Oppdagelser av grunnstoff

Oppdagelsen av grunnstoffene vi kjenner til i dag er her presentert i kronologisk rekkefølge. Grunnstoffene er listet opp i rekkefølge etter da de først ble definert som rene grunnstoff, ettersom man for de fleste grunnstoffene ikke vet den eksakte datoen for oppdagelsen. Det er ingen skrevne opptegnelser for oppdagelsen av de første grunnstoffene. «Nummer» henviser til atomnummer, et system som blant annet brukes i grunnstofftabellen Periodesystemet som Dmitrij Mendelejev innførte i 1869.

Kjent i den antikke verdenRediger

Nummer Navn Når oppdaget Oppdagere Merknader
82 Bly Den antikke verden Ukjent
79 Gull Den antikke verden Ukjent
26 Jern Den antikke verden Ukjent
6 Karbon Den antikke verden Ukjent
29 Kobber Den antikke verden Ukjent
80 Kvikksølv Den antikke verden Ukjent
78 Platina Den antikke verden Ukjent; bare kjent i «den nye verden»
47 Sølv Den antikke verden Ukjent
16 Svovel Den antikke verden Ukjent
50 Tinn Den antikke verden Ukjent

1200 til 1600-talletRediger

Nummer Navn Når oppdaget Oppdagere Merknader
33 Arsen 1250 Man antar Albertus Magnus var den første til å isolere grunnstoffet.
51 Antimon 1450 Først vitenskapelig beskrevet av Tholden.
83 Vismut 1400-tallet?
30 Sink 1526 Identifisert som et eget metall av Paracelsus
15 Fosfor 1669 Hennig Brand, senere beskrevet av Robert Boyle

1700-talletRediger

Nummer Navn Når oppdaget Oppdagere Merknader
27 Kobolt 1732 George Brandt
78 Platina ca 1741 Oppdaget uavhengig av Antonio de Ulloa (publisert 1748) og Charles Wood Oppdaget i søramerikansk gull-malm fra 1500-tallet.
28 Nikkel 1751 Axel Fredrik Cronstedt
12 Magnesium 1755 Joseph Black
1 Hydrogen 1766 Isolert og beskrevet av Henry Cavendish, navnsatt av Antoine Lavoisier Framstilt kjemisk allerede på 1500-tallet, men da uten at man var klar over at det var en egen gass.
8 Oksygen 1771 Joseph Priestly
7 Nitrogen 1772 Daniel Rutherford
17 Klor 1774 Carl Wilhelm Scheele
25 Mangan 1774 Johan Gottlieb Gahn
42 Molybden 1778 Carl Wilhelm Scheele
52 Tellur 1782 Franz-Joseph Müller von Reichenstein
74 Wolfram 1783 Juan José Elhuyar og Fausto Elhuyar
92 Uran 1789 Martin Heinrich Klaproth Navnsatt etter den dengang nyoppdagede planeten Uranus
40 Zirkonium 1789 Martin Heinrich Klaproth
38 Strontium 1793 Martin Heinrich Klaproth
39 Yttrium 1794 Johan Gadolin
22 Titan 1797 Martin Heinrich Klaproth
24 Krom 1797 Louis Nicolas Vauquelin

1800-talletRediger

Nummer Navn Når oppdaget Oppdagere Merknader
23 Vanadium 1801 Andrés Manuel del Río Grunstoffet ble opprinnelig kalt pankrom, og senere erytronium av dets oppdager, men oppdagelsen ble ikke anerkjent den gangen, da man mente det var urent krom. Grunnstoffet ble gjenoppdaget 29 år senere.
41 Niob 1801 Charles Hatchett Navnsatt til columbium av dets oppdager.
73 Tantal 1802 Anders Gustaf Ekeberg
58 Cerium 1803 Martin Heinrich Klaproth, Jöns Jakob Berzelius og Wilhelm Hisinger Grunnstoffet ble oppdaget omtrent samtidig i to uavhengige laberatorier
45 Rhodium 1803 William Hyde Wollaston
46 Palladium 1803 William Hyde Wollaston
76 Osmium 1803 Smithson Tennant
77 Iridium 1803 Smithson Tennant
19 Kalium 1807 Humphry Davy
11 Natrium 1807 Humphry Davy
20 Kalsium 1808 Humphry Davy
56 Barium 1808 Humphry Davy
5 Bor 1808 Joseph Louis Gay-Lussac og Louis-Jacques Thenard
53 Jod 1811 Bernard Courtois
3 Litium 1817 Johan August Arfwedson
48 Kadmium 1817 Friedrich Strohmeyer uavhengig av Karl Samuel Leberecht Hermann
34 Selen 1817 Jöns Jakob Berzelius
14 Silisium 1823 Jöns Jakob Berzelius
13 Aluminium 1825 Hans Christian Ørsted
35 Brom 1826 Antoine Jérôme Balard
90 Thorium 1828 Jöns Jakob Berzelius
4 Beryllium 1828 Friedrich Wöhler og A.A.B. Bussy uavhengig av hverandre. Oppdaget som oksid i enkelte mineraler i 1798, men ikke isolert før i 1828.
57 Lantan 18391841 Carl Gustaf Mosander
65 Terbium 1843 Carl Gustaf Mosander
68 Erbium 1843 Carl Gustaf Mosander
44 Ruthenium 1844 Karl Klaus
55 Cesium 1860 Robert Bunsen og Gustav Kirchhoff
37 Rubidium 1860 Robert Bunsen og Gustav Kirchhoff
81 Thallium 1861 William Crookes
49 Indium 1863 Ferdinand Reich og Theodor Richter
2 Helium 1868 Pierre Jansen og Norman Lockyer Begge oppdaget grunnstoffet uavhengige av hverandre.
31 Gallium 1875 Paul Emile Lecoq de Boisbaudran Oppdagelsen forutsagt av Mendelejev i 1871, som eka-aluminium.
70 Ytterbium 1878 Paul Emile Lecoq de Boisbaudran
69 Thulium 1879 Per Teodor Cleve
21 Scandium 1879 Lars Fredrik Nilson
67 Holmium 1879 Marc Delafontaine, Jacques-Louis Soret og Per Teodor Cleve
62 Samarium 1879 Paul Emile Lecoq de Boisbaudran
64 Gadolinium 1880 Jean Charles Galissard de Marignac
59 Praseodym 1885 Carl Auer von Welsbach Didymium, isolert i 1839, viste seg å være en blanding av to grunnstoffer, praseodym og Neodym.
60 Neodym 1885 Carl Auer von Welsbach Didymium, isolert i 1839, viste seg å være en blanding av to grunnstoffer, praseodym og Neodym.
66 Dysprosium 1886 Paul Emile Lecoq de Boisbaudran
32 Germanium 1886 Clemens Winkler Oppdagelsen forutsagt av Mendelejev i 1871, som eka-silisium.
9 Fluor 1886 Joseph Henri Moissan
18 Argon 1894 John William Strutt og William Ramsay
10 Neon 1898 William Ramsay
36 Krypton 1898 William Ramsay
54 Xenon 1898 William Ramsay
88 Radium 1898 Pierre Curie og Marie Curie
84 Polonium 1898 Pierre Curie og Marie Curie
86 Radon 1898 Friedrich Ernst Dorn Oppdaget som restprodukt etter radioaktiv nedbryting av radium. Oppdageren kalte grunnstoffet niton.
89 Actinium 1899 André-Louis Debierne

1900-talletRediger

Nummer Navn Når oppdaget Oppdagere Merknader
63 Europium 1901 Eugene Demarcay
71 Lutetium 1907 Georges Urbain
91 Protactinium 1917 Kasimir Fajans, O. Göhring, Fredrich Soddy, John Cranston, Lise Meitner og Otto Hahn.
72 Hafnium 1923 Dirk Coster og György Hevesy
75 Rhenium 1925 Walter Noddack og Ida Tacke Siste stabile grunnstoffet som ble oppdaget.
43 Technetium 1937 Carlo Perrier and Emilio Segrè Første grunnstoff som ble oppdaget ved kunstig fremstilling.
87 Francium 1939 Marguerite Perey Siste grunnstoffet som ble oppdaget i naturlige forekomster, og ikke i laberatorium. Enkelte av de "kunstige" grunnstoffene som er oppdaget senere er det imidlertid funnet spormengder av i naturlige forekomster.
85 Astat 1940 Dale R. Corson, K.R.Mackenzie og Emilio Segrè
93 Neptunium 1940 E.M. McMillan og Philip H. Abelson ved Berkeley-universitetet i California Første transurane grunnstoffet som ble oppdaget.
94 Plutonium 1941 Glenn T. Seaborg, Arthur C. Wahl, Joseph W. Kennedy og Emilio Segrè
95 Americium 1944 Glenn T. Seaborg
96 Curium 1944 Glenn T. Seaborg
61 Promethium 1945 Jacob A. Marinsky
97 Berkelium 1949 Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, Stanley G. Thompson og Kenneth Street Jr.
98 Californium 1950 Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, Stanley G. Thompson og Kenneth Street Jr.
99 Einsteinium 1952 Argonne Laboratory, Los Alamos Laboratory, og University of California
100 Fermium 1953 Argonne Laboratory, Los Alamos Laboratory, og University of California
101 Mendelevium 1955 Glenn T. Seaborg og Evans G. Valens
102 Nobelium 1958 Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, John R. Walton og Torbjørn Sikkeland
103 Lawrencium 1961 Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon Larsh og Robert M. Latimer
104 Rutherfordium 1964 Joint Institute for Nuclear Research i Dubna, Russland (den gang Sovjetunionen).
105 Dubnium 1967 Joint Institute for Nuclear Research i Dubna. Senere bekreftet av Albert Ghiorso.
106 Seaborgium 1974 Joint Institute for Nuclear Research i Dubna og Berkeley-universitetet i California.
107 Bohrium 1976 Y. Oganessian med forskningsteam ved Joint Institute for Nuclear Research i Dubna. Senere bekreftet ved GSI, Tyskland.
109 Meitnerium 1982 Peter Armbruster og Gottfried Münzenberg ved GSI, Tyskland.
108 Hassium 1984 Peter Armbruster og Gottfried Münzenberg
110 Darmstadtium 1994 S. Hofmann, V. Ninov med flere, ved GSI, Tyskland.
111 Røntgenium 1994 S. Hofmann, V. Ninov med flere, ved GSI, Tyskland.
112 Copernicium 1996 S. Hofmann, V. Ninov med flere, ved GSI, Tyskland.
114 Flerovium 1999 Joint Institute for Nuclear Research i Dubna.

2000-talletRediger

Nummer Navn Når oppdaget Oppdagere Merknader
116 Livermorium 2001 Joint Institute for Nuclear Research i Dubna.
113 Nihonium 2004 Joint Institute for Nuclear Research i Dubna og Lawrence Livermore National Laboratory.
118 Oganesson 2006 Joint Institute for Nuclear Research i Dubna og Lawrence Livermore National Laboratory.
115 Moscovium 2010 Joint Institute for Nuclear Research i Dubna og Lawrence Livermore National Laboratory.
117 Tenness 2010 Joint Institute for Nuclear Research i Dubna og Lawrence Livermore National Laboratory.