Søndenfjeldske Dragonregiment

Søndenfjeldske Dragonregiment (forkortet SDR) var en avdeling i det norske kavaleriet som ble opprettet i 1750[1][2] og nedlagt i 2002.[3][4]

Uniform fra 1700-tallet.

Historikk Rediger

Regimentet regnet Tredje søndenfjeldske dragonregiment som første del av sin historie. Dette regimentet ble opprettet i 1750; da kavaleriet ble utvidet fra to regimenter sønnafjelds og ett nordenfjeldsk til 4+1.[2][5] Det fjerde sønnafjeldske ble nedlagt i 1766,[1][2] og de tre gjenværende sønnafjelds fikk i 1783 navnene Aggershusiske, Smålehnske og Oplandske.[2] Det Smålehnske ble nedlagt i 1811. Etter omorganiseringen i 1811 besto det norske kavaleriet av tre regiment: Akershusiske ridende jegerkorps med kompanier i Østfold og Nes/Eidsvoll; Søndenfjeldske Dragonregiment med kompanier i Romerike, Hedmark og Toten; og Trondhjems Dragonkorps med kompanier i Innherred og Strinda.[1][6]

Søndenfjeldske dragonegiment hadde ulike navn gjennom tidene:[1]

 • 1750: Tredje søndenfjeldske dragonregiment
 • 1784: Oplandske dragonregiment
 • 1811: Søndenfjeldske dragonregiment
 • 1818: Oplandske ridende jegercorps
 • 1889: Oplandske kavalerikorps
 • 1911: Oplandenes Dragonregiment Nr 2
 • 1930: Opland Dragonregiment
 • 1987: Søndenfjeldske Dragonregiment

Kavaleriets skole- og øvingsavdeling var fra 1987 til 2002 slått sammen med regimentet.

Fra 1784 til 1810 bestod dragonregimentet av fem kompanier fra Hedmark (benevnt Nordre, Østre osv), to kompanier fra Toten og ett fra Biri. Etter 1811 besto regimentet av kompanier fra Hadeland, Ullensaker, Nannestad, Skedsmo, seks kompanier fra Hedmark (benevnt Nordre, Østre osv), Biri/Vardal og to kompanier fra Toten; tilsammen 1729 mann. De nye kompaniene var dels avgitt fra Akershusiske og dels fra Smålenske regiment.[1]

Under forberedelsene til Riksforsamlingen i 1814 oppnevnte regimentet – på samme måte som øvrige militæravdelinger – to medlemmer av Den grunnlovgivende forsamling: rittmester Eilert Waldemar Preben Ramm fra Vang og korporal Peder Paulsen Balke fra Toten.[7]

Moderne virksomhet og nedleggelse Rediger

Dragonregimentet hadde lenge base på Trandum leir; i 1997 ble virksomheten overført til Rena leir. Regimentet ble nedlagt i 2002.

Referanser Rediger

 1. ^ a b c d e Jensen, Åke F. (1995). Kavaleriet i Norge 1200-1994: utvikling og innsats gjennom 800 år. [Trandum]: Kavaleriinspektøren/Søndenfjeldske dragonregiment. s. 357ff: Kavaleriet i Hærordningen av 1811 ; s809: Regimentsnavn 1663-1987. ISBN 8290545436. 
 2. ^ a b c d Gulowsen, Jacob (1992). Fra Dragontiden: Meddelelser om Det Norske Kavaleri indtil Begyndelsen af det 19de Aarhundrede : udgivet i Andledning af Oplandske Kavalerikorpses 150 Aars Jubilæum. Verdal: Nordenfjeldske dragonregiment. ISBN 8299271118.  Faksimileutave. Først utgitt: Hamar, 1900
 3. ^ Haugen, Johan (1940-) (2004). Søndenfjeldske dragonregiment 1987-2002. [Oslo]: [Hærstaben]. ISBN 8230302308. 
 4. ^ St.prp. nr. 55 (2001-2002); Gjennomføringsproposisjonen - utfyllende rammer for omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005; framlagt 5. april 2002.
 5. ^ Regimentchefer, Compagniechefer og Premierløitnanter ved de Oplandske Kavaleriafdelinger; hedmarkslekt.no
 6. ^ Lindbäck-Larsen, Odd (1897-1975) (1945). Den norske hær og 1814. Oslo: Forsvarsdepartementet. s. 144. 
 7. ^ Tallak Lindstøl (1914). Stortinget og Statsraadet 1814-1914. Kristiania: Steenske Bogtrykkeri. s. 2.