Hjuksebø-ulykken inntraff den 15. november 1950 klokken 10.50.33, da nordgående ekspresstog (Et 72, Sørlandsekspressen) fra Kristiansand kolliderte med to løpske godsvogner ved km 139,53 mellom Holtsås og Hjuksebø stasjoner i Telemark fylke. Ekspesstoget ble fremført med et motorvognsett av type 66 (populært kalt Lyntog).

Hjuksebø-ulykken
Detaljer
Dato  15. november 1950
Tidspunkt  10:50
Ulykkessted  Mellom Holtsås og Hjuksebø stasjon, Telemark, Norge
Jernbanelinje  Sørlandsbanen
Type ulykke  Frontkollisjon
Årsak  Løpske godsvogner
Tog
Antall tog  2 (1 passasjertog og 1 vognstamme)
Operatør  NSB
Omkomne  14

Ekspresstogets styrevogn som gikk lengst nord i togsettet ble totalødelagt i ulykken. Det var totalt 20 passasjerer i denne vognen da sammenstøtet inntraff, og elleve av passasjerene samt lokomotivføreren omkom umiddelbart. Åtte passasjerer var hardt skadet, og to av disse døde senere av skadene. Det totale antallet omkomne etter ulykken var altså 14 personer.

Årsaken til ulykken var at det foregikk skiftingHjuksebø stasjon. Skiftelokomotivet kjørte inntil en rekke godsvogner lastet med tømmer, som i strid med forskriftene ikke var innbyrdes sammenkoblet. De ytterste vognene i rekken ble dermed gitt fart mot fallet. En av de løpske vognene var lastet med impregnerte telefonstolper, noe som gjorde at ødeleggelsene på det lettbygde motorvognsettet vognene kolliderte med ble spesielt store.

Se også rediger

Litteratur rediger

  • Sommerset, Arild S.: «Hjuksebø-ulykken – Et dystert 30-års minne», i På Sporet nr. 29 (1980) [1]
  • Skobba, Ingvar; Kleppen, Halvor: Hjuksebø 1950: historien om ei togulykke som NSB ikkje lærte noko av (2000) [2]