Frontkollisjon

Frontkollisjon er et begrep som betyr at to kjøretøy kolliderer front mot front.

Frontkolliderte biler

Hvis en sammenlikner en frontkollisjon mellom to like kjøretøy med en kollisjon mellom et kjøretøy og en stillestående vegg, vil det være dobbelt så mye bevegelsesenergi involvert i frontkollisjonen, men ødeleggelsen vil ikke bli større i frontkollisjonen fordi energien må fordeles på begge kjøretøyene. Dette kan sees fra Newtons tredje bevegelseslov. Hvis kjøretøyene er ulike, gjennom å ha ulik masse eller form, er denne analysen naturligvis bare approksimativ.[1]

ReferanserRediger