Jernbaneulykker i Norge

Wikimedia-listeartikkel

En jernbaneulykke er en utilsiktet hendelse ved jernbanedrift som forårsaker tap av liv, skadd liv, skade eller ødeleggelse av jernbanens infrastruktur og utstyr, eller ødeleggelse som går ut over tredjepart.

Jernbanene i Norge har vært relativt sett lite utsatt for jernbaneulykker. De første reisende med norske tog som omkom var to hestepassere i en godsvogn som ble klemt ihjel av hestene de skulle passe fordi toget sporet av og vogene gikk om kull. Dette skjedde ved Vikhammer stasjon i 1916. Den vanligste dødsårsaken blant reisende har ikke skjedd mens de har vært i toget, men har skjedd når de har oppholdt seg ved eller på jernbanesporet i det tog har ankommet. Jernbanetjenestemenn er også risikoutsatt på grunn av arbeidsplassens egenart. En tredje gruppe som er utsatt for jernbaneulykker, er knyttet til alle planovergangene. Kollisjon mellom bil og tog får gjerne fatale følger for de som er i bilen. Av den grunn forsøker man å redusere antall planoverganger til et minimum. Høyhastighetsbaner tillater ikke planoverganger i det hele tatt, og nye banestrekninger bygges ikke med planoverganger.

Hvis vi ser bort fra krigsårene 1940-45 der jernbanedriften skjedde under ekstreme forhold, har de største jernbaneulykkene i Norge skjedd med omtrent 25 års avstand:

De fleste større ulykker medfører endringer i sikkerhetsrutiner eller sikkerhetsutstyr. For eksempel medførte Trettenulykken innføring av ATS, automatisk togstopp, en teknisk innretning som stopper tog som passerer et stopp-signal. Den sannsynlige årsaken til Trettenulykken synes å ha vært at et stoppsignal på Tretten stasjon ble passert fordi sollyset lurte personalet til å tro at signalet viste grønt lys, og ikke rødt.

Sysleulykken 1910.
Nidareidulykken 1921.
Malmtogsulykken ved Straumsnes i 1969. Ukjent fotograf.
Ulykken nord for Nykirke februar 2012, under prøvekjøring av et av Flirt-settene type 74.

Liste over norske jernbaneulykker rediger

Listen nedenfor omhandler større jernbaneulykker i Norge. Planovergangsulykker og ulykker med reisende som påkjøres av toget er bare unntaksvis tatt med. Som hovedregel listes bare opp ulykker som skyldes feil ved jernbanens utstyr eller bruksmåte, eller ytre hendelser som påvirker jernbanens drift, slik som krigshendelser og naturskader.

Dato Sted Navn / kilde Årsak Dødstall
1873-03-044. mars 1873 Åbogen - Eidskog Aabogen-ulykken Kollisjon mellom tog 8 og 3 0
1889-12-2222. desember 1889 Strømmen stasjon Kjeleksplosjon lok nr. 11 0
1910-08-022. august 1910 Sysle i Modum Sysleulykken[1] Avsporing på Krøderbanen 2
1914-03-01mars 1914 Ilen i Askim [2] Motordresin med fire personer kolliderte med godstog 2
1921-09-1919. september 1921 Ila i Trondheim Nidareid-ulykken[3] To tog kolliderer 6
1923-01-011923 Narvik [4] Kollisjon mellom skiftemaskin og arbeidstralle 1
1923-07-055. juli 1923 Sundhaugen i Drammen Jernbaneulykken i Drammen[5] Avsporing 4
1938-11-2020. november 1938 Gamlebyen, Oslo [6][7] Avsporing på Oslo Ø. 13 godsvogner knust og Oslogate bru ble ødelagt.
1939 BjørnfjellOfotbanen Bjørnefjell-ulykken Kollisjon mellom buss og malmtog, 18 personer skadet 0
1940-05-011. mai 1940 Lesjaverk [8] Avsporing etter bombing av jernbanelinja 11
1940-05-033. mai 1940 Tangen i Stod [9] To passasjertog kolliderte 8
1940-11-1919. november 1940 Hommelvik i Malvik Hommelvik-ulykken[3] To tog kolliderer 22
januar 1941 Meråker [10] Bremsesvikt 2
1944-02-2828. februar 1944 Geilo i Hol Breifossulykken Bremsesvikt 25
1945-01-1313. januar 1945 Jørstad i Snåsa Jørstad elv-sabotasjen Sabotasje av en bro ca 80
1948-01-066. januar 1948 Oslo Ø [3] Passasjertog kolliderte med to godsvogner grunnet bremsesvikt. 3 skadde. 0
1949-05-1919. mai 1949 Sagdalen holdeplass [3] Passasjertog kolliderer med et lokomotiv 3
1950-11-1515. november 1950 Hjuksebø i Sauherad Hjuksebø-ulykken[3][11] Ekspresstog kolliderer med løpske godsvogner 14
1950-01-011950 Ofotbanen [4] Kollisjon mellom malmtog og lokomotiv. Tre hardt skadet, en omkommet. 1
1955-08-055. august 1955 Vaksdal Mann påkjørt i tunnel 1
1961-08-1515. august 1961 Grønlia, Oslo [12] Løpsk godstog med 32 vogner sporet av 0
1966-02-1919. februar 1966 Steinkjer To menn påkjørt av godstog 2
1966-06-1919. juni 1966 Grefsen stasjon-Nydalen [13] Kollisjon mellom to persontog 1
1966-10-2525. oktober 1966 Valebø stasjon [13] Kollisjon mellom to passasjertog 1
1969-07-1818. juli 1969 Straumsnes i Narvik Malmtogulykke[13] To malmtog på Ofotbanen kolliderer. Lokomotivførerassistenten i det østgående toget omkom, lokfører i samme tog ble skadet. 1
1970-06-01juni 1970 Lysaker [13] Persontog treffer et skiftelokomotiv ved Lysaker. 30 skadd. 0
1970-10-088. oktober 1970 Formo i Grong Eksplosjonsulykken på Formo[14] Godstog med ammunisjon og sprengstoff eksploderte. Konduktøren omkom. 1
1970-12-022. desember 1970 Østbanestasjonen i Oslo Grefsen-ulykken[13] Løpsk skift (vognsett) fra Grefsen pga. for lite bremser 1
1975-02-2222. februar 1975 Tretten i Øyer Tretten-ulykken[13] To persontog kolliderer. Norges største jernbaneulykke regnet i antall drepte. 27
1975-12-2222. desember 1975 Nordlandsbanen (Langstein v/ Fætten camping) [13] Avsporing. Lokomotivet i sørgående nattog havnet nede på E6. 1
1977-06-1010. juni 1977 Nordlandsbanen ved Mo i Rana [13] Avsporing 1
1977-01-011977 Katterat-tunnelenOfotbanen [4] Avsporing i tunnel. To skadet 0
1982-01-088. januar 1982 Sørlandsbanen Brann En pyroman setter fyr på sovevogn WLB 21009 i vestgående nattog på Sørlandsbanen 4
1985-05-2020. mai 1985 Kolbotn stasjon Kolbotnulykken[15] Frontkollisjon mellom to tog. Flere skadet. 0
1990-04-1616. april 1990 Mellom Bestum og Lysaker Lysaker-ulykken[13] To lokaltog kolliderer 5
1991-01-1818. januar 1991 Bjorli [13] Vogner i persontoget til Åndalsnes sporet av og veltet. 2
1992-02-2424. februar 1992 Tåsen stasjon i Oslo Kollisjon mellom et 1300 T-Banetog og gravemaskin, en kvinne omkom og 12 mennesker ble skadet. 1
20. mars 1993 Katterat stasjon

på Ofotbanen

Tre sammenkoblede lokomotiver i malmtog sporer av 0
1993-10-033. oktober 1993 Nordstrand stasjon i Oslo Nordstrand-ulykken[13][15] Løpsk lokomotiv kolliderer med lokaltog 5
1998-12-1717. desember 1998 Helgeland, Nordlandsbanen Avsporing og velt. 38 skadet. 0
1998-09-1919. september 1998 Gol stasjon Godstog kolliderer med personbil på planovergang. 5
1999-08-022. august 1999 Ulrikentunnelen i Bergen NSB-ansatt påkjørt av tog og alvorlig skadet 0
1999-08-033. august 1999 Lillestrøm stasjon NSB-ansatt påkjørt av flytoget. 1
2000-01-044. januar 2000 Åsta i Åmot Åsta-ulykken To persontog kolliderer 19
2000-02-011. februar 2000 Tomsbakken i Tønsberg Kollisjon med bil 1
2000-02-055. februar 2000 Egersund-Helleland [16] Kollisjon med bil på planovergang. 4
2000-04-055. april 2000 Lillestrøm Lillestrømulykken[17] Innhentingskollisjon mellom to godstog på Lillestrøm stasjon pga. dårlige bremser i tog fra Alnabru. Brann i vogner lastet med 93 tonn propan. 0
12. desember 2000 Drammen Dalersletta ulykka[18] Passasjertog koliderte med lastebil, lokføreren mistet livet 1
2005-08-3131. august 2005 Stokke [19] Brann i lokomotivet etter kollisjon med lastebil. 0
2010-01-2828. januar 2010 Brattøra, Trondheim [20] Godstog med bremsefeil treffer lagerbygg. 0
2010-03-2424. mars 2010 Sjursøya i Oslo Sjursøya-ulykken[21][22] Container-godsvogner løpsk fra Alnabru. 3
2010-04-2626. april 2010 Kristiansand stasjon [23] Avsporing pga. for høy hastighet. 0
2010-04-2929. april 2010 Adal i Horten Kollisjon mellom passasjertog og minibuss 1
2010-09-099. september 2010 Bratsbergbanen [24] Brann i Y1-motorvogn. 0
2010-10-011. oktober 2010 Skotterud Skotterud-avsporingen[25] Toget Oslo-Stockholm med svenske vogner sporer av. 36 av 240 passasjerer ble skadet, hvorav 2 alvorlig, 1 moderat og 33 lettere skadet. 0
2011-09-055. september 2011 Rena i Hedmark Rena-ulykken[26] Avsporing 0
2011-06-1616. juni 2011 Hallingskeid stasjon i Ulvik [27][28] Brann i snøoverbygg som spredte seg til persontoget Bergen-Oslo. 0
2012-02-055. februar 2012 Asker stasjon Rullestolbruker truffet av godstog 1
2012-02-1515. februar 2012 Re/Nykirke i Vestfold [29] Avsporing i 135 km/t der tillatt hastighet er 70 km/t. Prøvekjøringstog. 0
2013-03-044. mars 2013 Hamar/Kalkbrenneritunnelen i Hedmark En person påkjørt og drept av toget i tunnel 1
3. juni 2011 Hokksund [30] Gutten påkjørt av godstog, krysset en dårlig sikret planovergang 1
22. februar 2021 Drolsum stasjon [31] En personen påkjørt av Bergenstoget 1

Andre artikler rediger

Referanser rediger

 1. ^ Digitaltmuseum.no: Jernbaneulykken på Krøderbanen (Sysleulykken)[død lenke]
 2. ^ Atle Næss: Fossekraft og lange linjer - Hafslund ASA 1898–1998. Gyldendal, Oslo 1998. ISBN 82-05-25654-3 (s. 77, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 3. ^ a b c d e «Ragnar Rosness/Sintef: Sikkerhet på skinner? Oppfatninger om sikkerhet på norske jernbaner 1950–2000» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 30. september 2013. Besøkt 7. august 2014. 
 4. ^ a b c 1900-tallet i Narvik
 5. ^ «Historieboka.no: Den store jernbaneulykken i Drammen 5. juli 1923». Arkivert fra originalen 10. august 2014. Besøkt 7. august 2014. 
 6. ^ [1]
 7. ^ Aftenposten 21.11.1938
 8. ^ Øystein Mølmen: Raumabanen/Romsdalen Lesja og Dovre - Kamphandlingene i April 1940. Øystein Mølmen, Lesjaskog 1998. ISBN 82-994722-0-2 (s. 97, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 9. ^ Anders S. Asprem: Felttoget gjennom Stod i 1940. Steinkjer Libris 1991. ISBN 82-992306-0-8 (s. 102-105, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 10. ^ Tåg 2240 från Storlien skenade mot undergången Arkivert 2016-03-05, hos Wayback Machine.
 11. ^ Sommerset, Arild S.: «Hjuksebø-ulykken – Et dystert 30-års minne», i På Sporet nr. 29 (1980)
 12. ^ Aftenposten 15.08.1961
 13. ^ a b c d e f g h i j k Dagbladet: Togulykker med omkomne i Norge
 14. ^ Ole Petter Flaten, Leiv Arnfinn Kristoffersen. Odd Kristian Myran, Sverre Steinbakken: Ammunisjonstjenesten i Hæren etter 1945. Bind 1. Hærens forsyningskommando 2000. ISBN 82-995310-2-0 (s. 461-466, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 15. ^ a b «Sintef: Rettslig ansvar og sikkerhetsmessige konsekvenser av ulykker innen yrkestransport.» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 30. september 2013. Besøkt 7. august 2014. 
 16. ^ Dagbladet.no: Drept på vei til fest
 17. ^ VG: Minutter fra katastrofe i Lillestrøm
 18. ^ FRANSSON, BIRGITTE FAHLVIK HOFF, HANS HENRIK TORGERSEN, LINE (12. desember 2000). «Lokfører drept i tog-kollisjon». dagbladet.no (norsk). Besøkt 28. november 2022. 
 19. ^ Dagbladet: Tog kjørte i lastebil
 20. ^ NRK: Godstog braste inn i lagerbygg
 21. ^ Endal, Ann-Kristin (24. mars 2010). «Godsvogner trillet fra Alnabru til Sjursøya». Jernbaneverket. Besøkt 24. mars 2010. 
 22. ^ Holm, Per Annar (28. mars 2010). «Sjursøya-ulykken: – Fart opp mot 140 km/t». Aftenposten. Besøkt 29. mars 2010. 
 23. ^ TV2: Tog kjørte for fort
 24. ^ NRK: Brann i tog på Bratsbergbanen
 25. ^ [2][død lenke]
 26. ^ ABC-nyheter: Tog sporet av ved Rena Arkivert 17. desember 2013 hos Wayback Machine.
 27. ^ NRK: Overbygg og åtte vogner utbrent
 28. ^ «SHT: Rapport om jernbaneulykke Bergensbanen». Arkivert fra originalen 11. august 2014. Besøkt 7. august 2014. 
 29. ^ tb.no: Tog sporet av, fem skadet
 30. ^ Honningsøy, Kirsti Haga (4. juni 2011). «Gutt (16) døde etter togpåkjørsel». NRK. Besøkt 2. mars 2023. 
 31. ^ Auklend, Thormod R. Hansen (Bygdeposten) , Linn Christoffersen, Erik Sergio (22. februar 2021). «Person omkom i påkjørsel». Drammens Tidende (norsk). Besøkt 2. mars 2023. 

Eksterne lenker rediger