Akershusiske ridende jegerkorps

Akershusiske ridende jegerkorps var en jegeravdeling i den norske Hæren som ble opprettet ved kongelig resolusjon 21. april 1811, som en del av en omorganisering av Kavaleriet. Avdelingen var en videreføring av 1ste Søndenfjeldske Dragonregiment fra 1701.[1][2]

Uniform fra 1700-tallet.

Etter omorganiseringen i 1811 besto det norske kavaleriet av tre regiment: Akershusiske ridende jegerkorps med kompanier i Østfold og Nes/Eidsvoll; Søndenfjeldske Dragonregiment med kompanier i Romerike, Hedmark og Toten; og Trondhjems Dragonkorps med kompanier i Innherred og Strinda.[1][2] Fra og med 1818 ble Andreas Samuel Krebs sjef for korpset, og det besto av fem kompanier: Eidsvold-Næssiske kompani (fra tidligere Akershus dragonregiment), Trøgstadske kompani og Rakkestadske kompani (begge fra tidligere Smålenske dragonregiment), samt et geworbent (vervet) kompani. Korpset ble nedlagt ved utgangen av 1888.

Under forberedelsene til Riksforsamlingen i 1814 oppnevnte regimentet, på samme måte som øvrige militæravdelinger, medlemmer av Den grunnlovgivende forsamling; jegerkorpset valgte imidlertid bare én: major Valentin Sibbern som representant.[3]

Jegerkorpsets arkiv opptar tre hyllementre i Riksarkivet. Disse omfatter hovedsakelig tidsrommet 1817–1888, og arkivet inneholder blant annet kopibøker, journaler og journalsaker samt en del personalsaker, offisers- og mannskapsruller. Det er søkbart via arkivportalen.[4]

Referanser

rediger
  1. ^ a b Jensen, Åke F. (1995). Kavaleriet i Norge 1200-1994: utvikling og innsats gjennom 800 år. Trandum: Kavaleriinspektøren/Søndenfjeldske dragonregiment. ISBN 8290545436. 
  2. ^ a b Lindbäck-Larsen, Odd (1897-1975) (1945). Den norske hær og 1814. Oslo: Forsvarsdepartementet. s. 144. 
  3. ^ Tallak Lindstøl (1914). Stortinget og Statsraadet 1814-1914. Kristiania: Steenske Bogtrykkeri. s. 1. 
  4. ^ «Katalog over arkivet etter Akershus ridende jegerkorps på arkivportalen». Arkivert fra originalen 24. september 2015. Besøkt 6. mars 2015. 
Autoritetsdata