, stilling, alder og «parti»
Valgkrets Navn Portrett Alder Yrke Parti
Akershusiske ridende jegerkorps Sibbern, ValentinValentin Sibbern   35 offiser unionspartiet
Akershusiske Skarpskytter Regiment Stabell, Frederik WilhelmFrederik Wilhelm Stabell   51 offiser
Mellebye, ZachariasZacharias Mellebye   33 offiser selvstendighetspartiet?
Artillerie-Corpset Motzfeldt, PeterPeter Motzfeldt   47 offiser selvstendighetspartiet
Haslum, HansHans Haslum   25 soldat selvstendighetspartiet
Bergenhus regiment Holck, Ole EliasOle Elias Holck   40 offiser
Loftesnæs, Niels JohannesenNiels Johannesen Loftesnæs 25 soldat selvstendighetspartiet
Ingenieur Brigaden Sibbern, Henrik Frederik ArildHenrik Frederik Arild Sibbern   29 offiser selvstendighetspartiet
Nordenfjelske Infanteri Regiment Prydz, Peter BlankenborgPeter Blankenborg Prydz   38 offiser selvstendighetspartiet
WågårdHelge Ellingsen Waagaard 33 soldat
Norske Jæger Corps Fleischer, Palle RømerPalle Rømer Fleischer   33 offiser unionspartiet
Dyhren, Niels FredriksenNiels Fredriksen Dyhren   36 soldat selvstendighetspartiet
Oplandske Infanterie Regement Hegermann, DiderichDiderich Hegermann   51 offiser selvstendighetspartiet
Harildstad, Pål TorssønnPål Torssønn Harildstad 50 soldat selvstendighetspartiet
Røraasiske Bergjægercorps Floer, RichardRichard Floer 47 offiser
Søe-Deffentionen Fabricius, Jens SchowJens Schow Fabricius   58 offiser selvstendighetspartiet
Konow, ThomasThomas Konow   17 offiser selvstendighetspartiet
Johnsen, PederPeder Johnsen 31 offiser selvstendighetspartiet
Thorsen, EvenEven Thorsen   36 soldat selvstendighetspartiet
Søndenfieldske Infanterie-Regiment Petersen, Daniel FrederikDaniel Frederik Petersen 57 offiser selvstendighetspartiet
Iglerød, Ole SvendsenOle Svendsen Iglerød   30 soldat selvstendighetspartiet
Søndenfieldske Dragon-Regiment Ramm, Eilert Waldemar PrebenEilert Waldemar Preben Ramm   45 offiser selvstendighetspartiet
Balke, Peder PaulsenPeder Paulsen Balke 35 soldat selvstendighetspartiet
Tellemarkske Infanterie Regiment Høyum, Enevold SteenblockEnevold Steenblock Høyum   39 offiser selvstendighetspartiet
Røed, Gullik MadsenGullik Madsen Røed 28 soldat selvstendighetspartiet
Første Trondh. Inf. Regiment Wasmuth, Georg UlrichGeorg Ulrich Wasmuth   26 offiser selvstendighetspartiet
Schevig, Daniel LarsenDaniel Larsen Schevig   28 soldat selvstendighetspartiet
Andet Trondhjemske Regiment Lange, Jacob ErikJacob Erik Lange   47 offiser
Gjedeboe, Helmer AndersenHelmer Andersen Gjedeboe 28 soldat selvstendighetspartiet?
Trondhiemske Dragon Corps Heidmann, Frederik Hartvig JohanFrederik Hartvig Johan Heidmann   37 offiser selvstendighetspartiet
Ertzgaard, Petter JohnsenPetter Johnsen Ertzgaard   30 soldat unionspartiet
Westerlenske Inf. Regiment Ely, Just HenrikJust Henrik Ely   55 offiser
Birkeland, Omund BjørnsenOmund Bjørnsen Birkeland   28 soldat unionspartiet
Eidsvollsmenn innvalgt fra byene, etter valgkrets, stilling, alder og «parti»
Valgkrets Navn Portrett Alder Yrke Parti
Friderichshald Dahl , Carl AdolphCarl Adolph Dahl   45 embetsmann
Friedrichsstad Heiberg, Andreas MichaelAndreas Michael Heiberg   46 embetsmann selvstendighetspartiet
Moss Wulfsberg, Gregers WintherGregers Winther Wulfsberg   34 embetsmann
Christiania Sverdrup, GeorgGeorg Sverdrup   44 embetsmann selvstendighetspartiet
Omsen, Christopher FrimannChristopher Frimann Omsen   53 embetsmann unionspartiet
Drammen Schejtli , NicolaiNicolai Schejtli   61 embetsmann selvstendighetspartiet
Kongsberg Steenstrup, PaulPaul Steenstrup   42 embetsmann selvstendighetspartiet
Kragerø Horneman, ChristianChristian Horneman   32 embetsmann selvstendighetspartiet
Holmestrand Nysom, Hans HeinHans Hein Nysom   47 prest selvstendighetspartiet
Tønsberg Stoltenberg, Carl PeterCarl Peter Stoltenberg   44 forretningsmann selvstendighetspartiet
Laurvig Diriks, Christian AdolphChristian Adolph Diriks   39 embetsmann selvstendighetspartiet
Porsgrund Øll, JærgenJørgen Aall   43 forretningsmann selvstendighetspartiet
Schien Cappelen, Didrich (von)Didrich (von) Cappelen   53 forretningsmann unionspartiet
Øster Risøer Carstensen, HenrikHenrik Carstensen   61 forretningsmann selvstendighetspartiet
Arendal Møller, Alexander ChristianAlexander Christian Møller   52 lege
Christiansand Wergeland, NicolaiNicolai Wergeland   34 prest unionspartiet
Mørch, Ole ClausenOle Clausen Mørch   40 forretningsmann unionspartiet
Stavanger Rosenkilde, Peder ValentinPeder Valentin Rosenkilde   42 forretningsmann selvstendighetspartiet
Bergen Christie, Wilhelm Frimann KorenWilhelm Frimann Koren Christie   36 embetsmann selvstendighetspartiet
Meltzer, FredrikFredrik Meltzer   35 forretningsmann selvstendighetspartiet
Rolfsen, JensJens Rolfsen   49 forretningsmann selvstendighetspartiet
Rein, JonasJonas Rein   54 prest selvstendighetspartiet
Molde Motzfeldt, FrederikFrederik Motzfeldt   35 embetsmann selvstendighetspartiet
Christiansund Moses, JohnJohn Moses   33 forretningsmann unionspartiet
Trondhjem Rogert, AndreasAndreas Rogert   60 embetsmann selvstendighetspartiet
Schmidt, PeterPeter Schmidt   32 forretningsmann unionspartiet
Eidsvollsmenn innvalgt fra amtene, etter valgkrets, stilling, alder og «parti»
Valgkrets Navn Portrett Alder Yrke Parti
Smaalehnenes Amt Hount, Peter Ulrik MagnusPeter Ulrik Magnus Hount   45 prest selvstendighetspartiet
Sørbrøden, John HansenJohn Hansen Sørbrøden   39 bonde selvstendighetspartiet
Agershuus Amt Anker, PederPeder Anker   65 forretningsmann unionspartiet
Falsen, Christian MagnusChristian Magnus Falsen   32 embetsmann selvstendighetspartiet
Kollerud, Christian ChristensenChristian Christensen Kollerud   47 bonde
Hedemarkens Amt Bendeke, ClausClaus Bendeke   51 embetsmann selvstendighetspartiet
Kiønig, Andreas AagaardAndreas Aagaard Kiønig   43 embetsmann selvstendighetspartiet
Evenstad, Ole OlsenOle Olsen Evenstad   48 bonde selvstendighetspartiet
Christians Amt Weidemann, LauritzLauritz Weidemann   39 embetsmann selvstendighetspartiet
Stabel, Hans JacobHans Jacob Stabel   45 prest selvstendighetspartiet
Lysgaard, AndersAnders Lysgaard   58 bonde selvstendighetspartiet
Buskeruds Amt Schmidt, FrederikFrederik Schmidt   43 prest selvstendighetspartiet
Collett, JohanJohan Collett   39 embetsmann selvstendighetspartiet
Hoen, Christopher BorgersenChristopher Borgersen Hoen 47 bonde selvstendighetspartiet
Jarlsberg Grevskab Wedel-Jarlsberg, HermannHermann Wedel-Jarlsberg   35 embetsmann unionspartiet
Blom, Gustav PeterGustav Peter Blom   29 embetsmann unionspartiet
Apeness, Ole RasmussenOle Rasmussen Apeness   49 bonde unionspartiet
Laurvigs Grevskab Hesselberg, IverIver Hesselberg 52 bonde selvstendighetspartiet?
Amundrød, Ole OlsenOle Olsen Amundrød 43 bonde selvstendighetspartiet
Grønneberg, Anders HansenAnders Hansen Grønneberg   35 bonde selvstendighetspartiet?
Bratsberg Amt Løvenskiold, SeverinSeverin Løvenskiold   37 forretningsmann unionspartiet
Cloumann, Peder JørgenPeder Jørgen Cloumann   67 embetsmann unionspartiet
Huvestad , Talleiv OlssonTalleiv Olsson Huvestad   53 bonde unionspartiet
Nedenæs Amt Øll, JacobJacob Aall   41 forretningsmann unionspartiet
Grøgaard, Hans JacobHans Jacob Grøgaard   50 prest unionspartiet
Lilleholt, Thor ReiersenThor Reiersen Lilleholt 34 embetsmann unionspartiet
Raabøigelaugets Amt Bryn, ThomasThomas Bryn   32 embetsmann unionspartiet
Lande, Even ThorkildsenEven Thorkildsen Lande 56 bonde unionspartiet
Tvedten, Ole KnudsenOle Knudsen Tvedten 56 bonde selvstendighetspartiet
Mandals Amt Lømsland, Osmund AndersenOsmund Andersen Lømsland 49 bonde unionspartiet
Eeg, Syvert AmundsenSyvert Amundsen Eeg 57 bonde unionspartiet
JåbechErich Haagensen Jaabech 55 bonde unionspartiet
Lister Amt Lund, GabrielGabriel Lund   39 forretningsmann selvstendighetspartiet
Lundegaard, TeisTeis Lundegaard   40 bonde selvstendighetspartiet
Erichstrup, JensJens Erichstrup   39 embetsmann unionspartiet
Stavanger Amt Oftedahl, Lars AndreasLars Andreas Oftedahl   33 prest unionspartiet
Mølbach, ChristenChristen Mølbach   48 forretningsmann unionspartiet
Regelstad, Asgaut OlsenAsgaut Olsen Regelstad   53 bonde selvstendighetspartiet
Søndre Bergenhuus Amt Koren, Arnoldus von Westen Sylow Arnoldus von Westen Sylow Koren   50 embetsmann selvstendighetspartiet
Jersin, Georg BurchardGeorg Burchard Jersin   47 prest selvstendighetspartiet
Gjerager, Brynjel AndersenBrynjel Andersen Gjerager 53 bonde selvstendighetspartiet
Nordre Bergenhus Amt Irgens, Lars JohannesLars Johannes Irgens   39 embetsmann selvstendighetspartiet
Nielsen, NicolaiNicolai Nielsen   37 prest selvstendighetspartiet
Hjermann, Peder Pederssønn Peder Pederssønn Hjermann   60 bonde selvstendighetspartiet
Romsdals Amt Krohg, Hilmar MeinckeHilmar Meincke Krohg   38 embetsmann selvstendighetspartiet
Stub, JensJens Stub   50 prest unionspartiet
Walbøe, Elling OlssonElling Olsson Walbøe 51 bonde unionspartiet
Søndre Trondhjems Amt Darre, Jacob HerslebJacob Hersleb Darre   57 prest selvstendighetspartiet
Rambech, AndersAnders Rambech   47 embetsmann selvstendighetspartiet
Forsæth, Lars LarsenLars Larsen Forsæth   55 bonde selvstendighetspartiet
Nordre Trondhjems Amt Midelfart, Hans Christian UlrikHans Christian Ulrik Midelfart   44 prest selvstendighetspartiet
Heyerdahl, HieronymusHieronymus Heyerdahl   41 prest selvstendighetspartiet
Bratberg, SivertSivert Bratberg 34 bonde selvstendighetspartiet?

Nordnorske representanter

rediger

Det var ingen representanter fra de nordnorske fylkene (amtene) til stede på Eidsvoll. Dette skyldtes blant annet at kommunikasjonene var dårlig utbygd og reise- og post-tidene lange. Det er imidlertid også påvist at biskop Mathias Bonsach Krogh, som av Christian Frederik var gitt ansvaret for å igangsette valgprosessen, ikke forhastet seg i dette arbeidet, men tvert imot skrev til prinsregenten at valg «ei nu kan skee i Nordlandene og Finmarken».[12]

Forsinkelsene gjorde at amtmannen i Finmarken (nå Troms og Finnmark) mottok beskjeden om at det skulle holdes riksforsamling først fire dager etter at denne var trådt sammen. Videre brev til landsdelens sogn gikk ut 14. mai med ordre om at det skulle velges representanter til et møte i Tromsø 24. juli – 1. august for å velge amtets eidsvollsmenn.

16. juli fikk så amtmann Johan Caspar Krogh melding sørfra om at Grunnloven var vedtatt og at Christian Frederik var konge. Dette var alt for sent til at møtet kunne avlyses. Krogh besluttet derfor å likevel holde valg 1. august, men da til det første ordinære Storting, som var planlagt våren 1815. Dette kan sies å ha vært Norges første stortingsvalg, ettersom slike valg ble holdt sørpå først fra uti september.

Stridighetene med Sverige skulle imidlertid føre til at heller ikke dette valget fikk praktisk betydning. Etter Mossekonvensjonen av 14. august 1814 ble et ekstraordinært Storting innkalt til 7. oktober. Til Tromsø kom innkallingen ikke før 20. oktober. En av de valgte, bonden og tømreren Henrik Larsen Skjæret fra Balsfjord, dro straks av gårde. Han kom så langt som til Bodø, men derfra vendte han hjem da han fikk vite at Stortinget alt hadde avsluttet sine forhandlinger.

De tre som var valgt fra Finmarken var pastor Niels Drejer fra Hammerfest, handelsmann og distriktssjef i Kystvernet Lorenz Peter Jessen fra Klauva i Senja, og bonden Henrik Larsen Skjæret fra Balsfjord.[13] Selv om amtmannen hadde bestemt at disse tre skulle møte på det første ordinære Storting i 1815, ble de aldri stortingsmenn. Det ble holdt nye valg neste år til dette Stortinget, og andre menn ble valgt fra Finmarkens Amt: Johannes Henriksen Aas, Nils Normann og Wilhelm Henrik Klerck.

Situasjonen var noe annerledes i Nordland. Hit kom meldingen om at riksforsamlingen på Eidsvoll var avsluttet såpass tidlig at amtmannen fant det hensiktsløst å innkalle til valgmøte. Nordland var dermed det eneste amt som ikke valgte utsendinger til grunnlovsforsamlingen.[14]

Se også

rediger

Referanser

rediger
 1. ^ Eidsvollsmennenes plassering i salen
 2. ^ Knut Mykland, et. al., Grunnloven i 175 år, Gyldendal Norsk Forlag 1989, side 39.
 3. ^ Grunnloven 1814 Arkivert 14. februar 2012 hos Wayback Machine. fra Maihaugen
 4. ^ Lindstøl, Tallak: Stortinget og statsraadet. 1814–1914. De enkelte storting og statsraader. Kristiania: Steenske bogtrykkeri, 1914.
 5. ^ Tallak Lindstøl: Stortinget og Statsraadet 1814-1914, Kristiania, 1914, samt tillæg. B. 1 D. 2 : Biografier L-Ø samt tillæg digital utgave side 786
 6. ^ eidsvoll1814.no Eidsvollmennene
 7. ^ Kviteseid Sogelag lest 2. juli 2014.
 8. ^ Eidsvollsmennes etterkommere Riksarkivet/DIS, lest 2. juli 2014..
 9. ^ http://nbl.snl.no/Valentin_Sibbern
 10. ^ Peter Motzfeldt Arkivert 14. juli 2014 hos Wayback Machine. fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
 11. ^ Peter Motzfeldt fra Dansk biografisk leksikon
 12. ^ Sitat fra biskopens brev av 8. mars, sitert hos Kåre Hansen: «Derfor møtte ingen nordlendinger» , Aftenposten 22. april 2014; besøkt 8. mai 2014.
 13. ^ Kilde for det meste av stoffet om de nordnorske representantene er Bente Engelsen: «På tide å skrive om historien», Nordlys 12. mai 2012.
 14. ^ Opplysning på eidsvollsmenn.no Arkivert 3. september 2013 hos Wayback Machine.; besøkt 28. november 2013.

Litteratur

rediger
 • Stortinget: Grunnlovsjubileet 1814-2014 - Kongeriget Norges Grundlov af 17.de Mai 1814,Oslo 2014. ISBN 978-82-991819-4-5 (faksimileutgave)
 • Anders Bjønnes m.fl. (redaktører): Eidsvollsmennene – Hvem var de?, Norsk Slektshistorisk Forening, Oslo 2014, med korte biografier, portretter, nær slekt, aner og bilder med beskrivelser av alle seglene på Grunnloven 17. mai 1814.
 • Jørn Holme (redaktør): De kom fra alle kanter – eidsvollsmennene og deres hus, Oslo 2014, om boliger og eiendommer med tilknytning til de enkelte eidsvollsmennene.
 • Eli Fure Eidsvoll 1814 hvordan grunnloven ble til Dreyer 2013 ISBN 9788282650731
 • Eidsvoldsmændene: 1814. Kristiania: s.n. 1908.  [Tilgang for norske IP-adresser / Digitalutgave på Bokhylla.no ved Nasjonalbiblioteket]

Eksterne lenker

rediger
 • Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata
  Kongeriget Norges Grundlov af 17de Mai 1814 – originaltekst fra Wikikilden
Autoritetsdata