Handelsflåte

En handelsflåte er den samlede flåte av skip som et land har for å drive kommersiell virksomhet, i motsetning til marinen, som er flåten av fartøy beregnet på forsvar av landet. I moderne tid består handelsflåten av en rekke ulike typer handelsfartøy:

Stykkgodsskipet «Cap San Diego» ved Überseebrücke i Hamburg, en fartøystype som i mange år var svært vanlig i ulike lands handelsflåter

Den norske handelsflåten er blant de største i verden, og Oslo er en av verdens sentrale byer for shipping, ved siden av London, Singapore og New York.

KilderRediger