Lawrence Livermore National Laboratory

Luftfoto av Lawrence Livermore National Laboratory

Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) er et amerikansk nasjonalt laboratorium, en multidisiplin forskningsinstitusjon med nesten 10 000 tilknyttede personer i forskjellige funksjoner. Forskning og utvikling foregår innen områder som kjemi, fysikk, materialteknikk, biologi, matematikk, datateknikk og ingeniørfag. Laboratoriet beskriver seg selv som et ledende forsknings- og utviklingssenter for vitenskap og teknologi anvendt på områder som angår nasjonal sikkerhet. LLNL er sammen med Los Alamos National Laboratory et av to steder i USA der det foregår forskning og utvikling av atomvåpen.

LLNL forsker også på områder som kjernefysisk fusjon basert på treghetsinnelukking, tungregneteknikk og datasikkerhet og forskning på isotoper.

LANL ble opprettet i 1952. Det sorterer under Energidepartementet og drives av University of California med et årlig budsjett på rundt 10 milliarder kroner.

Eksterne lenkerRediger