Båtsmann

En båtsmann er en erfaren matros som leder det daglige arbeidet om bord på et skip. Han eller hun rapporterer til overstyrmann, og er under oppsyn av denne. Mens det i seilskutetiden og senere ikke var formelle krav for å kunne seile båtsmann så er stillingen idag dekket av kravene i den internasjonale STCW-konvensjonen.

Båtsmann på en amerikansk båt overvåker laste/losseoperasjon ved kai i Oakland, California

I motsetning til andre av dekksbesetningen (matroser, lettmatroser, jungmenn og dekksgutter) går båtsmannen ikke vakter når skipet er i fart, såkalte sjøvakter. Båtsmannen er såkalt dagmann og organiserer da de av den øvrige dekksbesetningen som er disponible for arbeid under seilasen.

Se ogsåRediger