Bulklast (eller bulkgods) er last som fraktes i løs form i lasterom eller vogner. Eksempler på ulike typer bulklast er malm, kornprodukter, kunstgjødsel, kalk, kull og olje. Innen sjøfart skiller man mellom tørrlastfartøy og tankfartøy. Tankfartøy transporterer olje og andre flytende kjemiske produkter, mens tørrlastfartøy transporterer kull, malm, korn, etc.

Lasting av skrapmetall i Brest.

Se ogsåRediger