Riksvei 13

riksvei i Vestland og Rogaland fylker i Norge
(Omdirigert fra «Ryfylkevegen»)

Riksvei 13 (Rv13) går mellom Sogndalsfjøra i Sogndal og Stavanger. Den går parallelt med E39, men lengre øst.

Riksvei 13
{{{navn}}}
Riksvei 13 mellom Vikøyri og Vangsnes, med Kvinnefossen i bakgrunnen.
Strekning
Sogndalsfjøra, SogndalStavanger
Riksvei 13
Data
Lengde424,6 km
Statusriksvei
nasjonal turistvei
FergerHella–Vangsnes 4,3 km[1]
Nesvik–Hjelmeland 3,0 km
Dragsvik–Vangsnes (arm) 5,9 km
Dragsvik–Hella (arm) 1,8 km
Høyeste punkt988 moh
Tilstøtende riksveier
Restriksjoner
Bomstasjoner2
KolonnekjøringVikafjellet
(om vinteren)
NattestengningVikafjellet
(om vinteren)

Veien forlater E39 i Stavanger. Traséen videre er RyfylketunnelenTauHjelmeland ... NesvikSandSuldalRøldalsvatnetSeljestadtunnelenOddaTyssedalLofthusKinsarvikGranvinVossVinjeMyrkdalenVikafjellViksøyriVangsnes ... Dragsvik/HellaHermansverk/LeikangerSogndalsfjøra. Veien er 417,3 km lang inkludert fellesstrekning med E134 og E16 ekskludert ferjer og armer, 424,6 med ferjer. Det er flere armer totalt med 15,4 km lengde, 23,1 med ferjer.

Historikk

rediger
 
Steinhvelvbroen over Låtefossen er fra 1859 og fortsatt en del av riksvei 13. Veien fra Odda til fossen var en av de mest populære blant turister i Norge på 1800-tallet.

Riksvei 13 krysser den nedre delen av Låtefossen på ei steinhvelvbru. Broen inngikk i hovedveiforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet igangsatt i 1857. Broen var ferdig i 1859 og det første store prosjektet langs traseen. Vannspruten fra fossen gjør at veibanen nesten alltid er våt. Låtefoss bru ble i 1940-årene utvidet med om lag to meter for å ta unna den økende biltrafikken. Den asfalterte kjørebredden ble da 5,5 meter.[2]

Før 1992 hadde veien delvis en annen og vestligere trasé mellom Sand og Voss. Den gikk samme vei SandnesJørpeland–Tau–HjelmelandsvågenNesvik–Sand. Herfra fulgte den fergen til Ropeid og nordover til Sauda hvor veien hadde et avbrudd (her skulle den gå videre langs den planlagte Nordstøldalsveien til Etne). Veien mellom Sand og Horda ved Røldalsvatnet var til da riksvei 46.

Rv13 begynte igjen ved E76 (nå E134) i Etne og gikk langs dagens fylkesvei 48 SkånevikRosendalTysse, dagens fylkesvei 7 til Trengereid, fylkesvei 5400 til Bulken, E16 til Vossevangen og videre langs dagens riksvei 13 til Dragsvik i Balestrand. Derfra fortsatte den vestover til Vadheim i Høyanger.[3]

Da Fjærlandstunnelen ble åpnet 1986 ble riksvei 5 flyttet dit, og strekningen mellom Førde og Dragsvik ble del av riksvei 13, strekningen Dragsvik–Vadheim ble riksvei 55.

Dagens fylkesvei 613 fra Dragsvik var del av veien frem til 31. desember 2009. 2019 ble riksvei 55 i Balestrand og Sogndal del av veien.[4]

Strekningen mellom Solheim (Solheimsvik) og Nesflaten ved Suldalsvatnet, som altså var riksvei 46 fram til 1992, ble ferdigstilt rett før jul 1978. Fram til da gikk trafikken over Suldalsvatnet med ferge. Den siste ferga var M/S «Suldalsporten».

Goteviktunnelen (2,9 km) ved Vangsnes ble offisielt åpnet 19. januar 2021.[5] Tunnelen ble blant annet begrunnet med rasfare.[6]

Ryfylke

rediger

Den 31. desember 2019 ble de 14 kilometer lange undersjøiske Ryfylketunnelen åpnet. Fortsettelsen gjennom Hundvågtunnelen åpnet 22. april 2020, og dette medfører at riksvei 13 nå går denne veien til E39 i sentrale Stavanger. Strekningen SolbakkOanes ble fylkesvei 523, veien LauvvikHøle fylkesvei 508, veien Høle–Hogstad kommunal vei og Hogstad–Sandnes fylkesvei 516.

Utbedringer og omlegginger i Voss og Hardanger

rediger

Tunsbergtunnelen åpnet i 2011. Hovedtraseen for riksvei 13 mellom Granvin og Vossevangen ble da ført utenom det bratte og trange partiet i Skjervet med Skjervefossen. Den gamle traseen regnes som arm av riksvei 13.[7][8] Tunnelen er en del av Vossapakko.[9] Den gamle strekningen forbi Skjervet ble utbedret i 2016 som ledd i Nasjonale turistveier.[10] Rasteplassen ved Skjervsfossen ble i 2016 tildelt arkitekturprisen Small Spaces Award.[11]

Før Hardangerbrua ble åpnet 17. august 2013 var fergesambandet Bruravik–Brimnes del av veien.

Jobergtunnelen åpnet i 2017 og den leder tunnelen utenom bebyggelsen på Nedre Seim/Vassenden ved øvre ende av Granvinsvatnet. På grunn av ras fra det bratte Joberget ble tunnelen, som opprinnelig var planlagt til 400 meter bak bebyggelsen, forlenget til 1 900.[12]

Mellom Kinsarvik og Bjotveit har veien vært smal etter moderne standard med problemer for bobiler, lastebiler og busser å møtes. Særlig i om sommer har det vært en del kø med flere timer stillstand. Til 2024 ble vei utvidet og rettet ut på deler av strekningen slik at den fyller krav til gul stripe. Deler av strekningen er (per 2024) lysregulert på det smaleste partiet for å unngå kork.[13]

Standard

rediger
 
Tunsbergtunnelen mellom Granvin og Vossevangen fører siden 2011 hovedtraseen for riksvei 13 forbi det bratte og trange partiet i Skjervet med Skjervefossen. Den gamle traseen (bildet) regnes som sidestrekning av riksvei 13.[14]

Riksvei 13 er til dels smal. Smalest er den fra Håra i Odda til fylkesgrensen, og fra Lovraeidet i Suldal til grensen Suldal–Hjelmeland, der det er til dels ned til 4 meter dekkebredde.[15]

Det finnes flere smalare parti på strekningen Kinsarvik–Bu (3,53 meter på det smaleste).[16]

Strekningen Sand–Erfjord (i Ryfylke) og Bjortveit–Odda (i Hardanger) kom i 2018 på henholdsvis tredje og sjette plass i NRKs uoffisielle kåring av «Norges verste veg».[17] Det er mange tunneler over 100 m lengde uten belysning på riksvei 13, hovedsakelig i Suldal kommune, og det har vært kritikk i NRK mot det.[18]

I sommersesongen har det i perioder vært trafikkork langs Sørfjorden særlig på strekningen Bjotveit–Kyrkjenes (i Kinsarvik).[19] I sommersesongen skyldes liten fremkommelighet blant annet turisttrafikk med en del busser. Trafikken økte vesentlig etter at Hardangerbrua åpnet. Strekningen havnet på 8. plass i NRKs uoffisielle kåring (i 2018) av Norges verste vei.[20][21] I denne region ligger Trolltunga som har blitt vurdert høyt i internasjonal media som turistattraksjon. Bobiler og vogntog kan få det umulig å møtes uten å bakke, men det blir ikke lett da andre biler står bakpå.[22] Veien Skare–Odda er en del av en av veiene Oslo–Bergen, den som går gjennom Jondalstunnelen og har blitt brukt mer etter 2018 da bompenger opphørte.

Sommeren 2022 ble veien stengt to ganger i flere dager etter to store steinras ved Okslatunnelen.[23][24]

Byggeplaner

rediger

Mellom Bondeviki–Fardal i Sogndal kommune skal 3 kilometer av eksisterende vei utbedres til normal standard for riksveier.[25]

Nasjonal transportplan 2022–2033 nevner rv. 13 Skare–Sogndal. Regjeringen planlegger å overføre utbygging av denne strekningen til Nye Veier.[26][27] Prioritert innenfor perioden blir Kinsarvik–Kyrkjeneset–Bjotveit og Jøsendal–Odda–Tyssedal og evt senere Vikafjellstunnelen. Ifølge Nasjonal transportplan 2022–2033 skal også Rødsliane–Lovraeide bygges om inkludert en 4 km tunnel.[28]

rediger

Riksvei 13 vil få status som «diktervei»; dette ble avgjort i april 2009 under en konferanse i Ulvik.[trenger oppdatering] Veien skal markedsføres i sammenheng med de fem dikterne Arne Garborg, Rasmus Løland, Olav H. Hauge, Per Sivle og Jakob Sande.[29]

Mellom Solbakk og Sand heter veien også Ryfylkevegen.

Nasjonale turistveier

rediger
  Hardanger

Strekningen LåtefossenKinsarvik er en del av nasjonal turistvei Hardanger sammen med strekningen mellom Steinsdalsfossen i Kvam og Granvin7 og strekningen JondalUtne550.[30]

  Ryfylke

Sammen med 520, 523 og delstrekninger av 46 har strekningen mellom Berge i Suldal og Oanes i Forsand fått status som nasjonal turistvei Ryfylke. Turistveien er 183 km lang.[31]

Trafikk

rediger

Veien over Vikafjellet er utsatt for snø og skred. Vintersesongen 2014–2015 var Vikafjellet stengt i 1 700 timer.[32] Omkjøring kan gjøres Dragsvik–Sogndal–Lærdalstunnelen, hvilket er 87 km lengre. Gjennomsnittlig daglig trafikk over Vikafjellet (målt ved Storehaugtunnelen) var i årene 2010–2018 omkring 500 kjøretøy, av dette var rundt 13 % tungtrafikk. I juli var trafikken opp mot 1 200, i desember–februar var trafikken under 200.[33]

Gjennomsnittlig daglig trafikk[34]

Sted Trafikk Andel tungtrafikk
Sogndal ved Stedjebergtunnelen 2 730 9 %
Vikafjellet ved Storehaugtunnelen 430 15 %
Voss–Granvin ved Tunsbergtunnelen 2 900 12 %
nord for Kinsarvik 1 150 17 %
Skare 2 370 9 %
Røldal 340 20 %
sør for Sand 1 140 12 %
Hjelmeland–Årdal 1 500 12 %
Ryfylketunnelen 7 010[35] 10 %

Kommuner og knutepunkter

rediger

  Vestland fylke

rediger
 
Stedjeberget sett fra Sogndalsfjorden. Riksvei 13 går i Stedjebergtunnelen (vestre åpning synlig til venstre). Tidligere trase på utsiden av berget er synlig.

Sogndal
Sogndalsfjøra

Stedjevegen

 •  
  Fjærlandsvegen fra Stedje mot   Skei i Sunnfjord
  Gravensteinsgata (→ 55) mot   Eri i Lærdal
Kv Granden 
 •  
Kv Kyrkjevegen til   Stedje kirke (0,5 km)
 •  
Stedjetunet

Norafjordvegen

  Utbedring Bondeviki–Fardal (3 km). Klar sommer 2023[25]
  Utbedring planlegges på deler av veien Fardal–Skare (del av 215 km).[36]
 •   Fardal bru (Fardalselvi, 38 m)
 •   Uri
 •  
Arm Norafjordvegen fra Saltskjer til Fiksnes (480 m)

Sognefjordvegen

 •   Grauthaug
Hermansverk/Leikanger
 •  
Fv5609 Njøsavegen fra Njøs til Seberg
 •  
Hermansverk
 •  
Saften
 •   Henjeelven bru (Henjaelvi, 28 m)
 •  
Leikanger
 •  
Kv Husabøvegen fra Husabø gravplass til Fv5610 Husabø
 •  
Kv Valbrekkevegen fra Veten til Fv5611 Valbrekka
 •   Kvinnafossen
 •  
Arm til Vangsnes
 •  
  Ferge fra Hella
 •  
  til Dragsvik (10 min, 1–2 turer/time)
 •  
613 Uten navn fra Dragsvik til     Moskog i Sunnfjord
 •  
  Ferge fra Hella

Vik
 
Forbi Vik meieri på Vikøyri.
 •  
  til Vangsnes (30 min, 1 tur/time)
 •  
Arm til Vangsnes
 •  
  ferge til 613 Dragsvik

Vangsnesvegen

 •  
Fv5602 Uten navn fra Vangsnes Feiosvegen
 •   Tveit
Vikøyri
 •   Vikøyri bru (Vikja, 30 m)

Sentrumsgata

 •  
Vik fengsel
 •  
Fv5600 Fjordavegen fra Vikøyri til Arnafjord
 •  
Fv5601 Røysavegen fra Vikøyri til Myrkaskog, og til Refsdal
 •  
Kv Prestgarden mot Tryti

Bøadalsvegen

 •  
Kv Hopperstadvegen fra Tryti mot sentrum
 Vikafjellet
 •   Holstadstølen bom for fjellovergang

Vikafjellsvegen

 •   Utsikten
 •   Fosse
 •   Hestavollen
 •   Fylkesgrensen bom for fjellovergang

Voss

Myrkdalsvegen

 •   Holoseter bom for fjellovergang
 •   Nobbaberget bom for fjellovergang
 •  
  Myrkdalen Fjellandsby
 •  
  Vinjadalen fra Vinje mot   Eri i Lærdal, felles trasé til Tvildemoen (Rv 13 svinger i krysset)

Vossestrandvegen

 •   Draugsvoll bru (Strandaelvi, 23 m)
 •   Hole bru (Holaelvi, 22 m)
 •   Skromle bru (Strandaelvi, 60 m)
 •   Åsbrekkegjelet
 •   Åsbrekke bru (Strandaelvi, 23 m)

Strandavegen

 •  
Fv5390 Reppavegen fra Tvinne mot Skulestadmo (10,7 km)
 •  
Løno
Skulestadmo
 •  
Kv Fitjavegen 
 •  
Fv5390 Nedkvitnesvegen fra Skulestadmo mot Tvinne
Kv Myraplassen 
 •  
Fv5402 Ringheimsvegen fra Voss videregående skole mot 559 Vossevangen, mot   Mølstertunet, og mot   Bavallen
 •  
  Vangstunnelen fra Ringheim mot   Vågsbotn i Bergen
 
Vossevangen er sentrum i Voss. Riksvei 13 og E16 har felles trase mellom kryss like ovenfor Vossevangen og Vinje lengre inne i dalen. Riksvei 13 til Granvin går til høyre, E16 går til venstre mot Bergen.
Vossevangen
 •  
559 Strandavegen fra Lundarosen mot   Svartenakken, og mot Brynagjelet

Uten navn

 •  
559 Hardangervegen fra Brynagjelet mot   Svartenakken, og mot Lundarosen

Hardangervegen

 •  
Fv5386 Tjukkebygdvegen fra Palmafossen til Ørnaberget (35,1 km)
 •  
Palmafoss vognlastterminal
Mønshaugen/Bjørgum
 •  
Fv5384 Fennavegen fra Bjørgum til Fenne (4,9 km)
 •   Hestavollen

Skulestadvegen
Hardangervegen

 •   Flatlandsmoen
 •   Svelgane
 •  
Arm (gammel trasé) fra Svelgane til Øvre Granvin, se nedenfor

Uten navn

 •   Svelgjane bru (Storelvi, 41 m)
 •   Seimsbrui (Storelvi, 37 m)
 •  
Arm (gammel trasé) fra Øvre Granvin til Svelgane (9,3 km)[38]
Skjervsvegen
 •   Skjervet
 •  
Fv5382 Nesheimsvegen fra Øvre Granvin til Nesheim (1,1 km)
 •  
Hovedtrasé Svelgane (se ovenfor)
 
Langs Granvinsvatnet. Jobergtunnelen går i foten av det bratte Joberget i høyre bildekant.
 •  
Fv5380 Espelandsvegen fra Holven mot 572 sentrum i Ulvik
 •  
Arm Øvre Vassenden til Fv5382 Seim (2,1 km)

Hardangervegen

 
 •  
79 Hardangervegen fra Kollanes mot 49 Norheimsund i Kvam,   felles trasé til rundkjøringen i Butunnelen

Ulvik
 
Hardangerbrua.
 •  
  572 Vallavikvegen fra Vallaviktunnelen til Fv5374 Fv5380 sentrum i Ulvik

Ullensvang
 •  
      mot   i Gol

Kinsarvikvegen

 •   Lysregulert enveiskjøring grunnet smal vei og mye trafikk, Hestagjelet–Kyrkjeneset (2 km)
 •   Koldegjel bru (Bergaelvi, 20 m)
  Nasjonal turistvei Hardanger
 
Over Kinso bru i Kinsarvik.
Kinsarvik
 •  
Fv5102 Husevegen fra Kinsarvik mot Stølsbrua (2,4 km
 •   Kinso bru (Kinso, 32 m)
 •  
Arm til Kinsarvik fergekai (0,1 km) (artikkel)
 •  
  550 fra Kinsarvik via Utne til 79 Kvanndal

Ullensvangvegen

 •  
Fv5094 Hellelandsvegen fra Ernes til Lofthus (3,2 km)
 
Gjennom Lofthus.
Lofthus
 •  
Hardanger tingrett
 •  
Fv5094 Hellelandsvegen fra Lofthus til Ernes
 •   Djupevik
 •  
Fv5092 Seksevegen fra Sandstå til Hovland (3,1 km)
 •   Rosshagane
 •  
Fv5092 Seksevegen fra Hovland til Sandstå
 •  
Espe
 •  
Fresvik
 •   Fresvik
 
Tyssedal kraftanlegg, rørgate.
 
Kraftmuseet.
 •   Oaldskår bru (over bekk, 38 m)
Tyssedal
 •  
Kv Skjeggedalsvegen til Telemyr

Tyssedalsvegen

 
Odda.
Odda
 •   Opo bru (Opo, 69 m)
 •  
Kv Almerket til Almerket kai

Eitrheimsvegen
Kremarvegen
Røldalsvegen

 •  
Odda Smelteverk
 •  
49 Opheimsgata fra Odda mot   Jondal–Tørvikbygd  Trengereid i Bergen
 •  
Kv Bustetungata mot 49 Opheimsgata
 •  
Kv Tjoadalen mot Berjaflot kapell og gravplass
 •  
Kv Sjukehusvegen til   Odda sjukehus (0,1 km)
 •  
Pv Vasstun fra Vasstun mot Hjøllo
 
Låtefossen.

Uten navn

 •  
Pv Tjørnadalsvegen til Sveinsgjerd (0,3 km)
 •  
Sv Tjørnadalsvegen til Tjødnadalen (2,9 km)
 •   Hildal bru (Stølselva, 21 m)
 •   Låtefoss
Skare
 •  
Fv5090 Håbruvegen fra Skarsmo mot Tveit (4,0 km)

Jøsendal

 •  
Arm fra Steinaberg bru via Skare til Hå bru (1,0 km)
 •  
  Haukelivegen fra Jøsendal mot   Vågsbotn i Tysvær, felles trasé til Håra (Rv 13 svinger i krysset)

Haukelivegen

 
Bilde fra de gamle Røldalssvingene som er veien som passerer over Røldalstunnelen. Innløpet til Seljestadtunnelen vises der den korte veistubben mellom tunnelene passerer over Gorsvatnet.
 •   Stupet
 Røldalsfjellet
 •   Seljestad bom for høyfjellsovergang
 •  
  Gammel trasé forbi Seljestadtunnelen
 •   Strekningens høyeste punkt inne i tunnelen (876 moh.)
 •  
  Røldal skisenter
 •  
520 Uten navn fra Hordalia til 46 Ropeid i Suldal
 •   Turtveit bru (Håraelva, 27 m)
 •   Hordajuvet bru (Håraelva, 23 m)

Håra

 •  
  Haukelivegen fra Håra mot   Haukeli i Vinje (Rv 13 svinger i krysset)

Suldalsvegen

 •   Horda bru (Håraelva, 44 m)
 •   Håratveita bom for høyfjellsovergang
 •   Botna bru (Brattlandsdalåa, 41 m, 3,0 m bredde)
 •   Lono bom for høyfjellsovergang
 •   Lono (Brattlandsdalåa, 47 m)

Suldal

Suldalsvegen

 •   Brattlandsdalen
 •   Tornes bru (Brattlandsdalåa, 49 m)
 •  
Fv4720 Nesflòtvegen fra Nesflaten mot Bråtveit
 •   Bismarvik bru (over dalsøkk, 94 m)
 •   Røynevarden bru (over dalsøkk, 21 m)
 
D/S «Suldal».
 •   Hylsdalen
 •   Litlevik bru (over bekk, 20 m)
 • Helganes
  •  
  Fv4718 Kvilldalsvegen fra Kolbeinstveit til Kvildal (6,1 km)
  •   Kaldhagen
  •  
  Suldalsosen
  •  
  Fv4702 Gullingvegen fra Mo mot Indre Eidane i Hjelmeland (22,6 km)
  •   Foss
  •  
  Fv4716 Sandsvegen fra Berge til Sand kai (2,5 km) (hovedtraséen svinger i krysset)

  Sandsvegen

  •   Ersdal
    Ny vei planlegges Rødsliane–Lovraeidet (5 km) med   tunnel (4 km)[28]
  •   Orevika
  •   Lovrabakkane
    Nasjonal turistvei Ryfylke
  •  
  46 Indre Ryfylkevegen fra Lovraeidet mot   Knapphus i Vindafjord

  Indre Ryfylkevegen

  •   Fyljesvollvann
  •  
  Fv4706 Erfjordvegen fra Vik til Tednes
  •   Erfjord bru
  •   Hålandsosen bru (Hålandselva, 33 m)
  •  
  Kv Hålandsosen til   Erfjord kirke
  •  
  Fv4704 Fjellvegen fra Hålandsosen til Rørtveit (10,9 km)
   
  Fra vegarbeidet i forbindelse med ny tunnel ved Erfjord oktober 2010.
  - Åpna i 2012 sammen med drøyt 3,5 km utbedra veg[39]

  Hjelmeland

  Indre Ryfylkevegen

  •  
  Fv4702 Jøsenfjordvegen fra Indre Eidane til Mo (22,6 km)
  •   Vindsviktunnel
  •   Vindsvik
  •  
  Fv4700 Jøsnesvegen fra Nesvik via Skiftun til Knutsvik (3,9 km) og Åsland (6 km)
  •   Nesvik
  •  
    Fv4690 Nesvik–SkipavikOmbo i Stavanger
  •  
    Ferge fra Nesvik
  •  
    til Hjelmeland (15 min, 1–2 turer/time)
  •  
    Fv4690 Hjelmeland–SkipavikOmbo i Stavanger
  Hjelmelandsvågen

  Ryfylkevegen

  •   Hjelmeland fergekai
  •  
  Fv4682 Vågavegen fra Hjelmeland mot Tøtlandsvik
  •   Hjelmeland
  •  
  Fv4678 Hundsnesvegen fra Kleppa til Fv4674 Fister
  •   Hausken
  •   Ingvaldstad
  •  
  Fv4674 Fistervegen fra Fisterkrysset til Øvrabø
  •   Riskedal
  •  
  Kv Sjøvegen fra Årdal mot Årdal kai (0,5 km)
  •  
  Fv633 Kyrkjevegen fra Mæle til Egeland
  •  
  Fv4670 Valheimsvegen fra Storå bru til Fv633 Valheim (1,3 km)
  •   Storåna bru III (over elveløp Storåna før regulering, 31 m)
  •  
  Fv4668 Rivelandsvegen fra Tveit til Helmikstølen i Sandnes (22,2 km)

  Strand

  Ryfylkevegen

  •  
  Fv4654 Tjøstheimsvegen fra Bjørheimsbygd til Fv4652 Strand kirke
  •  
  Fv4662 Holtavegen fra Holtakrossen til Holta (2,8 km)
  •  
  Fv4660 Heggheimsvegen fra Vasstveit mot Fv4658 Fiskå (6,2 km)
  •  
  Fv4652 Monanevegen fra Kvam til Fv4650 Strand kirke (2,1 km)
  Tau
  •  
  Fv4656 Ryfylkevegen fra Tau til Kvednaneset
  Fv4658 Fiskåvegen til Døvik
  ((Rv 13 svinger i krysset))
  •  
  Fv4650 Bedehusvegen fra Tauåna mot Hundsnes
  •  
  Fv4650 Kyrkjebakken fra Hundsnes mot Tauåna
  •  
  523 Ryfylkevegen fra Solbakk til   Høgsfjordsambandet, Oanes508 Lauvvik i Sandnes

  Stavanger
  •  
  Arm til Hundvåg (90 m)
  •  
  Fv4566 Hundvåg Ring fra Hundvåg mot Fv4564 Haugesundsgata
    6 km
  •  
   Buøy, bare pårampe fra nord / avrampe mot nord
  •   Hundvågtunnelen rampe (⇓530 m, ⇑600 m)
  Stavanger/Sandnes (Buøy)
  •  
  Bangavågen kai

  Skipsbyggergata

  •  
  Fv4566 Hundvågveien fra Buøy mot Hundvåg
  Fv4566 Skipsbyggergata mot Fv4564 Haugesundsgata
  Kv Hundvågveien til Bangarvågsgata (0,3 km)
  •  
   Stavanger sentrum, bare avrampe mot sør / pårampe fra sør
  •  
    Eiganestunnelen mot   Jåttå
  Stavanger/Sandnes (Våland)
   
  •  
    Motorveien fra Mosvatnet mot   Jåttå
    Motorveien mot   Mortavika–Arsvågen  Aksdal i Tysvær

  Referanser

  rediger
  1. ^ «Ferjestatistikk 2012» (PDF) (PDF). Statens vegvesen. juni 2014. s. 194. Arkivert fra originalen (PDF) 5. mars 2016. Besøkt 7. januar 2015. 
  2. ^ Adriansen, Jan (2000). Vegminner i Hordaland. Bergen: Statens vegvesen, Hordaland. 
  3. ^ Cappelens bil- og turistkart, dobbeltblad 3–4 (1982)
  4. ^ «Endringer i vegnettet 2019». Vegvesenet. 8. juli 2019. Arkivert fra originalen 20. juni 2019. Besøkt 5. august 2019. 
  5. ^ Brekkhus, Arve (19. januar 2021). «Tirsdag åpner rv. 13 Vik-Vangsnes - se åpningsseremonien med samferdselsministeren her». www.bygg.no (norsk). Besøkt 30. juli 2021. «Goteviktunnelen i Vik i Vestland fylke har allerede vært åpen for trafikk siden 9. desember. Hovedpoenget med tunnelen er å fjerne trafikken fra det rasfarlige og smale partiet gjennom Galden, og veianlegget ble derfor tatt i bruk i bruk så fort som det var mulig.» 
  6. ^ «Rv. 13 Vik–Vangsnes». Arkivert fra originalen 30. juli 2021. Besøkt 30. juli 2021. 
  7. ^ Vegatlas, strekning 34, delstrekning 10; lest 8. januar 2021.
  8. ^ «Lars Magnar rettet ut kommunens svingete tunnelforslag i siste øyeblikk. Sparte 125 millioner kroner». Teknisk Ukeblad Tu.no (norsk). 22. desember 2016. Besøkt 30. juli 2017. 
  9. ^ «Rv. 13 Tunsbergtunnelen». Statens vegvesen. 3. mai 2017. Arkivert fra originalen 14. januar 2021. Besøkt 8. januar 2021. «Strekninga hadde svært dårleg standard: smal veg med ujamn kurvatur, dårleg bæreevne; stor stigning (Skjervet); høgare ulukkestal enn normalt; dårleg tilbod for gåande og syklande; stor fare for ureining av verna vassdrag ved ulukker på rv.13.» 
  10. ^ «Skjervet». Statens vegvesen. Arkivert fra originalen 9. januar 2021. Besøkt 8. januar 2021. «Rasteplassen på Hardangervegen, som er ein del av attraksjonen Nasjonale turistvegar, er rusta opp med stiar og trapper til naturvandring, utsiktspunkt, kvile– og rasteplassar og eit unikt servicebygg.» 
  11. ^ Turistveger, Nasjonale. «Hardanger - arkitekturpris til Skjervsfossen». www.nasjonaleturistveger.no (norsk). Arkivert fra originalen 10. januar 2021. Besøkt 8. januar 2021. «Det er britiske World Architecture News som deler ut prisen. Totalt 1379 prosjekt fra 72 land i 22 kategorier var vurdert. Skjervsfossen fikk prisen i kategorien permanent installasjon.» 
  12. ^ «Rv. 13 Jobergtunnelen». Statens vegvesen (norsk nynorsk). 1. november 2018. Arkivert fra originalen 12. januar 2021. Besøkt 8. januar 2021. «Tunnelen i det gamle planforslaget låg opphavleg inne i same pakke som ein 400 meter lang miljøtunnel bak busetnaden i Øvre Granvin. Denne vart tatt ut av Vossapakko fordi det i 2007 gjekk ras like aust om planlagt tunnelpåhogg ved Granvinsvatnet, og ein såg at det var naudsynt å byggje ein betydeleg lengre tunnel på ca. 1900 meter forbi det rasfarlege Joberget.» 
  13. ^ Hauso, Tale (2. juni 2024). «Turistar, vogntog og bussar skapar kaos kvar sommar: No ser riksveg 13 slik ut». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 11. juni 2024. 
  14. ^ Vegatlas, strekning 34, delstrekning 10; lest 8. januar 2021.
  15. ^ https://www.vegvesen.no/vegkart
  16. ^ illustrert med dette avisoppslaget Arkivert 17. oktober 2020 hos Wayback Machine. i avisa Hordaland.
  17. ^ «Vil bruke NRK-kåring for å grille politikarane om riksveg 13». NRK (norsk nynorsk). 8. mai 2018. Besøkt 8. mai 2018. 
  18. ^ https://www.nrk.no/hordaland/riks--og-europaveier-i-norge-har-tunneler-uten-lys-1.14407586. 
  19. ^ Aarekol, Ingrid (20. juli 2019). «– Ekstrem situasjon på kaos-strekning – politiet sto i kø i halvannen time». NRK. Besøkt 20. mai 2020. «Politioverbetjenten kaller strekningen for en problemstrekning, og det er ikke for ingenting. Problemer med kø og kork i området, særlig på sommerstid er et tilbakevendende problem. Ifølge Torsnes er problemet ekstremt i år.» 
  20. ^ Hauso, Tale (22. april 2018). «Teikna er tydelege på kvifor riksvegen gjennom Hardanger kan bli kåra til «Norges verste veg».». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 20. mai 2020. «Etter at Hardangerbrua kom i 2013, har trafikken på riksvegen langs Sørfjorden auka kraftig. Særleg med Trolltunga som trekkplaster på strekninga, kan høgsesongen bli heftig og håplaus å ferdast på. Når bilane møtest på dei smale partia, hopar trafikken seg opp og ingen kjem seg verken fram eller tilbake.» 
  21. ^ https://www.nrk.no/vestland/ingenting-har-skjedd-to-ar-etter-at-e16-ble-karet-til-_norges-verste-vei_-1.15021395
  22. ^ Her er det vegkaos i turisteldorado: – Eg køyrer aldri der igjen
  23. ^ Svendsen, Roy Hilmar (25. juli 2022). «Nytt ras gikk samme sted på riksvei 13: – Veien kommer til å bli stengt lenge». NRK. Besøkt 26. juli 2022. 
  24. ^ Salas-Gulliksen, Camilla (19. juli 2022). «1000 kubikk med stein sperrer riksvei 13 i Hardanger: – Griseflaks at det ikke gikk liv». NRK. Besøkt 26. juli 2022. 
  25. ^ a b Rv. 13 Bondeviki–Fardal
  26. ^ Nasjonal transportplan 2022–2033
  27. ^ Rv. 13 Vestlandet
  28. ^ a b Rv. 13 Lovraeide–Rødsliane
  29. ^ Firda Riksveg 13 blir Diktarvegen
  30. ^ «Nasjonale turistveger- Hardanger». Vegvesenet. Besøkt 3. februar 2015. 
  31. ^ «Nasjonale turistveger Ryfylke». Vegvesenet. Arkivert fra originalen 16. juni 2014. Besøkt 5. august 2014. 
  32. ^ NRK nyheter: Denne fjellovergangen har vært stengt i over to måneder i vinter, publisert 20. april 2015, lest 15. juni 2015.
  33. ^ «Trafikkregistreringer». Statens vegvesen. 19. april 2020. Besøkt 19. april 2020. «Rapport (PDF) for Sogn og Fjordane.» 
  34. ^ https://vegkart.atlas.vegvesen.no/ (søk på trafikkmengde), fra 2020
  35. ^ Kilden regner trafikk i hver retning ≈3 500
  36. ^ Rv. 13 Skare-Sogndal
  37. ^ a b https://www.vegvesen.no/vegkart
  38. ^ Vegatlas, strekning 34, delstrekning 10; lest 8. januar 2021.
  39. ^ NRK Rogaland: Feiret veiåpning med jubel og flagg
  40. ^ Oppstart av bompengeinnkreving Ryfast 1. februar 2021
  41. ^ «Aftenbladet: Kleppatunnelen ble forkastet». Arkivert fra originalen 5. mars 2016. Besøkt 27. september 2012. 

  Eksterne lenker

  rediger
  Autoritetsdata