Defensjonsskip er handelsskip som stilles til kongens disposisjon og kan fungere som orlogsskip ved behov i en krisesituasjon eller i krig. Rederen eller parteierne kunne som motytelse få en pengepremie. Det var også utbredt at defensjonsskip ble undermålt, slik at skatter og avgifter ble lavere. Også tollfrihet for varer ble benyttet som gjenytelse.

18. mars 1776 kom det en kongelig forordning som medførte at bygging av defensjonsskip av godkjent type over 150 kommerselester ble betalt med en premie på 8 riksdaler pr. lest. Tilsvarende premie ble også gitt for mindre defensjonsskip.

Litteratur Rediger

  • Ole Henrik Gjeruldsen, Defensjonsskipsordningen i Norge 1630-1704, Forsvarsmuseets småskrift nr. 28, 2002, ISBN 82-91218-28-5