Gangbro

bro for fotgjengere
(Omdirigert fra Gangbru)

Gangbro er en bro utformet for fotgjengere og i noen tilfeller også for syklister. I tillegg er det ofte bygd en lukket gangbro mellom to bygninger.

Ness gangbro i Skottland.
Gangbroer mellem det nye og gamle Det Kongelige Bibliotek i København.

Der hvor det er motorveier og jernbaner blir det ofte bygd gangbroer og kulverter for å trygge fotgjengere og samtidig unngå å sinke trafikken. Slike anordninger er spesielt mye benyttet i tilknytning til skoler og byggefelt hvor det ferdes mye barn.

Noen broer bygges over større motorveier og elver. Da kan gangbroene bli bygd som rene hengebroer og skråstagbroer.

Spesielle kravRediger

Det er spesielle krav knyttet til utforming av rekkverk på gangbroer. Rekkverkene bør være av en viss høyde og være utformet slik at barn ikke kan ramle ut mellom rekkverksspilene. Dette står i Norge beskrevet i egne rekkverksnormaler utgitt av Statens vegvesen.

JernbaneovergangerRediger

 
Castle Cary stasjon i England med en gangbro over jernbanesporene.

I og med at det som regel er strengt forbudt å gå krysse jernbanespor er det som oftest bygd egne gangbroer eller kulverter mellom perrongenejernbanestasjoner.

Eksterne lenkerRediger