Matros

sjøfartsstilling

Matros er en yrkesbetegnelse innen skipsfart som kan ha ulik betydning på ulike områder.

Matroser i ferd med å sette ut en MOB-båt fra en norsk innenriks passasjerferge

Innenfor sivil sjøfart er matros et navn på dekkmannskap som ikke er offiserer. Matroser utfører vedlikehold, vakthold, lasting og lossing om bord på skip.[1]

Tidligere var matros benevnelse på en fullerfaren sjømann i tjeneste på dekk med minst 3 års fartstid. Gradene som ledet frem til matrostittel var: dekksgutt, jungmann og lettmatros. En dyktig matros kunne bli forfremmet til båtsmann.

I Norge rediger

I Norge er det egen fagprøve for matroser.[2] I tiden fram til fagprøven, er lærlingen aspirant. En matros som har fått hyre om bord på et fartøy og som benytter uniform kan ha en distinksjon med et gullbrodert anker. En matroslærling kan ha distinksjon med et rødt anker. En matros med fagbrev kan ta videreutdanning til å bli dekksoffiser. Fagbrev som matros gir også mulighet til å ta utdanning ved en nautisk linje på maritim fagskole.[3]

Innenfor Sjøforsvaret blir benevnelsen matros benyttet om vervet mannskap, altså militært ansatt personell som ikke er befal. I Hæren og Luftforsvaret benytter en benevnelsen grenader. Selv om benevnelsen har det samme opphavet i Sjøforsvaret som i den sivile skipsfarten, har en militær matros som regel ingen av arbeidsoppgavene til en sivil matros. Militære matroser har mye mer til felles med grenaderer. Distinksjonen til en matros er et gullanker i metall og fra én til fire skråstilte gullstriper.

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ «Matros». Utdanning.no. Besøkt 4. mars 2023. 
  2. ^ «Matros (fagbrev)». vilbli.no. Besøkt 4. mars 2023. 
  3. ^ «Matros». Maritim Opplæring. Besøkt 4. mars 2023. 

Eksterne lenker rediger