Røraasiske Bergjægercorps

Røraasiske Bergjægercorps eller Det kongelige frivillige Røraasiske Berg Jæger Corps eller bare Bergkorpset ble opprettet på Røros i 1675 som et frivillig landvern for bergstaden og Kobberverket.[1] Etter kronprins Frederiks besøk på Røros i 1788 ble bergkorpset fastere organisert, gjennom en kongelig resolusjon om «Det kongelige frivillige Røraasiske Berg Corps».[2][3] Ved en ny resolusjon i 1798 ble navnet «Det kongelige frivillige Røraasiske Berg Jæger Corps» tatt i bruk.[3]

Korpset var frivillig, og var bare delvis en del av den norske hæren. Offiserene hadde ikke militær rang, og mannskapet på 400 mann var verkets egne ansatte.[3] Formålet var å beskyttet Røros. Kostnadene ved bergkorpset ble båret av Røros Kobberverk, mens myndighetene og Kongen ga våpen og fane som gave til korpset.[4]

Til tross for at korpset bare skulle fungere som forsvar for Røros, deltok en styrke fra bergkorpset under krigen med Sverige i 1808; ved innrykningen i Härjedalen. Richard Floer var kommandant, og mottok Dannebrogordenen i ettertid.[3][5]

Under forberedelsene til Riksforsamlingen i 1814 oppnevnte bergkorpset, på samme måte som øvrige militæravdelinger, to medlemmer av Den grunnlovgivende forsamling: kaptein Richard Floer og «Oberjæger og Commandeer Sergeant» Ole Ditlevsen.[6][7][8] Ole Ditlevsen fikk imidlertid ikke delta på Eidsvoll, visstnok fordi riksforsamlingen ikke kunne være 113 i tallet.[9]

Bergkorpset ble nedlagt 1.1.1818.[1]

Referanser rediger

  1. ^ a b Øisang, Ole (1893-1963) (1946). Røros Kobberverks historie. Trondheim: Rørosbokkomiteen : kommisjon hos Globus-forlaget. 
  2. ^ Berg, Jens Christian (1775-1852) (1830). Historisk Underretning om Landværnet, tilligemed nogle Efterretninger om Norges staaende Hær i Almindelighed. Christiania. 
  3. ^ a b c d Rasch-Engh, Rolf (1942-) (1997). Den Nordenfjeldske Skieløberbattailon: om militær skiløping nordafjells 1747-1826. Oslo: Elanders forl. s. 187-198, kapitlet «Det Krivillige Røraasiske Berg Corps». ISBN 8290545770. 
  4. ^ Dahle, H.C. (1839-1914) (1894). Røros kobberværk: 1644-1894. Trondhjem: [s.n.] s. 247 og 366. 
  5. ^ Halvdan Koht. «Richard Floer» I: Norsk biografisk leksikon. B. 4 : Fabricius-Grodtschilling. Oslo: Aschehoug. 1929. 
  6. ^ Floer, eidsvollsmenn.no
  7. ^ Rigsforsamlingen paa Eidsvold (1814) (1814). Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. Christiania: Trykt hos C. Grøndahl. s. 28. 
  8. ^ Tallak Lindstøl (1914). Stortinget og Statsraadet 1814-1914. Kristiania: Steenske Bogtrykkeri. s. 2. 
  9. ^ Utstillinga "1814-2014. Med Grunnloven i skolesekken"; rorosmuseet.no