Grenader (Norge)

yrkestittel på vervede soldater ansatt i den norske Hæren eller Luftforsvaret

Grenader (fra fransk grenadier, granatkaster) er en yrkestittel på vervede soldater ansatt i den norske Hæren eller Luftforsvaret. I Sjøforsvaret er motstykket til en grenader en matros.

Personell som har signert kontrakt med Forsvaret etter fullført førstegangstjeneste, kalles vervede. Vervede kan være inne til daglig tjeneste eller de kan stå på beredskap. En vervet som er ansatt i daglig tjeneste i Luftforsvaret eller Hæren, kalles «grenader». De er personell uten militær lederutdanning som tar en kontraktsbefestet ansettelse, ofte på mellom 3 og 5 år i en militær stilling. Vervede må derfor ikke forveksles med befal eller offiserer som må ha gått befalskolen, ev. også krigsskolen.

I de fleste andre NATO-land finnes det såkalte underoffiserskorps som innebærer en egen karrierestige parallelt med offiserers. Norges forsvar har ikke lenger et underoffiserskorps, men i likhet med menige og korporaler vil grenaderer til sammenlikning falle inn under denne samlekategorien. Forsvarsstaben og Hærstaben utreder hvordan et slikt underoffiserskorps kan innføres i Norge.

I andre land praktiseres sjelden grenader som grad. Mer vanlig er at grenader der er en type soldat, slik som maskingeværskytter eller liknende. En grenader er da gjerne en tyngre utstyrt soldat.

Norske grenaderer og deres forhold reguleres av Forsvarets personellhåndbok del D.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata